Analyse sectorielle basée sur le code NACE
Effectuer une analyse sectorielle basée sur le code NACE gratuitement

Rechercher par code NACE

Activités économiques par code NACEBEL

Code NACEBEL Nombre d'entreprises Néerlandais Français Anglais Allemand
0140/0Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteitenCulture et production animale, chasse et services annexesCrop and animal production, hunting and related service activitiesLandwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten
01133/0Teelt van eenjarige gewassenCultures non permanentesGrowing of non-perennial cropsAnbau einjähriger Pflanzen
01110/0Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zadenCulture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineusesGrowing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seedsAnbau von Getreide (ohne Reis), Hülsenfrüchten und Ölsaaten
0111034030/1419Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zadenCulture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineusesGrowing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seedsAnbau von Getreide (ohne Reis), Hülsenfrüchten und Ölsaaten
01110015451/0Graanteelt (m.u.v. rijst) : tarwe, rogge, gerst, haver, maïs, enz.Culture de céréales (à l'exception du riz) : blé dur, blé tendre, seigle, orge, avoine, maïs, etc.Growing of cereals (except rice): hard wheat, soft wheat, rye, barley, oat, corn, etc.Anbau von Getreide (ohne Reis): Hartweizen, Weichweizen, Roggen, Gerste, Hafer, Mais usw.
01110024671/0Teelt van oliehoudende zaden en van peulvruchten : aardnoten, sojabonen, koolzaad, enz.Culture de graines oléagineuses et de légumineuses : arachides, fèves de soja, fèves de colza, etc.Growing of oil seeds and leguminous crops : groundnuts, soya beans, rapeseeds, etc.Anbau von Ölsaaten und Hülsenfrüchten: Erdnüsse, Sojabohnen, Raps usw.
01110031623/0Teelt van drooggeoogste zaden van peulvruchten zoals erwten en bonenCulture de légumes à cosse secs tels que pois fourragers et haricotsGrowing of dried leguminous vegetables such as feed peas and beansAnbau von trockenen ausgelösten Hülsenfrüchten wie Futtererbsen und Bohnen
01110041067/0Teelt van zaai- en plantgoed voor de akkerbouwProduction de semences céréalièresProduction of cereal seedsAnbau von Getreidesamen
01110053952/0Teelt van overige akkerbouwgewassen, niet elders genoemdCultures n.d.a.Crops n.e.c.Ackerkulturen a.n.g.
01121315/0Teelt van rijstCulture du rizGrowing of riceAnbau von Reis
01120190/3Teelt van rijstCulture du rizGrowing of riceAnbau von Reis
01130/0Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassenCulture de légumes, de melons, de racines et de tuberculesGrowing of vegetables and melons, roots and tubersAnbau von Gemüse und Melonen sowie Wurzeln und Knollen
0113023346/1664Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassenCulture de légumes, de melons, de racines et de tuberculesGrowing of vegetables and melons, roots and tubersAnbau von Gemüse und Melonen sowie Wurzeln und Knollen
0113001971/0Teelt van paddestoelen en truffelsCulture des champignons et des truffesGrowing of mushrooms and trufflesAnbau von Pilzen und Trüffeln
01130021284/0Teelt van zaai- en plantgoed voor de groenteteeltProduction de semences de légumesProduction of vegetable seedsAnbau von Gemüsesamen
01130114099/0AardappelteeltCulture de pommes de terreGrowing of potatoesKartoffelanbau
01130121277/0Teelt van wortels en knollen met een hoog zetmeel- of inulinegehalteCulture de racines et de tubercules à forte teneur en amidon ou en inulineGrowing of roots and tubers with a high grade of starch or inulinAnbau von Wurzeln und Knollen mit hohem Stärke- und Inulingehalt
01140/0Teelt van suikerrietCulture de la canne à sucreGrowing of sugar caneAnbau von Zuckerrohr
01140250/1Teelt van suikerrietCulture de la canne à sucreGrowing of sugar caneAnbau von Zuckerrohr
01150/0Teelt van tabakCulture du tabacGrowing of tobaccoAnbau von Tabak
01150189/3Teelt van tabakCulture du tabacGrowing of tobaccoAnbau von Tabak
01160/0Teelt van vezelgewassenCulture de plantes à fibresGrowing of fibre cropsAnbau von Faserpflanzen
011602134/44Teelt van vezelgewassenCulture de plantes à fibresGrowing of fibre cropsAnbau von Faserpflanzen
01190/0Teelt van andere eenjarige gewassenAutres cultures non permanentesGrowing of other non-perennial cropsAnbau von sonstigen einjährigen Pflanzen
011915546/734Teelt van bloemenCulture de fleursGrowing of flowersBlumenbau
01191011597/0Teelt van bloemen en snijbloemenCulture de fleurs et de fleurs à couperGrowing of flowers and of cut flowersAnbau von Blumen und Schnittblumen
0119102551/0Vervaardiging van gedroogde bloemenFabrication de fleurs séchéesManufacture of dried flowersHerstellung getrockneter Blumen
0119103764/0Teelt van zaai- en plantgoed voor de bloementeeltProduction de semences de fleursProduction of flower seedsProduktion von Blumensaatgut
011994506/87Teelt van andere eenjarige gewassen, n.e.g.Autres cultures non permanentes n.c.a.Growing of other non-perennial crops n.e.c.Sonstiger Anbau einjähriger Pflanzen, a.n.g.
01224/0Teelt van meerjarige gewassenCultures permanentesPermanent cropsAnbau mehrjähriger Pflanzen
01210/0Teelt van druivenCulture de la vigneGrowing of grapesWeinanbau
0121010671/520Teelt van druivenCulture de la vigneGrowing of grapesWeinanbau
01210011014/0Teelt van wijn- en tafeldruivenCulture de raisins de cuve et de raisins de tableGrowing of wine grapes and table grapesAnbau von Wein- und Tafeltrauben
01220/0Teelt van tropisch en subtropisch fruitCulture de fruits tropicaux et subtropicauxGrowing of tropical and subtropical fruitsAnbau von tropischen und subtropischen Früchten
012202964/498Teelt van tropisch en subtropisch fruitCulture de fruits tropicaux et subtropicauxGrowing of tropical and subtropical fruitsAnbau von tropischen und subtropischen Früchten
01233/0Teelt van citrusvruchtenCulture d'agrumesGrowing of citrus fruitsAnbau von Zitrusfrüchten
01230462/10Teelt van citrusvruchtenCulture d'agrumesGrowing of citrus fruitsAnbau von Zitrusfrüchten
01247/0Teelt van pit- en steenvruchtenCulture de fruits à pépins et à noyauGrowing of pome fruits and stone fruitsAnbau von Kern- und Steinobst
012407531/693Teelt van pit- en steenvruchtenCulture de fruits à pépins et à noyauGrowing of pome fruits and stone fruitsAnbau von Kern- und Steinobst
01240011701/0Fruitteelt : de teelt van appels, peren, abrikozen, kersen, perziken, enz.Culture de fruits : pommes, poires, abricots, cerises, pêches, etc.Growing of fruits: apples, pears, apricots, cherries, peaches, etc;Anbau von Obst: Äpfel, Birnen, Aprikosen, Kirschen, Pfirsichen usw.
01250/0Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en notenCulture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coqueGrowing of other tree and bush fruits and nutsAnbau von sonstigem Obst und Nüssen
012504592/315Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en notenCulture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coqueGrowing of other tree and bush fruits and nutsAnbau von sonstigem Obst und Nüssen
01260/0Teelt van oliehoudende vruchtenCulture de fruits oléagineuxGrowing of oleaginous fruitsAnbau von ölhaltigen Früchten
01260781/8Teelt van oliehoudende vruchtenCulture de fruits oléagineuxGrowing of oleaginous fruitsAnbau von ölhaltigen Früchten
01270/0Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van drankenCulture de plantes à boissonsGrowing of beverage cropsAnbau von Pflanzen zur Herstellung von Getränken
01270666/7Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van drankenCulture de plantes à boissonsGrowing of beverage cropsAnbau von Pflanzen zur Herstellung von Getränken
01280/0Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassenCulture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiquesGrowing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical cropsAnbau von Gewürzpflanzen, Pflanzen für aromatische, narkotische und pharmazeutische Zwecke
012801656/62Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassenCulture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiquesGrowing of spices, aromatic, drug and pharmaceutical cropsAnbau von Gewürzpflanzen, Pflanzen für aromatische, narkotische und pharmazeutische Zwecke
0128001590/0Kruidenteelt : kappers, paprika's, venkel, peterselie, kervel, dragon, marjolein, enz.Culture de condiments : câpres, poivrons, fenouil, persil, cerfeuil, estragon, marjolaine, etc.Growing of condiments: capers, peppers, fennel, parsley, chervil, tarragon, marjoram, etc.Gewürzmittelanbau: Kapern, Paprikaschoten, Fenchel, Petersilie, Kerbel, Estragon, Majoran usw.
