STESSENS Actief
0431.236.858 - 2440 Geel
Naam onderneming
STESSENS
Ondernemingsnummer - BTW nummer - LEI
0431.236.858 - BE 0431.236.858-
Adres maatschappelijke zetel
Winkelomseheide 221, 2440 Geel (1 vestigingen)
Bronnen
- KBO - Kruispuntbank van Ondernemingen 
- NBB - Publicaties jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België 
- Staatsblad - Publicaties in het Belgisch Staatsblad 
Hoofdactiviteit
Algemene bouw van residentiële gebouwen
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
Einddatum boekjaar
31/12/2019
Oprichtingsdatum
18/05/1987
Medewerkers
54.40

Financiele ratio's van STESSENS

31/12/2019     31/12/2018     31/12/2017     31/12/2016    
Winst/verlies -9.247€
-109% 
108.343€
-19% 
134.068€
-30% 
191.605€
Eigen vermogen 1.703.799€
-7% 
1.829.378€
1.821.035€
2% 
1.786.967€
Omzet 25.754.156€
35% 
19.051.898€
-11% 
21.451.874€
-3% 
22.140.734€
Medewerkers 54
-16% 
65
-3% 
67
-10% 
74

Bestuurders STESSENS

STESSENS Vestigingen

Maatschappelijke zetel

Winkelomseheide 221, 2440 Geel

Op kaart
Vestigingseenheid

Winkelomseheide 221, 2440 Geel

Op kaart

STESSENS Activiteiten

Classificatie Groep NACE Code NACE Naam
Hoofdactiviteit 41201 Algemene bouw van residentiële gebouwen
Hoofdactiviteit 41201 Algemene bouw van residentiële gebouwen