Gewestelijke Bouwvennootschap Volkswoningen van Duffel Actief
0404.067.356 - 2570 Duffel
Naam onderneming
Gewestelijke Bouwvennootschap Volkswoningen van Duffel
Ondernemingsnummer - BTW nummer - LEI
0404.067.356 - BE 0404.067.356-
Contact
   info@volkswoningen-duffel.woonnet.be  
Adres maatschappelijke zetel
Nieuwstraat 3, 2570 Duffel (1 vestigingen)
Bronnen
- KBO - Kruispuntbank van Ondernemingen 
- NBB - Publicaties jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België 
- Staatsblad - Publicaties in het Belgisch Staatsblad 
Hoofdactiviteit
Algemene bouw van residentiële gebouwen
Rechtsvorm
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Einddatum boekjaar
31/12/2020
Oprichtingsdatum
28/11/1921
Medewerkers
11.20

Financiele ratio's van Gewestelijke Bouwvennootschap Volkswoningen van Duffel

31/12/2020     31/12/2019     31/12/2018     31/12/2017    
Winst/verlies 209.191€
42% 
147.745€
-65% 
424.662€
15% 
368.880€
Eigen vermogen 14.085.551€
14.027.283€
2% 
13.759.595€
5% 
13.136.497€
Omzet 6.685.065€
16% 
5.756.417€
-1% 
5.840.316€
-4% 
6.052.817€
Medewerkers 11
-4% 
12
-3% 
12
8% 
11

Bestuurders Gewestelijke Bouwvennootschap Volkswoningen van Duffel

Gewestelijke Bouwvennootschap Volkswoningen van Duffel Vestigingen

Maatschappelijke zetel

Nieuwstraat 3, 2570 Duffel

Op kaart
Vestigingseenheid

Nieuwstraat 3, 2570 Duffel

Op kaart

Gewestelijke Bouwvennootschap Volkswoningen van Duffel Activiteiten

Classificatie Groep NACE Code NACE Naam
Hoofdactiviteit 41201 Algemene bouw van residentiële gebouwen
Hoofdactiviteit 68202 Verhuur en exploitatie van sociale woningen