0128011435/0Teelt van specerijgewassen : laurier, bazielkruid, anijs, koriander, komijn, kaneel, kruidnagel, muskaatnoot, gember, enz.Culture de plantes pour épices : laurier, basilic, anis, coriandre, cumin, cannelle, clous de girofle, noix muscade, gingembre, etc.Growing of plants for spicing: bay leaf, basil, anise, coriander, cumin, cinnamon, cloves, nutmeg, ginger, etc.Gewürzpflanzenanbau: Lorbeerbaum, Basilikum, Anis Koriander Kümmel, Zimt, Gewürznelke, Muskatnuß, Ingwer usw.
0128021439/0Teelt van geneeskrachtige planten en van planten gebruikt voor insecten- of parasietenbestrijding en dergelijkeCulture de plantes à usage pharmaceutique ou insecticide, parasiticide ou similaireGrowing of plants for pharmaceutical purposes or insecticide, parasiticide or similarAnbau von Heilpflanzen oder von zur Herstellung von Insektiziden und Parasitiziden verwendeten Pflanzen oder dergleichen
01290/0Teelt van andere meerjarige gewassenAutres cultures permanentesGrowing of other perennial cropsAnbau sonstiger mehrjähriger Pflanzen
012903112/91Teelt van andere meerjarige gewassenAutres cultures permanentesGrowing of other perennial cropsAnbau sonstiger mehrjähriger Pflanzen
0129001181/0Teelt van plantaardige producten voor vlechtwerk.Culture de végétaux pour la sparterieGrowing of plants for plaitingPflanzenanbau für Sparteriewaren
0130/0PlantenvermeerderingReproduction de plantesPlant propagationBetrieb von Baumschulen, sowie Anbau von Pflanzen zu Vermehrungszwecken
01300/0PlantenvermeerderingReproduction de plantesPlant propagationBetrieb von Baumschulen, sowie Anbau von Pflanzen zu Vermehrungszwecken
013015401/698Boomkwekerijen, m.u.v. bosboomkwekerijenExploitation de pépinières, sauf pépinières forestièresOperation of tree nurseries, except forest nurseriesBaumschulen mit Ausnahme von Forstbaumschulen
013092591/224Overige plantenvermeerderingAutre reproduction de plantesOther reproduction of plantsSonstige Pflanzenvermehrung
01309012905/0Teelt van planten bestemd om te worden overgeplant en van sierplanten : struiken, heesters, sierbomen, bomen en plantgoed voor fruitaanplantingen, enz.Culture de plantes destinées à la plantation et à l'ornementation : buissons, arbustes, plantes ornementales d'intérieur, arbres, etc.Cultivation of plants for planting and ornamentation: bushes, shrubs, indoor ornamentals, trees, etc.Anbau von Pflanzen zum Umpflanzen und von Zierpflanzen: Sträucher, Ziersträucher u. bäume, Bäume usw.
01309027265/0Teelt van zoden om te verplantenCulture de gazon en rouleauxGrowing of turf rollsAnbau von Grasmatten
01470/0VeeteeltProduction animaleAnimal productionTierhaltung
01410/0Fokken van melkveeÉlevage de vaches laitièresRaising of dairy cattleZucht von Milchkühen
0141031290/4954Fokken van melkveeÉlevage de vaches laitièresRaising of dairy cattleZucht von Milchkühen
01410012901/0Fokken van melkveeÉlevage de vaches laitièresRaising of dairy cattleZucht von Milchkühen
01410021720/0Productie van niet-behandelde (rauwe) melk van koeien of buffelsProduction de lait cru de vache ou de bufflonneProduction of cow or buffalo raw milkProduktion von Kuh- oder Büffelrohmilch
01420/0Fokken van andere runderen en buffelsÉlevage d'autres bovins et de bufflesRaising of other cattle and buffaloesZucht von anderen Rindern
0142011320/388Fokken van andere runderen en buffelsÉlevage d'autres bovins et de bufflesRaising of other cattle and buffaloesZucht von anderen Rindern
01430/0Fokken van paarden en andere paardachtigenÉlevage de chevaux et d'autres équidésRaising of horses and other equinesZucht von Pferden und Eseln
014309964/1209Fokken van paarden en andere paardachtigenÉlevage de chevaux et d'autres équidésRaising of horses and other equinesZucht von Pferden und Eseln
01440/0Fokken van kamelen en andere kameelachtigenÉlevage de chameaux et d'autres camélidésRaising of camels and camelidsZucht von Kamelen
01440165/4Fokken van kamelen en andere kameelachtigenÉlevage de chameaux et d'autres camélidésRaising of camels and camelidsZucht von Kamelen
01450/0Fokken van schapen en geitenÉlevage d'ovins et de caprinsRaising of sheep and goatsZucht von Schafen und Ziegen
014504837/390Fokken van schapen en geitenÉlevage d'ovins et de caprinsRaising of sheep and goatsZucht von Schafen und Ziegen
0145001626/0Fokken van schapen en geitenElevage d'ovins et de caprinsRaising of sheep and goatsZucht von Schafen und Ziegen
01450024301/0Productie van ruwe wolProduction de laine bruteProduction of raw woolProduktion von Rohwolle
0145003179/0Productie van rauwe schape- en geitemelkProduction de lait cru de brebis et de chèvreProduction of raw milk from sheep and goatsProduktion von Schafs- und Ziegenrohmilch
01460/0Fokken van varkensÉlevage de porcinsRaising of swine/pigsZucht von Schweinen
014615422/525FokvarkenshouderijenÉlevage de porcs reproducteursRaising of breeding pigsZucht von Zuchtschweinen
0146101322/0Fokvarkenshouderijen, inclusief de fokkerijen van everzwijnenElevage de porcs reproducteurs, y compris l'élevage de sangliersRaising of breeding pigs, including raising of boarsZucht von Zuchtschweinen, einschließlich Wildschweinzucht
014626191/442VarkensvetmesterijenÉlevage de porcs à l'engraisRaising of fattening pigsMastschweinezucht
0146201693/0Varkensvetmesterijen, inclusief de vetmesterijen voor derdenElevage de porcs à l'engrais, y compris l'engraissement pour le compte de tiersRaising of fattening pigs, including fattening for third partiesMastschweinezucht einschließlich Mastschweinezucht für Dritte
01470/0Fokken van pluimveeÉlevage de volaillesRaising of poultryZucht von Geflügel
014713420/337KippenkwekerijenElevage de poulesRaising of hensHühnerzucht
014721570/116Productie van eieren van pluimveeProduction d'oeufs de volaillesProduction of poultry eggsProduktion von Geflügeleiern
014791843/99Pluimveehouderijen, m.u.v. kippenkwekerijenÉlevage de volailles, sauf poulesRaising of poultry, excluding hensGeflügelzucht, mit Ausnahme von Hühnern
01490/0Fokken van andere dierenÉlevage d'autres animauxRaising of other animalsHaltung von anderen Tieren
014905512/413Fokken van andere dierenÉlevage d'autres animauxRaising of other animalsHaltung von anderen Tieren
01490011169/0Bijenteelt en de productie van honing en bijenwasElevage d'abeilles et la production de miel et de cire d'abeillesRaising of bees, production of honey and beeswaxImkerei sowie Herstellung von Honig und Bienenwachs
0149002321/0Fokken van konijnenElevage de lapinsRaising of rabbitsZucht von Kaninchen
01490031795/0Fokken van huisdieren (met uitzondering van vissen)Elevage d'animaux domestiques (à l'exception des poissons)Raising of pets (excluding fish)Zucht von Haustieren (mit Ausnahme von Fischen)
0149004107/0Fokken van pelsdierenElevage d'animaux à fourrureRaising of fur animalsZucht von Pelztieren
0149005155/0Fokken van wild in kwekerijenElevage de gibier dans les fermes d'élevageRaising of game in farmsZucht von Wild in Zuchtbetrieben
0149006103/0Kweken van huisjesslakken (escargots)Elevage d'escargotsBreeding of snailsSchneckenzucht
0149007830/0Fokken van andere dieren, n.e.g.Elevage d'autres animaux n.c.a.Raising of other animals n.e.c.Zucht von anderen Tieren a.n.g.
