TRACTEBEL ENGINEERING Actief
0412.639.681 - 1000 Brussel
Naam onderneming
TRACTEBEL ENGINEERING
Ondernemingsnummer - BTW nummer - LEI
0412.639.681 - BE 0412.639.681-
Contact
engineering@tractebel.engie.com   www.tractebel-engie.com  
Adres maatschappelijke zetel
Simon Bolivarlaan 34-36, 1000 Brussel (6 vestigingen)
Bronnen
- KBO - Kruispuntbank van Ondernemingen 
- NBB - Publicaties jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België 
- Staatsblad - Publicaties in het Belgisch Staatsblad 
Hoofdactiviteit
Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Rechtsvorm
Naamloze vennootschap
Einddatum boekjaar
31/12/2020
Oprichtingsdatum
05/09/1972
Medewerkers
1165.30

Financiele ratio's van TRACTEBEL ENGINEERING

31/12/2020     31/12/2019     31/12/2018    
Winst/verlies 884.343€
103% 
-26.591.025€
-329% 
11.587.582€
Eigen vermogen 488.025.519€
487.141.176€
-7% 
524.823.421€
Omzet 255.129.465€
8% 
237.251.951€
-13% 
271.203.471€
Medewerkers 1.165
4% 
1.125
1% 
1.111

Bestuurders TRACTEBEL ENGINEERING

TRACTEBEL ENGINEERING Vestigingen

Maatschappelijke zetel

Simon Bolivarlaan 34-36, 1000 Brussel

Op kaart
TRACTEBEL ENGINEERING S.A. - Vestigingseenheid

Simon Bolivarlaan 34-36, 1000 Brussel

Op kaart
TRACTEBEL ENGINEERING - Vestigingseenheid

Van Immerseelstraat 66, 2018 Antwerpen

Op kaart
TRACTEBEL ENGINEERING - Vestigingseenheid

Ilgatlaan 23, 3500 Hasselt

Op kaart
TRACTEBEL ENGINEERING - Vestigingseenheid

Esplanadestraat 1, 8400 Oostende

Op kaart
TRACTEBEL ENGINEERING - Vestigingseenheid

Boulevard de Merckem(NR) 60, 5000 Namur

Op kaart
TRACTEBEL ENGINEERING - Vestigingseenheid

Esplanade Oscar Van de Voorde 1, 9000 Gent

Op kaart

TRACTEBEL ENGINEERING Activiteiten