WOONPUNT ZENNEVALLEI Actief
0400.898.624 - 1500 Halle
Naam onderneming
WOONPUNT ZENNEVALLEI
Ondernemingsnummer - BTW nummer - LEI
0400.898.624 - BE 0400.898.624-
Contact
   info@wpz.be  
Adres maatschappelijke zetel
Molenborre 26, 1500 Halle (1 vestigingen)
Bronnen
- KBO - Kruispuntbank van Ondernemingen 
- NBB - Publicaties jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België 
- Staatsblad - Publicaties in het Belgisch Staatsblad 
Hoofdactiviteit
Algemene bouw van residentiële gebouwen
Rechtsvorm
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Einddatum boekjaar
31/12/2020
Oprichtingsdatum
21/09/1920
Medewerkers
25.20

Financiele ratio's van WOONPUNT ZENNEVALLEI

31/12/2020     31/12/2019     31/12/2018     31/12/2017    
Winst/verlies 1.417.040€
-29% 
1.984.457€
8973% 
-22.366€
-113% 
172.272€
Eigen vermogen 45.866.625€
1% 
45.272.905€
12% 
40.460.435€
3% 
39.434.804€
Omzet 8.763.241€
-25% 
11.669.577€
11% 
10.543.425€
25% 
8.407.454€
Medewerkers 25
13% 
22
3% 
22
1% 
21

Bestuurders WOONPUNT ZENNEVALLEI

WOONPUNT ZENNEVALLEI Vestigingen

Maatschappelijke zetel

Molenborre 26, 1500 Halle

Op kaart
WOONPUNT ZENNEVALLEI - Vestigingseenheid

Molenborre 26, 1500 Halle

Op kaart

WOONPUNT ZENNEVALLEI Activiteiten