0150/0Gemengd bedrijfCulture et élevage associésMixed farmingGemischte Landwirtschaft
01500/0Gemengd bedrijfCulture et élevage associésMixed farmingGemischte Landwirtschaft
0150050983/1534Gemengd bedrijfCulture et élevage associésMixed farmingGemischte Landwirtschaft
01500011519/0Teelt van gewassen in combinatie met het fokken van vee, voor zover de omzet voor elk van de afzonderlijke activiteiten minder dan 2/3 van de totale omzet bedraagtCulture associée à l'élevage de bétail, pour autant que le chiffre d'affaires d'une de ces deux activités n'atteigne pas les 2/3 du chiffre d'affaires totalGrowing of plants associated with livestock breeding, as long as the turnover of one of these two activities is less than two thirds of the total turnoverAnbau von Pflanzen, vorausgesetzt, dass der Umsatz aus einer der beiden Tätigkeiten weniger als 2/3 des gesamten Umsatzes beträgt
0160/0Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw; activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogstActivités de soutien à l'agriculture et traitement primaire des récoltesSupport activities to agriculture and post-harvest crop activitiesErbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen
01610/0Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassenActivités de soutien aux culturesSupport activities for crop productionErbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen für den Pflanzenbau
0161024169/2329Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassenActivités de soutien aux culturesSupport activities for crop productionErbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen für den Pflanzenbau
01610015928/0Voorbereiden van landbouwveldenPréparation des terresLand preparationVorbereitung der Ackerböden
01610024188/0Opzetten van een teeltCréation de culturesCreating culturesAnbau von Kulturen
01610032883/0Besproeien van gewassen ook vanuit de luchtPulvérisation des récoltes, y compris par voie aérienneCrop spraying, including by airBesprühen von Pflanzen, einschließlich aus der Luft
016100411549/0Snoeien van fruitbomen en wijnstokkenTaille des arbres fruitiers et des vignesFruit trees and vines pruningObstbäumeschnitt und Rebenschnitt
01610051208/0Overplanten van rijst en uitdunnen van bietenTransplantation du riz et démariage des betteravesTransplanting of rice, thinning of beetsUmpflanzen von Reis und Ausdünnen von Rüben
01610066433/0Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneelLocation de machines et d'équipements agricoles avec opérateurRenting of agricultural machinery and equipment with operatorVermietung von Landwirtschaftsmaschinen und geräten mit Bedienpersonal
01610071919/0Ongediertebestrijding (ook konijnen) m.b.t. de landbouwLutte contre les animaux nuisibles (y compris les lapins) en relation avec l'agriculturePest control (including rabbits) related to agricultureSchädlingsbekämpfung (einschließlich Kaninchien) im Bereich der Landwirtschaft
01610082521/0Exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouwExploitation de systèmes d'irrigation pour l'agricultureOperation of irrigation systems for agricultureBetrieb von Bewässerungssystemen für die Landwirtschaft
01620/0Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteeltActivités de soutien à la production animaleSupport activities for animal productionErbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen für die Tierhaltung
016209394/613Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteeltActivités de soutien à la production animaleSupport activities for animal productionErbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen für die Tierhaltung
0162001479/0Kunstmatige inseminatieActivités en rapport avec l'insémination artificielleActivities related to artificial inseminationTätigkeiten im Bereich der künstlichen Befruchtung
0162002267/0Scheren van schapen voor derdenTonte d'ovins pour le compte de tiersShearing sheep for third partiesSchafschur für Dritte
0162003582/0Inspecteren van kuddes, drijven van vee, het laten weiden van andermans vee, het kapoenen van gevogelte, het reinigen van hokkenServices de conduite de troupeaux, services de paissance, services de nettoyage des poulaillers, etc.Herds driving services, grazing services, hen houses cleaning services, etc.Herdenüberwachung, Viehtreiben, Weiden lassen von fremdem Vieh, Kapaunisieren von Hähnen, Stallreinigung
01620112548/0Activiteit van hoefsmedenActivités des maréchaux-ferrantsFarriers activitiesHufschmiedetätigkeiten
01630/0Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogstTraitement primaire des récoltesPost-harvest crop activitiesNach der Ernte anfallende Tätigkeiten in der pflanzlichen Erzeugung
016303897/206Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogstTraitement primaire des récoltesPost-harvest crop activitiesNach der Ernte anfallende Tätigkeiten in der pflanzlichen Erzeugung
01630012540/0Voorbereidende behandeling van de gewassen in functie van primaire markten : wassen, afsnijden, sorteren, desinfecterenPréparation des cultures en vue de leur commercialisation primaire : nettoyage, taille, triage, désinfectionPreparation of crops for their initial commercialization: cleaning, cutting, sorting, disinfectionVorbereitende Behandlung von Pflanzen im Hinblick auf die Erstvermarktung: waschen, beschneiden, sortieren, desinfizieren
01640/0Zaadbewerking met het oog op vermeerderingTraitement des semencesSeed processing for propagationSaatgutaufbereitung
01640939/34Zaadbewerking met het oog op vermeerderingTraitement des semencesSeed processing for propagationSaatgutaufbereitung
0170/0Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteitenChasse, piégeage et services annexesHunting, trapping and related service activitiesJagd, Fallenstellerei und damit verbundene Tätigkeiten
01700/0Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteitenChasse, piégeage et services annexesHunting, trapping and related service activitiesJagd, Fallenstellerei und damit verbundene Tätigkeiten
01700540/35Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteitenChasse, piégeage et services annexesHunting, trapping and related service activitiesJagd, Fallenstellerei und damit verbundene Tätigkeiten
0170001119/0Jacht en plaatsen van vallen voor dieren op commerciële basis voor de voedselvoorziening, voor het verzamelen van bont of huiden, t.b.v. onderzoekscentra en dierentuinen of voor gebruik als huisdierChasse ou piégeage d'animaux pour l'alimentation commerciale, leur fourrure, leur peau, ou destinés à des centres de recherche ou des parcs zoologiques, ou utilisés comme animaux de compagnieHunting or trapping animals for commercial food supply, fur, skin, or for research centres or zoos, or used as petsJagd oder Fallenstellen mit kommerzieller Absicht zur Nahrungsmittelerzeugung, Gewinnung von Pelzen oder Häuten oder für Forschungszentren und zoologische Gärten bzw. für die Nutzung als Haustier
020/0Bosbouw en de exploitatie van bossenSylviculture et exploitation forestièreForestry and loggingForstwirtschaft und Holzeinschlag
0210/0BosbouwSylviculture et autres activités forestièresSylviculture and other forestry activitiesForstwirtschaft
02100/0BosbouwSylviculture et autres activités forestièresSylviculture and other forestry activitiesForstwirtschaft
021006800/586BosbouwSylviculture et autres activités forestièresSylviculture and other forestry activitiesForstwirtschaft
02100012387/0Houtteelt : aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en andere houtopstandenSylviculture sur pied : boisement, reboisement, transplantation, coupe d'éclaircie et conservation des forêts et des coupesGrowing of standing timber: planting, replanting, transplanting, thinning and conserving of forests and timber tractsForstwirtschaft: Anpflanzung, Wiederbepflanzung, Umpflanzung, Ausdünnung und Instandhaltung von Wäldern und anderen Waldbeständen
02100021117/0Teelt van hakhoutCulture de taillis et de bois de triturationGrowing of coppice and pulpwoodNiederwaldbetrieb mit Kurzumtrieb
02100032004/0Exploitatie van bosboomkwekerijExploitation de pépinières forestièresOperation of forest nurseriesBetrieb von Forstbaumschulen
0220/0Exploitatie van bossenExploitation forestièreLoggingHolzeinschlag
02200/0Exploitatie van bossenExploitation forestièreLoggingHolzeinschlag
0220010538/1032Exploitatie van bossenExploitation forestièreLumberingHolzeinschlag
02200018486/0Exploitatie van bossen : houthakken en de productie van onbewerkt hout als mijnhout, gekloofde staken, palen en brandhoutExploitation forestière : abattage d'arbres et production de bois brut tels que les bois de mine, les échalas fendus, les piquets et les bois de chauffageLumbering: logging and production of crude timber, such as mining timber, split poles, posts and firewoodHolzeinschlag: Holzfällen und Erzeugung von Rohholz wie Grubenholz, Spaltpfähle, Pfosten und Brennholz
0230/0Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van houtRécolte de produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvageGathering of wild growing non-wood productsSammeln von wildwachsenden Produkten (ohne Holz)
02300/0Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van houtRécolte de produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvageGathering of wild growing non-wood productsSammeln von wildwachsenden Produkten (ohne Holz)
02300682/12Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van houtRécolte de produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvageGathering of wild growing non-wood productsSammeln von wildwachsenden Produkten (ohne Holz)
0240/0Ondersteunende diensten in verband met de bosbouwServices de soutien à l'exploitation forestièreSupport services to forestryErbringung von Dienstleistungen für Forstwirtschaft und Holzeinschlag
02400/0Ondersteunende diensten in verband met de bosbouwServices de soutien à l'exploitation forestièreSupport services to forestryErbringung von Dienstleistungen für Forstwirtschaft und Holzeinschlag
