WOONPUNT MECHELEN Actief
0403.607.397 - 2800 Mechelen
Naam onderneming
WOONPUNT MECHELEN
Ondernemingsnummer - BTW nummer - LEI
0403.607.397 - BE 0403.607.397-
Contact
  
Adres maatschappelijke zetel
Lijsterstraat 6, 2800 Mechelen (1 vestigingen)
Bronnen
- KBO - Kruispuntbank van Ondernemingen 
- NBB - Publicaties jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België 
- Staatsblad - Publicaties in het Belgisch Staatsblad 
Hoofdactiviteit
Algemene bouw van residentiële gebouwen
Rechtsvorm
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Einddatum boekjaar
31/12/2020
Oprichtingsdatum
01/01/1968
Medewerkers
36.50

Financiele ratio's van WOONPUNT MECHELEN

31/12/2020     31/12/2019     31/12/2018     31/12/2017    
Winst/verlies 242.804€
-76% 
1.018.735€
101% 
507.097€
32% 
385.385€
Eigen vermogen 15.895.376€
26% 
12.623.485€
28% 
9.880.209€
31% 
7.561.638€
Omzet 10.262.141€
-1% 
10.333.854€
-8% 
11.214.770€
-10% 
12.415.024€
Medewerkers 37
3% 
35
-5% 
37
-7% 
40

Bestuurders WOONPUNT MECHELEN

WOONPUNT MECHELEN Vestigingen

Maatschappelijke zetel

Lijsterstraat 6, 2800 Mechelen

Op kaart
WOONPUNT MECHELEN - Vestigingseenheid

Lijsterstraat 6, 2800 Mechelen

Op kaart

WOONPUNT MECHELEN Activiteiten

Classificatie Groep NACE Code NACE Naam
Nevenactiviteit 41201 Algemene bouw van residentiële gebouwen
Hoofdactiviteit 68202 Verhuur en exploitatie van sociale woningen
Hoofdactiviteit 68202 Verhuur en exploitatie van sociale woningen