BATIHOURY Actief
0429.279.933 - 4140 Sprimont
Naam onderneming
BATIHOURY
Ondernemingsnummer - BTW nummer - LEI
0429.279.933 - BE 0429.279.933-
Adres maatschappelijke zetel
Rue Bawepuce 5, 4140 Sprimont (1 vestigingen)
Bronnen
- KBO - Kruispuntbank van Ondernemingen 
- NBB - Publicaties jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België 
- Staatsblad - Publicaties in het Belgisch Staatsblad 
Hoofdactiviteit
Exploitatie van bossen
Rechtsvorm
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Einddatum boekjaar
31/12/2020
Oprichtingsdatum
14/08/1986
Medewerkers

Financiele ratio's van BATIHOURY

31/12/2020     31/12/2019     31/12/2018     31/12/2017    
Winst/verlies -91€
-100% 
23.469€
-71% 
82.049€
17% 
70.409€
Eigen vermogen 410.530€
410.621€
6% 
387.152€
27% 
305.103€
Bruto marge 10.725€
-69% 
34.264€
-62% 
90.008€
6% 
84.657€

Bestuurders BATIHOURY

BATIHOURY Vestigingen

Maatschappelijke zetel

Rue Bawepuce 5, 4140 Sprimont

Op kaart
Vestigingseenheid

Rue Bawepuce 5, 4140 Sprimont

Op kaart

BATIHOURY Activiteiten

Classificatie Groep NACE Code NACE Naam
Nevenactiviteit 02200 Exploitatie van bossen
Nevenactiviteit 02400 Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw
Hoofdactiviteit 41201 Algemene bouw van residentiële gebouwen
Nevenactiviteit 43110 Slopen
Nevenactiviteit 43120 Bouwrijp maken van terreinen