024004885/281Ondersteunende diensten in verband met de bosbouwServices de soutien à l'exploitation forestièreSupport services to lumberingErbringung von Dienstleistungen für Forstwirtschaft und Holzeinschlag
0240001616/0Inventarisering van bossen, evaluatie van houtopstanden, brandbeveiligingInventaire des forêts, évaluation du bois, protection contre les incendiesForest inventory, evaluation of wood, protection against firesWaldinventur, Schätzung der Forstbestände, Waldbrandverhütung
0240002679/0Vervoer van stamstukken in het bosTransport de grumes dans les forêtsTransport of logs within the forestTransport von Stammholz im Wald
030/0Visserij en aquacultuurPêche et aquacultureFishing and aquacultureFischerei und Aquakultur
0310/0VisserijPêcheFishingFischerei
03110/0ZeevisserijPêche en merMarine fishingMeeresfischerei
03110468/156ZeevisserijPêche en merMarine fishingMeeresfischerei
0311001248/0Visserij op volle zee en in kustwaterenPêche en haute mer et côtièreOffshore and inshore marine fishingHochsee- und Küstenfischerei
031100286/0Vangen van schaal- en schelpdieren in zeeRamassage en mer de crustacés et de mollusquesSea gathering of crustaceans and molluscsFang auf See von Krustentieren und Weichtieren
0311003146/0Diensten in verband met de zeevisserij met uitzondering van de ondersteunende diensten voor de visvangst als sport of recreatieActivités des services annexes à la pêche en mer à l'exclusion des services de soutien à la pêche sportive ou récréativeActivities of the services to sea fishing, excluding support services to sport or recreational fishingDienstleistungen im Zusammenhang mit der Meeresfischerei, mit Ausnahme der unterstützenden Dienstleistungen für die Sport- oder Freizeitfischerei
03120/0BinnenvisserijPêche en eau douceFreshwater fishingSüßwasserfischerei
03120206/11BinnenvisserijPêche en eau douceFreshwater fishingSüßwasserfischerei
0320/0AquacultuurAquacultureAquacultureAquakultur
03210/0Mariene aquacultuurAquaculture en merMarine aquacultureMeeresaquakultur
03210192/20Mariene aquacultuurAquaculture en merMarine aquacultureMeeresaquakultur
032100153/0Kweken van oesterzaad, mossels, jonge zeekreeften, jonge garnalen, visbroed en pootvisProduction de naissains d'huîtres, de moules, de jeunes langoustes, de larve de crevettes, d'alevins et de saumoneauxProduction of oyster spat, mussels, lobsterlings, shrimp larvae, fish fry and fingerlingsZucht von Austernlarven, Muscheln, jungen Langusten, Garnelenlarven, Setzlingen und jungen Lachsen
0321002234/0Teelt van porphyra en andere eetbare zeewierenCulture d'algues et autres plantes aquatiques comestiblesGrowing of algae and other edible seaweedsZucht von Algen und sonstigen eßbaren Wasserpflanzen
03220/0Aquacultuur in zoet waterAquaculture en eau douceFreshwater aquacultureSüßwasseraquakultur
03220644/99Aquacultuur in zoet waterAquaculture en eau douceFreshwater aquacultureSüßwasseraquakultur
0322001241/0Visteelt in zoet waterPisciculture en eau douceFreshwater fish farmingSüßwasserfischzucht
050/0Winning van steenkool en bruinkoolExtraction de houille et de ligniteMining of coal and ligniteKohlenbergbau
0510/0Winning van steenkoolExtraction de houilleMining of hard coalSteinkohlenbergbau
05100/0Winning van steenkoolExtraction de houilleMining of hard coalSteinkohlenbergbau
0510014/2Winning van steenkoolExtraction de houilleMining of hard coalSteinkohlenbergbau
051000118/0Wassen, kalibreren, sorteren, vergruizen, enz., van steenkoolLavage, calibrage, triage, pulvérisation, etc., de la houilleWashing, sizing, sorting, spraying of hard coalWaschen, kalibrieren, sortieren, zerkleinern usw. von Steinkohle
05100025/0Vervaardiging van steenkoolagglomeratenAgglomération de la houilleAgglomeration of hard coalAgglomerierung von Kohle
0520/0Winning van bruinkoolExtraction de ligniteMining of ligniteBraunkohlenbergbau
05200/0Winning van bruinkoolExtraction de ligniteMining of ligniteBraunkohlenbergbau
052002/0Winning van bruinkoolExtraction de ligniteMining of ligniteBraunkohlenbergbau
060/0Winning van aardolie en aardgasExtraction d'hydrocarburesExtraction of crude petroleum and natural gasGewinnung von Erdöl und Erdgas
0610/0Winning van aardolieExtraction de pétrole brutExtraction of crude petroleumGewinnung von Erdöl
06100/0Winning van aardolieExtraction de pétrole brutExtraction of crude petroleumGewinnung von Erdöl
0610014/1Winning van aardolieExtraction de pétrole brutExtraction of crude petroleumGewinnung von Erdöl
0620/0Winning van aardgasExtraction de gaz naturelExtraction of natural gasGewinnung von Erdgas
06200/0Winning van aardgasExtraction de gaz naturelExtraction of natural gasGewinnung von Erdgas
0620015/3Winning van aardgasExtraction de gaz naturelExtraction of natural gasGewinnung von Erdgas
06200017/0Winning van condensatenExtraction de condensatsExtraction of condensatesFörderung von Kondensaten
062000234/0Verwijderen en scheiden van vloeibare koolwaterstoffractiesDécantation et la séparation de fractions d'hydrocarbures liquidesDecantation and separation of liquid hydrocarbon fractionsDekantation und Trennung flüssiger Kohlenwasserstoffteile
070/0Winning van metaalertsenExtraction de minerais métalliquesMining of metal oresErzbergbau
0710/0Winning van ijzerertsExtraction de minerais de ferMining of iron oresEisenerzbergbau
07100/0Winning van ijzerertsExtraction de minerais de ferMining of iron oresEisenerzbergbau
0710028/2Winning van ijzerertsExtraction de minerais de ferMining of iron oresEisenerzbergbau
0720/0Winning van non-ferrometaalertsenExtraction de minerais de métaux non ferreuxMining of non-ferrous metal oresNE-Metallerzbergbau
07210/0Winning van uranium- en thoriumertsExtraction de minerais d'uranium et de thoriumMining of uranium and thorium oresBergbau auf Uran- und Thoriumerze
072106/1Winning van uranium- en thoriumertsExtraction de minerais d'uranium et de thoriumMining of uranium and thorium oresBergbau auf Uran- und Thoriumerze
07290/0Winning van andere non-ferrometaalertsenExtraction d'autres minerais de métaux non ferreuxMining of other non-ferrous metal oresSonstiger NE-Metallerzbergbau
0729029/3Winning van andere non-ferrometaalertsenExtraction d'autres minerais de métaux non ferreuxMining of other non-ferrous metal oresSonstiger NE-Metallerzbergbau
080/0Overige winning van delfstoffenAutres industries extractivesOther mining and quarryingGewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau
0810/0Winning van steen, zand en kleiExtraction de pierres, de sables et d'argilesQuarrying of stone, sand and clayGewinnung von Natursteinen, Kies, Sand, Ton und Kaolin
08110/0Winning van bouw- en siersteen, kalksteen, gips, krijt en leisteenExtraction de pierres ornementales et de construction, de pierres calcaires, de gypse, de craie et d'ardoiseQuarrying of ornamental and building stone, limestone, gypsum, chalk and slateGewinnung von Naturwerksteinen und Natursteinen, Kalk- und Gipsstein, Kreide und Schiefer
08111525/176Winning van bouw- en siersteenExtraction de pierres ornementales et de constructionQuarrying of ornamental and building stoneGewinnung von Naturwerksteinen
0811101665/0Winning, het ruw houwen en zagen van steensoorten voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf, zoals marmer, graniet, zandsteen, enz.Extraction, taille grossière et sciage de pierres de taille pour les entreprises de travail de la pierre ou pour la construction, telles que le marbre, le granit, le grès, etc.Extraction, rough cutting and sawing of stone for stone transformation companies or for construction, such as marble, granite, sandstone, etc.Gewinnen, Rohbearbeiten und Zuschneiden von Bruchsteinen wie Marmor, Granit, Sandstein usw. für Steinmetz- und Baubetriebe
08112245/67Winning van kalksteen, gips, krijt en leisteenExtraction de pierres calcaires, de gypse, de craie et d'ardoiseExtraction of limestone, gypsum, chalk and slateGewinnung von Kalkstein, Gips, Kreide und Schiefer
081120135/0Winning, malen en breken van cementsteenExtraction, broyage et concassage des pierres à cimentExtraction, crushing and grinding of cement stonesAbbau, Zermahlung und Zerstampfung von Zementsteinen
081121152/0Winning, malen en breken van kalksteenExtraction, broyage et concassage des pierres calcairesExtraction, crushing and grinding of limestoneGewinnung, Zermahlung und Zerstampfung von Kalksteinen
08112128/0Winning van ongebrande dolomietExtraction de dolomie non calcinéeExtraction of not calcined dolomiteGewinnung, Zermahlung und Zerstampfung von Dolomit
081122116/0Winning van leisteenExtraction d'ardoiseQuarrying of slateGewinnung von Schiefer
08120/0Winning van grind, zand, klei en kaolienExploitation de gravières et de sablières, extraction d'argiles et de kaolinOperation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolinGewinnung von Kies, Sand, Ton und Kaolin
08121157/32Winning van grindExtraction de gravierExtraction of gravelGewinnung von Kies
081210165/0Winning van grind uit groeven of door middel van uitbaggeringExtraction de graviers dans des carrières ou par dragageExtraction of gravel in quarries or by dredgingKiesabbau in Gruben oder durch Ausbaggern
0812102111/0Breken en malen van grindConcassage et broyage de graviersCrushing and grinding of gravelZerstampfung und Zermahlung von Kies
08122275/90Winning van zandExtraction de sableExtraction of sandGewinnung von Sand
0812201223/0Winning van industriezand en zand voor het bouwbedrijf uit groeven of door middel van uitbaggeringExtraction de sables industriels et de sables pour la construction, dans des carrières ou par dragageExtraction of industrial and construction sand, in quarries or by dredgingGewinnung von Industrie- und Bausand, in Sandgruben oder durch Ausbaggerung
08123119/15Winning van klei en kaolienExtraction d'argiles et de kaolinMining of clays and kaolinAbbau von Lehm, feuerfestem Lehm und Kaolin
0890/0Winning van delfstoffen, n.e.g.Activités extractives n.c.a.Mining and quarrying n.e.c.Sonstiger Bergbau a. n. g.
