B.C.S. INVESTISSEMENT Actief
0441.436.112 - 2800 Mechelen
Naam onderneming
B.C.S. INVESTISSEMENT
Ondernemingsnummer - BTW nummer - LEI
0441.436.112 - BE 0441.436.112-
Contact
   realestate@willemen.be   www.willemen-realestate.be  
Adres maatschappelijke zetel
Boerenkrijgstraat 133, 2800 Mechelen (1 vestigingen)
Bronnen
- KBO - Kruispuntbank van Ondernemingen 
- NBB - Publicaties jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België 
- Staatsblad - Publicaties in het Belgisch Staatsblad 
Hoofdactiviteit
Algemene bouw van residentiële gebouwen
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
Einddatum boekjaar
31/12/2020
Oprichtingsdatum
11/07/1990
Medewerkers
14.00

Financiele ratio's van B.C.S. INVESTISSEMENT

31/12/2020     31/12/2019     31/12/2018     31/12/2017    
Winst/verlies -673.096€
33% 
-1.006.703€
-137% 
2.701.023€
177414% 
1.522€
Eigen vermogen 17.356.790€
-4% 
18.029.886€
-5% 
19.036.589€
17% 
16.243.262€
Bruto marge 916.490€
184% 
322.645€
-94% 
5.474.686€
192% 
1.873.218€
Medewerkers 14
-7% 
15
-10% 
17
5% 
16

Bestuurders B.C.S. INVESTISSEMENT

B.C.S. INVESTISSEMENT Vestigingen

Maatschappelijke zetel

Boerenkrijgstraat 133, 2800 Mechelen

Op kaart
Willemen Real Estate - Vestigingseenheid

Boerenkrijgstraat 133, 2800 Mechelen

Op kaart