EQUANS Services Actief
0402.947.797 - 1000 Brussel
Naam onderneming
EQUANS Services
Ondernemingsnummer - BTW nummer - LEI
0402.947.797 - BE 0402.947.797-
Contact
   peter.goyvaerts@engie.com  
Adres maatschappelijke zetel
Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel (5 vestigingen)
Bronnen
- KBO - Kruispuntbank van Ondernemingen 
- NBB - Publicaties jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België 
- Staatsblad - Publicaties in het Belgisch Staatsblad 
Hoofdactiviteit
Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
Einddatum boekjaar
31/12/2020
Oprichtingsdatum
05/03/1963
Medewerkers
2143.80

Financiele ratio's van EQUANS Services

31/12/2020     31/12/2019    
Winst/verlies 8.952.920€
-48% 
17.191.902€
Eigen vermogen 231.255.620€
5% 
220.302.950€
Omzet 333.567.098€
-11% 
372.851.094€
Medewerkers 2.144
2.137

Bestuurders EQUANS Services

EQUANS Services Vestigingen

Maatschappelijke zetel

Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel

Op kaart
Cofely Services - Vestigingseenheid

Parc Ind. des Hauts Sarts, 1e av 66, 4040 Herstal

Op kaart
Cofely Services - Vestigingseenheid

Egide Walschaertsstraat 15, 2800 Mechelen

Op kaart
Cofely Services - Vestigingseenheid

Simon Bolivarlaan 34, 1000 Brussel

Op kaart
Cofely Services - Vestigingseenheid

Schiphollaan 3, 1140 Evere

Op kaart
EQUANS Services - Vestigingseenheid

Fotografielaan 30, 2610 Antwerpen

Op kaart

EQUANS Services Activiteiten