08910/0Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrieExtraction des minéraux chimiques et d'engrais minérauxMining of chemical and fertiliser mineralsBergbau auf chemische und Düngemittelminerale
0891051/6Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrieExtraction des minéraux chimiques et d'engrais minérauxMining of chemical and fertiliser mineralsBergbau auf chemische und Düngemittelminerale
08920/0Winning van turfExtraction de tourbeExtraction of peatTorfgewinnung
0892029/4Winning van turfExtraction de tourbeExtraction of peatTorfgewinnung
0892001120/0Vervaardiging van tuinturfProduction de tourbe pour l'horticulturePeat production for horticultureTorferzeugung für den Gartenbau
08930/0ZoutwinningProduction de selExtraction of saltGewinnung von Salz
0893013/0ZoutwinningProduction de selExtraction of saltGewinnung von Salz
08990/0Overige winning van delfstoffen, n.e.g.Autres activités extractives n.c.a.Other mining and quarrying n.e.c.Gewinnung von Steinen und Erden a. n. g.
08990133/21Overige winning van delfstoffen, n.e.g.Autres activités extractives n.c.a.Other mining and quarrying n.e.c.Gewinnung von Steinen und Erden a. n. g.
089900164/0Winning van mineralen en overige materialen : teelaarde en humus, schuur-, slijp- en polijstmiddelen, asbest, diatomeeënaarde, natuurlijk grafiet, speksteen, veldspaat, edelstenen, kwarts, mica, enz.Extraction de minéraux et de matériaux divers : terraux et humus, mat. abrasives, amiante, farines siliceuses fossiles, graphite naturel, stéatite (talc), feldspath, pierres gemmes, quartz, mica, etc.Extraction of various minerals and materials: breeding ground and humus, abrasive materials, asbestos, siliceous fossil meals, natural graphite, steatite (talc), feldspar, gemstones,quartz,mica,etc.Gewinnung von Mineralien und anderen Stoffen: Torf und Humus, Scheuer-, Schleif- und Poliermittel, Asbest, Kieselguhr, Naturgraphit, Speckstein, Feldspat, Edelsteine, Quarz, Glimmer usw.
090/0Ondersteunende activiteiten in verband met de mijnbouwServices de soutien aux industries extractivesMining support service activitiesErbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden
0910/0Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie- en aardgaswinningActivités de soutien à l'extraction d'hydrocarburesSupport activities for petroleum and natural gas extractionErbringung von Dienstleistungen für die Gewinnung von Erdöl und Erdgas
09100/0Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie- en aardgaswinningActivités de soutien à l'extraction d'hydrocarburesSupport activities for petroleum and natural gas extractionErbringung von Dienstleistungen für die Gewinnung von Erdöl und Erdgas
09100239/38Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie- en aardgaswinningActivités de soutien à l'extraction d'hydrocarburesSupport activities for petroleum and natural gas extractionErbringung von Dienstleistungen für die Gewinnung von Erdöl und Erdgas
091000188/0Proefboren, gericht boren en bijboren met betrekking tot de aardolie- en aardgaswinningForage et reforage dirigés liés à l'extraction du pétrole et du gazDirectional drilling related to the extraction of oil and gasBohrungen und gezielte Nachbohrungen für die Gewinnung von Erdöl und Erdgas
09100022233/0Opbouwen van boortorens ter plaatse, repareren en ontmantelen van boortorensMontage in situ, réparation et démontage de tours de forageIn situ assembly, repair and dismantling of rigsMontage vor Ort, Instandsetzung und Zerlegung von Bohrtürmen
0990/0Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffenActivités de soutien aux autres industries extractivesSupport activities for other mining and quarryingErbringung von Dienstleistungen für den sonstigen Bergbau und die Gewinnung von Steinen und Erden
09900/0Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffenActivités de soutien aux autres industries extractivesSupport activities for other mining and quarryingErbringung von Dienstleistungen für den sonstigen Bergbau und die Gewinnung von Steinen und Erden
09900236/41Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffenActivités de soutien aux autres industries extractivesSupport activities for other mining and quarryingErbringung von Dienstleistungen für den sonstigen Bergbau und die Gewinnung von Steinen und Erden
100/0Vervaardiging van voedingsmiddelenIndustries alimentairesManufacture of food productsHerstellung von Nahrungs- und Futtermitteln
1010/0Verwerking en conservering van vlees en vervaardiging van vleesproductenTransformation et conservation de la viande; préparation de produits à base de viandeProcessing and preserving of meat; production of meat productsSchlachten und Fleischverarbeitung
10110/0Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelteTransformation et conservation de la viande de boucherie, à l'exclusion de la viande de volailleProcessing and preserving of meat, excluding poultry meatSchlachten (ohne Schlachten von Geflügel)
101102349/538Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelteTransformation et conservation de la viande de boucherie, à l'exclusion de la viande de volailleProcessing and preserving of meat, excluding poultry meatSchlachten (ohne Schlachten von Geflügel)
10110011187/0Slachten van dierenAbattage des animauxSlaughter of animalsSchlachten von Tieren
1011002772/0Productie van vers vlees, als hele dieren of in delenProduction de viandes fraîches, en carcasses ou en morceauxProduction of fresh meat, carcasses or cutsGewinnung von frischem Fleisch, als Schlachtierkörper oder in Stücken
101100344/0Productie van ruwe huiden en vellen afkomstig uit slachthuizenProduction de cuirs et de peaux bruts provenant des abattoirsProduction of leather and skins from slaughterhousesGewinnung von aus Schlachthäusern stammenden Rohhäuten und Fellen
101100497/0Smelten en raffineren van reuzel en van andere dierlijke vetten, geschikt voor consumptieFonte et raffinage du saindoux et d'autres graisses animales comestiblesSmelting and refining of lard and other edible animal fatsSchmelzung und Raffination von Schmalz und anderen tierischen Speisefetten
1011005133/0Verwerking van slachtafvallen en krengen; productie van vleesmeel en -poeder en van beendermeel.Transformation des abats et charognes ; la production de farine de viandes et de farine d'osProcessing of offal and carrion; production of meat and bone mealVerarbeitung von Schlachtabfällen und Kadavern; Herstellung von Fleisch- und Knochenmehl
1011006150/0Bewerking van natuurlijke darmenPréparation de boyaux naturelsPreparation of natural casingsAufbereitung von Naturdärmen
101100790/0Productie van ongewassen huidwol, inclusief ruggewassen huidwolProduction de laine de délainage en suint, y compris laine lavée à dosProduction of wool from unhairing process, including wool washed on the sheepGewinnung von ungewaschener Rohwolle, einschließlich rückengewaschener Wolle
1011011143/0Productie van gekoeld of bevroren vlees, als hele dieren of in delenProduction de viandes surgelées ou congelées, en carcasses ou en morceauxProduction of deep-frozen or frozen meat, in carcasses or cutsGewinnung von tiefgekühltem oder gefrorenem Fleisch, als Schlachtierkörper oder in Stücken
10120/0Verwerking en conservering van gevogelteTransformation et conservation de la viande de volailleProcessing and preserving of poultry meatSchlachten von Geflügel
101201190/200Verwerking en conservering van gevogelteTransformation et conservation de la viande de volailleProcessing and preserving of poultry meatSchlachten von Geflügel
1012001303/0Slachten van gevogelteAbattage de volaillesPoultry slaughterAbattage de volailles
1012002713/0Bereiding van vers vlees van gevogeltePréparation de viande fraîche de volaillesPreparation of fresh poultry meatPréparation de viande fraîche de volailles
1012003457/0Productie van vers vlees van gevogelte in individuele portiesProduction de viandes fraîches de volailles en portions individuellesProduction of fresh poultry meat in single portionsGewinnung von frischen Geflügelfleisch in Einzelportionen
101200450/0Productie van veren en donsProduction de plumes et de duvetsProduction of feathers and downGewinnung von Federn und Daunen
10130/0Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogeltePréparation de produits à base de viande ou de viande de volailleProduction of meat or poultry meat productsFleischverarbeitung
101302171/504Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogeltePréparation de produits à base de viande ou de viande de volailleProduction of meat or poultry meat productsFleischverarbeitung
1013001614/0Productie van gedroogd, gezouten of gerookt vleesProduction de viandes séchées, salées ou fuméesProduction of dried, salted or smoked meatHerstellung von getroknetem, gesalzenem oder geräuchertem Fleisch
1013002779/0Vervaardiging van producten op basis van vlees (charcuteriewaren) : worst, salami, witte pens, bloedworst, andouillettes, cervelaatworst, patés, galantines, rillette, gekookte ham, enz.Production de produits à base de viande (charcuterie) : saucisses, salami, boudins, andouillettes, cervelas, pâtés, galantines, rillettes, jambons cuits, etc.Production of meat products (deli meats) sausages, salami, boudins, chitterlings, Wieners, pies, galantines, rillettes, cooked ham, etc.Herstellung von Fleischprodukten (Wurstwaren): Wurst, Salami, Weißwurst, Blutwurst, Zervelatwurst, Pasteten, Galantinen, Kochschinken usw.
