ELSEN Actief
0407.924.986 - 4770 Amel
Naam onderneming
ELSEN
Ondernemingsnummer - BTW nummer - LEI
0407.924.986 - BE 0407.924.986-
Contact
info@elsenag.com   www.elsenag.com  
Adres maatschappelijke zetel
Heppenbach,Lehmkaul 41, 4770 Amel (1 vestigingen)
Bronnen
- KBO - Kruispuntbank van Ondernemingen 
- NBB - Publicaties jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België 
- Staatsblad - Publicaties in het Belgisch Staatsblad 
Hoofdactiviteit
Algemene bouw van residentiële gebouwen
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
Einddatum boekjaar
30/06/2021
Oprichtingsdatum
30/12/1970
Medewerkers
45.10

Financiele ratio's van ELSEN

30/06/2021     30/06/2019     30/06/2018     30/06/2017    
Winst/verlies 728.351€
31% 
556.234€
4% 
533.414€
-7% 
574.611€
Eigen vermogen 7.143.750€
3% 
6.935.560€
-24% 
9.179.326€
3% 
8.945.912€
Bruto marge 3.196.010€
13% 
2.828.208€
17% 
2.408.366€
-6% 
2.558.193€
Medewerkers 45
-2% 
46
46
-3% 
48

Bestuurders ELSEN

ELSEN Vestigingen

Maatschappelijke zetel

Heppenbach,Lehmkaul 41, 4770 Amel

Op kaart
ELSEN - Vestigingseenheid

Heppenbach,Lehmkaul 41, 4770 Amel

Op kaart

ELSEN Activiteiten

Classificatie Groep NACE Code NACE Naam
Hoofdactiviteit 41201 Algemene bouw van residentiële gebouwen
Hoofdactiviteit 41203 Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Nevenactiviteit 42110 Bouw van autowegen en andere wegen
Nevenactiviteit 42911 Baggerwerken
Nevenactiviteit 43120 Bouwrijp maken van terreinen
Nevenactiviteit 43320 Schrijnwerk
Nevenactiviteit 68100 Handel in eigen onroerend goed