Metallo Belgium Actief
0403.075.580 - 2340 Beerse
Naam onderneming
Metallo Belgium
Ondernemingsnummer - BTW nummer - LEI
0403.075.580 - BE 0403.075.580 - 549300B22MMBXCI06R52
Adres maatschappelijke zetel
Nieuwe dreef 33, 2340 Beerse (1 vestigingen)
Bronnen
- KBO - Kruispuntbank van Ondernemingen 
- NBB - Publicaties jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België 
- Staatsblad - Publicaties in het Belgisch Staatsblad 
Hoofdactiviteit
Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
Einddatum boekjaar
30/09/2020
Oprichtingsdatum
10/11/1919
Medewerkers
437.00

Financiele ratio's van Metallo Belgium

30/09/2020   31/12/2019   31/12/2018   31/12/2017  
Winst/verlies 12.209.099€
-28% 
16.867.609€
9% 
15.526.785€
-26% 
21.030.817€
Eigen vermogen 94.649.916€
14% 
82.994.708€
18% 
70.428.711€
43% 
49.248.572€
Omzet 733.195.527€
-24% 
964.799.470€
-1% 
979.156.086€
-8% 
1.066.763.603€
Medewerkers 437
1% 
431
2% 
424
1% 
419

Bestuurders Metallo Belgium

Metallo Belgium Vestigingen

Maatschappelijke zetel

Nieuwe dreef 33, 2340 Beerse

Op kaart
Vestigingseenheid

Vaartstraat 49, 2340 Beerse

Op kaart

Metallo Belgium Activiteiten

Classificatie Groep NACE Code NACE Naam
Nevenactiviteit 24100 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
Hoofdactiviteit 24440 Productie van koper
Hoofdactiviteit 24440 Productie van koper