1013011260/0Productie van diepgevroren vleeswarenProduction de produits surgelés à base de viandeProduction of frozen meat productsHerstellung von tiefgekühlten Fleischwaren
1020/0Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdierenTransformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusquesProcessing and preserving of fish, crustaceans and molluscsFischverarbeitung
10200/0Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdierenTransformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusquesProcessing and preserving of fish, crustaceans and molluscsFischverarbeitung
10200733/141Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdierenTransformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusquesProcessing and preserving of fish, crustaceans and molluscsFischverarbeitung
1020001240/0Conservering , koelen of diepvriezen van vis en schaal- en weekdieren : drogen, roken, zouten, pekelen, inblikken, enz.Conservation, congélation ou surgélation de poissons, de crustacés et mollusques : séchage, fumage, salage, saumurage, mise en conserve, etc.Preservation, refrigeration or freezing of fish, crustaceans and molluscs: drying, smoking, salting, pickling, canning, etc.Haltbarmachen, Tiefkühlen oder Tieffrieren von Fisch, Krustentieren und Weichtieren: trocknen, räuchern, salzen, pökeln, konservieren usw.
1020002298/0Vervaardiging van producten op basis van vis en van schaal- en weekdieren : productie van gekookte vis, visfillets, kuit en hom, kaviaar, kaviaarsurrogaten, enz.Préparation de produits à base de poissons, de crustacés et de mollusques : poissons cuits, filets de poisson, laitances, caviar, succédanés du caviar, etc.Preparation of products from fish, crustaceans and molluscs: cooked fish, fish fillets, roes, caviar, caviar substitutes, etc.Herstellung von Produkten auf der Basis von Fisch, Krustentieren und Weichtieren: gekochter Fisch, Fischfilets, Fischrogen und milch, Kaviar, Kaviarsurrogate usw.
1020011126/0Bevriezen of diepvriezen van vis, schaal- en weekdierenCongélation et surgélation de poissons, de crustacés et de mollusquesRefrigeration and freezing of fish, crustaceans and molluscsTiefkühlen oder Tieffrieren von Fisch, Krustentieren und Weichtieren
1030/0Verwerking en conservering van groenten en fruitTransformation et conservation de fruits et de légumesProcessing and preserving of fruit and vegetablesObst- und Gemüseverarbeitung
10310/0Verwerking en conservering van aardappelenTransformation et conservation de pommes de terreProcessing and preserving of potatoesKartoffelverarbeitung
10311634/112Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingenTransformation et conservation de pommes de terre, sauf fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terreTransformation and preservation of potatoes, except manufacture of frozen potato preparationsVerarbeitung und Konservierung von Kartoffeln, mit Ausnahme von tiefgefrorenen Kartoffelerzeugnissen
1031101117/0Productie van aardappelconserven, exclusief diepgevroren productenProduction de conserves de pommes de terre, à l'exclusion des produits surgelésProduction of canned potatoes, excluding frozen productsHerstellung von Kartoffelkonserven, mit Ausnahme von tiefgefrorenen Erzeugnissen
103110227/0Productie van gedehydreerde aardappelpureeProduction de purées de pommes de terre déshydratéesProduction of dehydrated mashed potatoesHerstellung von getrocknetem Kartoffelpüree
1031103123/0Productie van chips en dergelijke productenProduction de pommes chips et de produits similairesProduction of potato chips and similar productsHerstellung von Kartoffelchips und ähnlichen Erzeugnissen
1031104488/0Industrieel schillen van aardappelenEpluchage industriel des pommes de terreIndustrial peeling of potatoesIndustrielles Schälen von Kartoffeln
10312202/33Productie van diepgevroren aardappelbereidingenFabrication de préparations surgelées à base de pommes de terreManufacture of frozen potato preparationsProduktion von tiefgefrorenen Kartoffelerzeugnissen
103120197/0Vervaardiging van diepgevroren aardappelproductenFabrication de produits surgelés à base de pommes de terreManufacture of frozen potato productsHerstellung von tiefgefrorenen Kartoffelerzeugnissen
10320/0Vervaardiging van groente- en fruitsappenPréparation de jus de fruits et de légumesManufacture of fruit and vegetable juiceHerstellung von Frucht- und Gemüsesäften
103201386/98Vervaardiging van groente- en fruitsappenPréparation de jus de fruits et de légumesManufacture of fruit and vegetable juiceHerstellung von Frucht- und Gemüsesäften
1032001273/0Vervaardiging van fruitsiropenFabrication de sirops de fruitsManufacture of fruit syrupsHerstellung von Fruchtsirups
10390/0Overige verwerking en conservering van groenten en fruitAutre transformation et conservation de fruits et de légumesOther processing and preserving of fruit and vegetablesSonstige Verarbeitung von Obst und Gemüse
103911248/130Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groentenTransformation et conservation de légumes, sauf fabrication de légumes surgelésProcessing and preserving of vegetables, except manufacture of frozen vegetablesVerarbeitung und Konservierung von Gemüse, mit Ausnahme der Herstellung von tiefgefrorenem Gemüse
1039101326/0Productie van uit groenten bestaande voedingsmiddelenProduction de produits alimentaires à base de légumesProduction of food products from vegetablesHerstellung von Lebensmitteln auf der Basis von Gemüse
1039102200/0Conservering van groenten : drogen, inleggen in olie of in azijn, inblikken, enz.Conservation des légumes : séchage, immersion dans l'huile ou le vinaigre, mise en conserve, etc.Preservation of vegetables: drying, immersing in oil or vinegar, canning, etc.Gemüsekonservierung: Trocknung, Einlegen in Öl oder Essig, Einmachen usw.
103921549/127Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruitTransformation et conservation de fruits, sauf fabrication de fruits surgelésProcessing and preserving of fruit, except manufacture of frozen fruitVerarbeitung und Konservierung von Obst, mit Ausnahme der Herstellung von tiefgefrorenem Obst
1039201368/0Productie van uit fruit bestaande voedingsmiddelenProduction de produits alimentaires à base de fruitsProduction of food products from fruitHerstellung von Lebensmitteln auf der Basis von Obst
1039202523/0Vervaardiging van jam, marmelade, gelei en fruitmoesFabrication de confitures, marmelades et geléesManufacture of jams, marmalades and jelliesHerstellung von Konfitüren, Marmeladen, Gelees und Obstmus
1039203200/0Conservering van fruit : bevriezen, drogen, inleggen, inblikken, enz.Conservation de fruits : congélation, séchage, immersion, mise en conserve, etc.Fruit preservation: freezing, drying, dipping, canning, etc.die Fruchtkonservierung: Gefrieren, Trocknung, Einlegen, Einmachen usw.
10393366/53Productie van diepgevroren groenten en fruitFabrication de légumes et de fruits surgelésProduction of frozen vegetables and fruitsHerstellung von tiefgefrorenem Gemüse und Obst
1040/0Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vettenFabrication d'huiles et de graisses végétales et animalesManufacture of vegetable and animal oils and fatsHerstellung von pflanzlichen und tierischen Ölen und Fetten
10410/0Vervaardiging van oliën en vettenFabrication d'huiles et de graissesManufacture of oils and fatsHerstellung von Ölen und Fetten
10410347/66Vervaardiging van oliën en vettenFabrication d'huiles et de graissesManufacture of oils and fatsHerstellung von Ölen und Fetten
104100165/0Raffinage van plantaardige oliën : olijfolie, sojaolie, enz.Raffinage d'huiles végétales : huiles d'olive, de soja, etc.Refining of vegetable oils: olive oil, soya oil, etc.Raffination pflanzlicher Öle: Oliven- und Sojaöle usw.
