Mandatenlijst van openbare mandatarissen
Bekijk de mandaten en vergoedingen die Belgische openbare mandatarissen ontvangen

Openbare mandatarissen en leidinggevende ambtenaren bij de administraties en openbare instellingen moeten jaarlijks de lijst van hun mandaten, ambten en beroepen elektronisch meedelen aan het Rekenhof.
Ook de vergoedingen die ze ervoor ontvangen worden meegedeeld. Dit zijn bruto jaarbedragen, soms wordt enkel de grootteorde van de vergoeding bekend gemaakt.

Het Rekenhof publiceert jaarlijks de lijsten van mandaten, ambten en beroepen in het Belgisch Staatsblad.

De verplichting geldt voor parlementsleden, regeringsleden en de leidinggevenden van hun kabinetten, provinciegouverneurs, burgemeesters en schepenen, bestuurders van intercommunale verenigingen enz.