Algemene Onderneming REYNDERS Actief
0426.932.830 - 3770 Riemst
Naam onderneming
Algemene Onderneming REYNDERS
Ondernemingsnummer - BTW nummer - LEI
0426.932.830 - BE 0426.932.830-
Adres maatschappelijke zetel
Reeckervelt 10, 3770 Riemst (1 vestigingen)
Bronnen
- KBO - Kruispuntbank van Ondernemingen 
- NBB - Publicaties jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België 
- Staatsblad - Publicaties in het Belgisch Staatsblad 
Hoofdactiviteit
Algemene bouw van residentiële gebouwen
Rechtsvorm
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Einddatum boekjaar
31/12/2020
Oprichtingsdatum
28/02/1985
Medewerkers
3.00

Financiele ratio's van Algemene Onderneming REYNDERS

31/12/2020     31/12/2019     31/12/2018     31/12/2017    
Winst/verlies 241€
102% 
-11.252€
-156% 
20.140€
100% 
10.061€
Eigen vermogen 547.988€
-2% 
557.842€
-2% 
569.094€
4% 
548.954€
Bruto marge 241.995€
241.210€
-16% 
287.810€
11% 
258.156€
Omzet 543.082€
-6% 
579.198€
-4% 
602.939€
-21% 
758.597€
Medewerkers 3
3
-17% 
4
-10% 
4

Bestuurders Algemene Onderneming REYNDERS

Algemene Onderneming REYNDERS Vestigingen

Maatschappelijke zetel

Reeckervelt 10, 3770 Riemst

Op kaart
Vestigingseenheid

Reeckervelt 10, 3770 Riemst

Op kaart

Algemene Onderneming REYNDERS Activiteiten

Classificatie Groep NACE Code NACE Naam
Nevenactiviteit 41201 Algemene bouw van residentiële gebouwen
Hoofdactiviteit 43120 Bouwrijp maken van terreinen
Nevenactiviteit 43120 Bouwrijp maken van terreinen
Hoofdactiviteit 49410 Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven