Mandaathouders Michael Naert

Gevonden personen

Naam Organisatie
Michael Naert MARPOS, Brugge
Michaël Naert THE WALL COMPANY, Ternat
Michaël Naert APOTHEEK WALRAEVENS, Ternat
Michael Naert VI.BE, Brussel
Michael Naert Café dello sport, Leuven
Michael Naert Het Depot, Leuven
Michael Naert Het Depot, Leuven
Michael Naert DOUBLE M, Leuven

Mandaten van publiek mandataris Michael Naert

Naam Organisatie Mandaat Verloning Start Einde
Geen gegevens beschikbaar