S.D.G.B. Actief
0415.874.533 - 9051 Gent
Naam onderneming
S.D.G.B.
Ondernemingsnummer - BTW nummer - LEI
0415.874.533 - BE 0415.874.533-
Adres maatschappelijke zetel
Kortrijksesteenweg 1052, 9051 Gent (1 vestigingen)
Bronnen
- KBO - Kruispuntbank van Ondernemingen 
- NBB - Publicaties jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België 
- Staatsblad - Publicaties in het Belgisch Staatsblad 
Hoofdactiviteit
Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
Einddatum boekjaar
30/09/2020
Oprichtingsdatum
04/12/1975
Medewerkers
7.80

Financiele ratio's van S.D.G.B.

30/09/2020     30/09/2019     30/09/2017    
Winst/verlies 1.233.739€
151% 
-2.405.735€
0€
Eigen vermogen 143.257.987€
1% 
141.981.237€
2% 
139.234.539€
Omzet 782.115€
-72% 
2.747.602€
-84% 
17.162.821€
Medewerkers 8
-25% 
10
22% 
9

Bestuurders S.D.G.B.

S.D.G.B. Vestigingen

Maatschappelijke zetel

Kortrijksesteenweg 1052, 9051 Gent

Op kaart
Vestigingseenheid

Kortrijksesteenweg 1052, 9051 Gent

Op kaart