10420/0Vervaardiging van margarine en andere spijsvettenFabrication de margarine et de graisses comestibles similairesManufacture of margarine and similar edible fatsHerstellung von Margarine u. ä. Nahrungsfetten
1042088/9Vervaardiging van margarine en andere spijsvettenFabrication de margarine et de graisses comestibles similairesManufacture of margarine and similar edible fatsHerstellung von Margarine u. ä. Nahrungsfetten
1050/0Vervaardiging van zuivelproductenFabrication de produits laitiersManufacture of dairy productsMilchverarbeitung
10510/0Zuivelfabrieken en kaasmakerijenExploitation de laiteries et fabrication de fromageOperation of dairies and cheese makingMilchverarbeitung
105101357/224Zuivelfabrieken en kaasmakerijenExploitation de laiteries et fabrication de fromageOperation of dairies and cheese makingMilchverarbeitung
1051001188/0Vervaardiging van verse vloeibare melk, gepasteuriseerd, gesteriliseerd, gehomogeniseerd en/of ultra-hoog verhitProduction de laits liquides frais, pasteurisés, stérilisés, homogénéisés et/ou ayant subi un chauffage ultracourt (U.H.T.)Production of fresh liquid milk, pasteurized, sterilized, homogenized and/or ultra heat treated (U.H.T.)Herstellung von frischer, pasteurisierter, sterilisierter, homogenisierter und/oder ultrahocherhitzter Flüssigmilch
1051002137/0Vervaardiging van room van verse verwerkte vloeibare melk, gepasteuriseerd, gesteriliseerd, gehomogeniseerdProduction de crèmes de laits liquides frais, pasteurisées, stérilisées, homogénéiséesProduction of creams of fresh liquid milk, pasteurized, sterilized, homogenizedHerstellung von Rahm aus frisch verarbeiteter pasteurisierter, sterilisierter, homogenisierter Flüssigmilch
105100392/0Vervaardiging van ingedikte melk, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffenProduction de laits concentrés, édulcorés ou nonProduction of condensed milk, sweetened or notHerstellung von eingedickter Milch, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen Süßmitteln
1051004227/0Productie van boterProduction de beurreProduction of butterButterherstellung
1051005386/0Productie van kaas en wrongelProduction de fromages et de caillebotteProduction of cheese and curdKäse- und Quarkherstellung
105100684/0Productie van weiProduction de lactosérumProduction of wheyMolkeherstellung
105100754/0Productie van caseïne en lactose (melksuikers).Production de caséine et de lactoseProduction of casein and lactoseKasein- und Laktoseherstellung
1051008219/0Productie van yoghurtProduction de yoghourtProduction of yoghurtJoghurtherstellung
1051009288/0Productie van verse desserten op basis van melkProduction de desserts lactés fraisProduction of fresh dairy dessertsHerstellung von frischen Desserts auf Milchbasis
10520/0Vervaardiging van consumptie-ijsFabrication de glaces de consommationManufacture of ice creamHerstellung von Speiseeis
105203844/438Vervaardiging van consumptie-ijsFabrication de glaces de consommationManufacture of ice creamHerstellung von Speiseeis
1052001785/0Productie van roomijs en ander consumptieijs (bv sorbet), inclusief roomijs dat door de producent zelf langs de openbare weg verkocht wordtProduction de crèmes glacées et d'autres glaces de consommation (ex. sorbet), y compris les crèmes glacées mises en vente par le producteur sur la voie publiqueProduction of ice cream and other edible ice (e.g. sorbet), including ice creams sold by the producer in the streetHerstellung von Sahneeis und anderem Speiseeis (z.B. Sorbet), einschließlich Speiseeis, dass durch den Hersteller selbst auf öffentlicher Straße verkauft wird
1060/0Vervaardiging van maalderijproducten, zetmeel en zetmeelproductenTravail des grains; fabrication de produits amylacésManufacture of grain mill products, starches and starch productsMahl- und Schälmühlen, Herstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen
10610/0Vervaardiging van maalderijproductenTravail des grainsManufacture of grain mill productsMahl- und Schälmühlen
10610567/159Vervaardiging van maalderijproductenTravail des grainsManufacture of grain mill productsMahl- und Schälmühlen
1061001175/0Malen van granen: productie van meel, gries, griesmeel en pellets van tarwe, rogge, haver, maïs en andere granenMouture des grains: production de farines, de gruaux, de semoules ou d'agglomérés sous forme de pellets, de blé, de seigle, d'avoine, de maïs ou d'autres grains de céréalesGrain milling: production of flour, groats, semolina or pellets of wheat, rye, oats, corn or other cereal grainsMahlen von Getreide: Herstellung von Mehl, Grieß, Grießmehl und Pellets von Weizen, Roggen, Hafer, Mais und anderen Getreiden
1061002124/0Vervaardiging van graanpreparaten voor het ontbijtFabrication d'aliments pour le petit déjeuner à base de céréalesManufacturing of cereal based breakfast foodHerstellung von Getreideerzeugnissen für das Frühstück
1061003358/0Vervaardiging van bereide meelmengsels voor brood, cake, biscuits, pannekoeken, enz.Fabrication de farines mélangées préparées pour la fabrication de pains, de gâteaux, de biscuits, de crêpes, etc.Manufacture of prepared mixed flour for the manufacture of bread, cakes, biscuits, pancakes, etc.die Herstellung vermischter Mehle, die für die Herstellung von Brot, Kuchen, Keksen, Pfannkuchen zubereitet wurden usw.
10620/0Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproductenFabrication de produits amylacésManufacture of starches and starch productsHerstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen
10620148/22Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproductenFabrication de produits amylacésManufacture of starches and starch productsHerstellung von Stärke und Stärkeerzeugnissen
1070/0Vervaardiging van bakkerijproducten en deegwarenFabrication de produits de boulangerie-pâtisserie et de pâtes alimentairesManufacture of bakery and farinaceous productsHerstellung von Back- und Teigwaren
10710/0Vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerkFabrication de pain et de pâtisserie fraîcheManufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakesHerstellung von Backwaren (ohne Dauerbackwaren)
107113051/465Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerkFabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîcheIndustrial manufacture of bread and fresh pastry goods and cakesIndustrielle Herstellung von Brot und frischen Backwaren
10711011068/0Industriële vervaardiging van bakkerijproducten hoofdzakelijk bestemd voor levering aan de detailhandel, horecabedrijven, enz.: brood, gebakjes, taarten en ander vers of diepgevroren banketbakkerswerkFabrication industrielle de produits de boulangerie principalement destinés à être livrés au commerce de détail, horeca, etc.: pains, gâteaux, tartes et autres produits frais ou surgelésIndustrial manufacture of bakery products mainly destined for retail trade, catering, etc. : breads, cakes, pies and other fresh or frozen productsIndustrielle Herstellung von hauptsächlich für die Lieferung an den Einzelhandel, Hotel- und Gaststätten usw. bestimmte Bäckereierzeugnissen: Brot, Gebäck, Kuchen und andere frische oder tiefgefrorene
10711021598/0Vervaardiging van bakkerijproducten in de vorm van deegFabrication de pâtes destinées à la cuissonManufacture of ready to bake doughsHerstellung von Bäckereierzeugnissen in Form von Teig
1071217384/3046Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerkFabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîcheManufacture of homemade bread and fresh pastry goods and cakesHandwerkliche Herstellung von Brot und frischen Backwaren
10712011919/0Ambachtelijke vervaardiging van brood, broodjes, verse cakes, taarten en ander vers banketbakkerswerk door warme bakkersFabrication artisanale de pains, de petits pains, de gâteaux frais, de tartes et d'autres produits frais de pâtisserieManufacture of homemade breads, rolls, fresh cakes, pies and other fresh pastry goodsHandwerkliche Herstellung von Brot, Brötchen, frischem Gebäck, Kuchen und anderen frischen Bäckereierzeugnissen
10720/0Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerkFabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservationManufacture of rusks and biscuits; manufacture of preserved pastry goods and cakesHerstellung von Dauerbackwaren
107204769/455Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerkFabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservationManufacture of rusks and biscuits; manufacture of preserved pastry goods and cakesHerstellung von Dauerbackwaren
10720012054/0Vervaardiging van beschuit, koekjes, peperkoek, enz.Fabrication de biscottes, de biscuits, de pains d'épices, etc.Manufacture of rusks, biscuits, gingerbread, etc.Herstellung von Zwieback, Keksen, Lebkuchen usw.
10720024772/0Vervaardiging van ander houdbaar banketbakkerswerk, exclusief diepvriesproductenFabrication de pâtisserie et de gâteaux de conservation (à l'exclusion des produits surgelés)Manufacture of preserved pastry goods and cakes (excluding frozen products)Herstellung von Dauerbackwaren (mit Ausnahme von Tiefkühlprodukten)
10720031822/0Vervaardiging van versnaperingen, zoet dan wel gezoutenFabrication de produits "apéritifs" sucrés ou salésManufacture of sweet or salted "appetizers"Herstellung von Aperitif-Snacks, süß oder gesalzen
10730/0Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwarenFabrication de pâtes alimentairesManufacture of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous productsHerstellung von Teigwaren
10730519/73Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwarenFabrication de pâtes alimentairesManufacture of macaroni, noodles, couscous and similar farinaceous productsHerstellung von Teigwaren
1073001189/0Vervaardiging van al dan niet gevulde, verse of gekookte pasta's als macaroni, spaghetti, noedels, lasagne, enz.Fabrication de pâtes alimentaires farcies ou non, fraîches ou cuites telles les macaronis, les spaghettis, les nouilles, les lasagnes, etc.Manufacture of pasta, stuffed or not, fresh or cooked such as macaroni, spaghetti, noodles, lasagna, etc.Herstellung von gefüllten oder nicht gefüllten, frischen oder gekochten Teigwaren wie Maccheroni, Spaghetti, Nudeln, Lasagne usw.
