ALIB Actief
0457.652.730 - 1130 Brussel
Naam onderneming
ALIB
Ondernemingsnummer - BTW nummer - LEI
0457.652.730 - BE 0457.652.730-
Contact
   christelle.delat@airliquide.com    
Adres maatschappelijke zetel
Bourgetlaan 44, 1130 Brussel (12 vestigingen)
Bronnen
- KBO - Kruispuntbank van Ondernemingen 
- NBB - Publicaties jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België 
- Staatsblad - Publicaties in het Belgisch Staatsblad 
Hoofdactiviteit
Vervaardiging van industriële gassen
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
Einddatum boekjaar
31/12/2020
Oprichtingsdatum
29/03/1996
Medewerkers
228.10

Financiele ratio's van ALIB

31/12/2020     31/12/2019     31/12/2018     31/12/2017    
Winst/verlies 11.283.143€
-41% 
19.252.802€
945% 
-2.278.578€
-127% 
8.496.741€
Eigen vermogen 281.884.038€
-6% 
300.320.122€
7% 
281.286.197€
-1% 
283.783.652€
Omzet 311.667.027€
-12% 
355.293.469€
-7% 
382.394.360€
14% 
334.275.209€
Medewerkers 228
10% 
207
5% 
197
-1% 
199

Bestuurders ALIB

ALIB Vestigingen

Maatschappelijke zetel

Bourgetlaan 44, 1130 Brussel

Op kaart
AIR LIQUIDE IND. BELGIUM - Vestigingseenheid

Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen

Op kaart
AIR LIQUIDE IND. BELGIUM - Vestigingseenheid

Rue de la Réunion 127, 6030 Charleroi

Op kaart
AIR LIQUIDE IND. BELGIUM - Vestigingseenheid

Bourgetlaan 44, 1130 Brussel

Op kaart
AIR LIQUIDE IND. BELGIUM - Vestigingseenheid

Route de Wallonie (G.) sn, 7011 Mons

Op kaart
AIR LIQUIDE IND. BELGIUM - Vestigingseenheid

Scheldelaan 600, 2040 Antwerpen

Op kaart
AIR LIQUIDE IND. BELGIUM - Vestigingseenheid

Rue Adolphe Quételet 1, 7180 Seneffe

Op kaart
AIR LIQUIDE IND. BELGIUM - Vestigingseenheid

Rue de la Vieille Espérance 86, 4100 Seraing

Op kaart

ALIB Activiteiten

Classificatie Groep NACE Code NACE Naam
Hoofdactiviteit 20110 Vervaardiging van industriële gassen
Hoofdactiviteit 20110 Vervaardiging van industriële gassen
Hoofdactiviteit 35220 Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen