HULSBOSCH CONSTRUCTIEBEDRIJF Actief
0436.227.311 - 3960 Bree
Naam onderneming
HULSBOSCH CONSTRUCTIEBEDRIJF
Ondernemingsnummer - BTW nummer - LEI
0436.227.311 - BE 0436.227.311-
Adres maatschappelijke zetel
Industrieterrein Kanaal-Noord 1158, 3960 Bree (1 vestigingen)
Bronnen
- KBO - Kruispuntbank van Ondernemingen 
- NBB - Publicaties jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België 
- Staatsblad - Publicaties in het Belgisch Staatsblad 
Hoofdactiviteit
Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
Einddatum boekjaar
31/12/2020
Oprichtingsdatum
28/12/1988
Medewerkers
1.00

Financiele ratio's van HULSBOSCH CONSTRUCTIEBEDRIJF

31/12/2020     31/12/2019     31/12/2018     31/12/2017    
Winst/verlies 5.759€
55% 
3.727€
-17% 
4.514€
1% 
4.466€
Eigen vermogen 189.395€
3% 
183.637€
2% 
179.910€
3% 
175.395€
Bruto marge 56.282€
5% 
53.685€
1% 
52.924€
1% 
52.383€
Medewerkers 1
1
-33% 
2
-25% 
2

Bestuurders HULSBOSCH CONSTRUCTIEBEDRIJF

HULSBOSCH CONSTRUCTIEBEDRIJF Vestigingen

Maatschappelijke zetel

Industrieterrein Kanaal-Noord 1158, 3960 Bree

Op kaart
HULSBOSCH CONSTRUCTIEBEDRIJF - Vestigingseenheid

Industrieterrein Kanaal-Noord 1158, 3960 Bree

Op kaart

HULSBOSCH CONSTRUCTIEBEDRIJF Activiteiten