ALIB Actief
0457.652.730 - 1130 Brussel
Naam onderneming
ALIB
Ondernemingsnummer - BTW nummer - LEI
0457.652.730 - BE 0457.652.730 - 529900JU8RVKB2B23K19
Contact
0486980153   christelle.delat@airliquide.com  
Adres maatschappelijke zetel
Bourgetlaan 44, 1130 Brussel (12 vestigingen)
Bronnen
- KBO - Kruispuntbank van Ondernemingen 
- NBB - Publicaties jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België 
- Staatsblad - Publicaties in het Belgisch Staatsblad 
Hoofdactiviteit
Vervaardiging van industriële gassen
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
Einddatum boekjaar
31/12/2019
Oprichtingsdatum
29/03/1996
Medewerkers
206.60

Financiele ratio's van ALIB

31/12/2019   31/12/2018   31/12/2017   31/12/2016  
Winst/verlies 19.252.802€
945% 
-2.278.578€
-127% 
8.496.741€
-45% 
15.372.874€
Eigen vermogen 300.320.122€
7% 
281.286.197€
-1% 
283.783.652€
282.568.461€
Omzet 355.293.469€
-7% 
382.394.360€
14% 
334.275.209€
9% 
307.106.233€
Medewerkers 207
5% 
197
-1% 
199
200

Bestuurders ALIB

ALIB Vestigingen

Maatschappelijke zetel

Bourgetlaan 44, 1130 Brussel

Op kaart
AIR LIQUIDE IND. BELGIUM - Vestigingseenheid

Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen

Op kaart
AIR LIQUIDE IND. BELGIUM - Vestigingseenheid

Rue de la Réunion 127, 6030 Charleroi

Op kaart
AIR LIQUIDE IND. BELGIUM - Vestigingseenheid

Bourgetlaan 44, 1130 Brussel

Op kaart
AIR LIQUIDE IND. BELGIUM - Vestigingseenheid

Route de Wallonie (G.) sn, 7011 Mons

Op kaart
AIR LIQUIDE IND. BELGIUM - Vestigingseenheid

Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen

Op kaart
AIR LIQUIDE IND. BELGIUM - Vestigingseenheid

Rue Adolphe Quételet 1, 7180 Seneffe

Op kaart
AIR LIQUIDE IND. BELGIUM - Vestigingseenheid

Rue de la Vieille Espérance 86, 4100 Seraing

Op kaart

ALIB Activiteiten

Classificatie Groep NACE Code NACE Naam
Hoofdactiviteit 20110 Vervaardiging van industriële gassen
Hoofdactiviteit 20110 Vervaardiging van industriële gassen
Hoofdactiviteit 35220 Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen