GEWESTELIJKE SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ WOONZO Actief
0400.979.489 - 3700 Tongeren
Naam onderneming
GEWESTELIJKE SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ WOONZO
Ondernemingsnummer - BTW nummer - LEI
0400.979.489 - BE 0400.979.489-
Contact
   info@woonzo.be  
Adres maatschappelijke zetel
Hasseltsesteenweg 28, 3700 Tongeren (1 vestigingen)
Bronnen
- KBO - Kruispuntbank van Ondernemingen 
- NBB - Publicaties jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België 
- Staatsblad - Publicaties in het Belgisch Staatsblad 
Hoofdactiviteit
Algemene bouw van residentiële gebouwen
Rechtsvorm
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een socia
Einddatum boekjaar
31/12/2020
Oprichtingsdatum
03/07/1922
Medewerkers
15.00

Financiele ratio's van GEWESTELIJKE SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ WOONZO

31/12/2020     31/12/2019     31/12/2018    
Winst/verlies -361.747€
62% 
-953.079€
-1688% 
60.015€
Eigen vermogen 15.057.887€
-5% 
15.811.770€
-8% 
17.147.305€
Omzet 4.696.970€
3% 
4.571.558€
2% 
4.479.557€
Medewerkers 15
15
1% 
15

Bestuurders GEWESTELIJKE SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ WOONZO

GEWESTELIJKE SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ WOONZO Vestigingen

Maatschappelijke zetel

Hasseltsesteenweg 28, 3700 Tongeren

Op kaart
Vestigingseenheid

Hasseltsesteenweg 28, 3700 Tongeren

Op kaart

GEWESTELIJKE SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ WOONZO Activiteiten