PROPIGS Actief
0402.777.850 - 3200 Aarschot
Naam onderneming
PROPIGS
Ondernemingsnummer - BTW nummer - LEI
0402.777.850 - BE 0402.777.850-
Adres maatschappelijke zetel
Nieuwlandlaan 111, 3200 Aarschot (1 vestigingen)
Bronnen
- KBO - Kruispuntbank van Ondernemingen 
- NBB - Publicaties jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België 
- Staatsblad - Publicaties in het Belgisch Staatsblad 
Hoofdactiviteit
Groothandel in levend vee
Rechtsvorm
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Einddatum boekjaar
31/12/2020
Oprichtingsdatum
08/03/1966
Medewerkers

Financiele ratio's van PROPIGS

31/12/2020     31/12/2019     31/12/2018     31/12/2017    
Winst/verlies 26.401€
146% 
-57.818€
-106% 
966.352€
428% 
183.000€
Eigen vermogen 21.349.583€
1% 
21.127.489€
21.054.704€
7% 
19.712.998€
Omzet 203.129.923€
-4% 
210.752.795€
6% 
198.166.051€
-21% 
250.652.604€

Bestuurders PROPIGS

PROPIGS Vestigingen

Maatschappelijke zetel

Nieuwlandlaan 111, 3200 Aarschot

Op kaart
Vestigingseenheid

Nieuwlandlaan 111, 3200 Aarschot

Op kaart

PROPIGS Activiteiten

Classificatie Groep NACE Code NACE Naam
Hoofdactiviteit 46231 Groothandel in levend vee
Nevenactiviteit 46321 Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en