1080/0Vervaardiging van andere voedingsmiddelenFabrication d'autres produits alimentairesManufacture of other food productsHerstellung von sonstigen Nahrungsmitteln
10810/0Vervaardiging van suikerFabrication de sucreManufacture of sugarHerstellung von Zucker
10810849/27Vervaardiging van suikerFabrication de sucreManufacture of sugarHerstellung von Zucker
108100150/0Productie van riet-, biet-, ahorn, palmsuiker, enz., en van stroop van deze suikersProduction de sucre et de sirop de sucre obtenus à partir de jus de canne, de betterave, d'érable, de palme, etc.Production of sugar and sugar syrup from sugar cane juice, beet, maple, palm, etc.Herstellung von Rohr-, Rüben-,Ahorn-, Palmzucker usw. sowie Sirup aus diesen Zuckersorten
108100230/0Productie van saccharosesuikerProduction de saccharoseProduction of sucroseHerstellung von Saccharose
10820/0Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerkFabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserieManufacture of cocoa, chocolate and sugar confectioneryHerstellung von Süßwaren (ohne Dauerbackwaren)
108204495/800Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerkFabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserieManufacture of cocoa, chocolate and sugar confectioneryHerstellung von Süßwaren (ohne Dauerbackwaren)
1082001620/0Vervaardiging van cacao, -boter, -vet en -olieFabrication de cacao, de beurre de cacao, de graisse de cacao et d'huile de cacaoManufacture of cocoa, cocoa butter, cocoa fat and cocoa oilFabrication de cacao, de beurre de cacao, de graisse de cacao et d'huile de cacao
10820021372/0Vervaardiging van chocolade en chocoladeproducten.Fabrication du chocolat et de confiseries au chocolatManufacture of chocolate and chocolate confectioneryHerstellung von Schokolade und Süßwaren mit Schokolade
1082003726/0Vervaardiging van suikerwerkFabrication de confiseriesManufacture of confectioneryHerstellung von Süßwaren
1082004289/0Konfijten van vruchtenFabrication de fruits confitsManufacture of candied fruitHerstellung von kandierten Früchten
10830/0Verwerking van thee en koffieTransformation du thé et du caféProcessing of tea and coffeeVerarbeitung von Kaffee und Tee, Herstellung von Kaffee-Ersatz
108301044/198Verwerking van thee en koffieTransformation du thé et du caféProcessing of tea and coffeeVerarbeitung von Kaffee und Tee, Herstellung von Kaffee-Ersatz
1083001366/0Branden van koffie en verwijderen van cafeïne : vervaardiging van gemalen koffie, van oploskoffie, van extracten en concentraten van koffieTorréfaction et décaféination du café : fabrication de café moulu, de café soluble, d'extraits et de concentrés de caféRoasting and decaffeination of coffee: manufacture of ground coffee, soluble coffee and extracts and concentrates of coffeeRöstung und Entkoffeinierung von Kaffebohnen: Herstellung von gemahlenem und löslichem Kaffee, Kaffee-Extrakten und -Konzentraten
1083002117/0Vervaardiging van koffiesurrogatenFabrication de succédanés du caféManufacture of coffee substitutesHerstellung von Kaffee-Ersatzmitteln
1083003144/0Mengen van thee en matéMélange du thé et du matéMixing of tea and mateHerstellung von Tee- und Mate-Mischungen
1083004393/0Vervaardiging van kruidentheeën (pepermunt, verveine, kamille, enz.)Fabrication de tisanes de plantes (menthe, verveine, camomille, etc.)Manufacture of plant infusions (mint, vervain, chamomile, etc.)Herstellung von Kräutertees (Minze, Eisenkraut, Kamille usw.)
10840/0Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijenFabrication de condiments et d'assaisonnementsManufacture of condiments and seasoningsHerstellung von Würzmitteln und Soßen
10840776/105Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijenFabrication de condiments et d'assaisonnementsManufacture of condiments and seasoningsHerstellung von Würzmitteln und Soßen
1084001277/0Vervaardiging van specerijen en kruiderijen (inclusief malen, mengen, enz.)Fabrication de condiments et d'épices (y compris la mouture, le mélange, etc.)Manufacture of condiments and spices (including grinding, mixing, etc.)Herstellung von Würzmitteln und Gewürzen (einschließlich Mahlung und Mischung usw.)
108400282/0Vervaardiging van azijnFabrication du vinaigreManufacture of vinegarHerstellung von Essig
1084003186/0Vervaardiging van sausenFabrication de saucesManufacture of saucesHerstellung von Soßen
10850/0Vervaardiging van bereide maaltijden en schotelsFabrication de plats préparésManufacture of prepared meals and dishesHerstellung von Fertiggerichten
108502958/359Vervaardiging van bereide maaltijden en schotelsFabrication de plats préparésManufacture of prepared meals and dishesHerstellung von Fertiggerichten
10850019272/0Productie van vers bereide maaltijden die vlees bevattenProduction de plats préparés à base de viandeProduction of meat based prepared mealsHerstellung von fleischhaltigen Fertiggerichten
1085011392/0Productie van diepgevroren bereide maaltijden die vlees bevattenProduction de plats surgelés préparés à base de viandeProduction of frozen meat based prepared mealsHerstellung von fleischhaltigen Tiefkühlgerichten
1085021873/0Productie van vers bereide maaltijden die vis bevattenProduction de plats frais préparés à base de poissonProduction of fresh fish based prepared mealsHerstellung von fischhaltigen Fertiggerichten
1085031242/0Productie van diepgevroren bereide maaltijden die vis bevattenProduction de plats surgelés préparés à base de poissonProduction of frozen fish based prepared mealsHerstellung von fischhaltigen Tiefkühlgerichten
10860/0Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoedingFabrication d'aliments homogénéisés et diététiquesManufacture of homogenised food preparations and dietetic foodHerstellung von homogenisierten und diätetischen Nahrungsmitteln
108601000/124Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoedingFabrication d'aliments homogénéisés et diététiquesManufacture of homogenised food preparations and dietetic foodHerstellung von homogenisierten und diätetischen Nahrungsmitteln
1086001359/0Vervaardiging van levensmiddelen die bestemd zijn voor bijzondere voeding : zuigelingenvoeding, opvolgmelk en andere opvolgvoeding, babyvoeding, enz.Fabrication de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière : préparations pour nourrissons, laits de suite et autres aliments du deuxième âge, aliments pour bébés, etc.Manufacture of foodstuffs for particular nutritional uses: preparations for infants, follow-up milk and other foods given to older infants, baby food, etc.Herstellung von Lebenmitteln, die für besondere Ernährungszwecke bestimmt sind: Säuglingsnahrung, Folgemilch und andere Folgelebensmittel, Babynahrung usw.
10890/0Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g.Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.Manufacture of other food products n.e.c.Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln a. n. g.
108902737/452Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g.Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.Manufacture of other food products n.e.c.Herstellung von sonstigen Nahrungsmitteln a. n. g.
1089001431/0Vervaardiging van bereiden soepen of bouillonsFabrication de soupes, de potages ou de bouillons préparésManufacture of soups and broths and preparations thereforHerstellung von Fertig-Suppen oder -Bouillons
1089002174/0Vervaardiging van houdbare melkdessertenFabrication de desserts lactés de conservationManufacture of preserved dairy dessertsHerstellung von haltbaren Milchdesserts
1089003244/0Vervaardiging van voedingssupplementen en voedingsmiddelen die met vitaminen, proteïnen, enz. zijn verrijktFabrication de compléments alimentaires et de produits alimentaires enrichis de vitamines, protéines,...Manufacture of food supplements and foods fortified with vitamins, proteins,...Herstellung von Lebensmittelzusätzen und mit Vitaminen, Proteinen usw. angereicherten Lebensmitteln
1089011999/0Vervaardiging van kunsthoning en karamelFabrication de miel artificiel et de caramelManufacture of artificial honey and caramelHerstellung von Kunsthonig und Karamell
1090/0Vervaardiging van diervoedersFabrication d'aliments pour animauxManufacture of prepared animal feedsHerstellung von Futtermitteln
10910/0Vervaardiging van veevoedersFabrication d'aliments pour animaux de fermeManufacture of prepared feeds for farm animalsHerstellung von Futtermitteln für Nutztiere
109101098/325Vervaardiging van veevoedersFabrication d'aliments pour animaux de fermeManufacture of prepared feeds for farm animalsHerstellung von Futtermitteln für Nutztiere
1091001194/0Vervaardiging van bereide veevoeders, inclusief toevoegingenFabrication de produits composés pour l'alimentation des animaux de ferme, y compris les aliments de complémentManufacturing of compound feedingstuffs for farm animals, including complementary feedingstuffsHerstellung von Produkten, die für das Viehfutter des Bauernhofes zusammengesetzt sind, einschließlich Ergänzungsnahrungsmittel
10920/0Vervaardiging van voeders voor huisdierenFabrication d'aliments pour animaux de compagnieManufacture of prepared pet foodsHerstellung von Futtermitteln für sonstige Tiere
10920518/67Vervaardiging van voeders voor huisdierenFabrication d'aliments pour animaux de compagnieManufacture of prepared pet foodsHerstellung von Futtermitteln für sonstige Tiere
111/0Vervaardiging van drankenFabrication de boissonsManufacture of beveragesGetränkeherstellung
1100/0Vervaardiging van drankenFabrication de boissonsManufacture of beveragesGetränkeherstellung
11010/0Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengenProduction de boissons alcooliques distilléesDistilling, rectifying and blending of spiritsHerstellung von Spirituosen
110101148/165Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengenProduction de boissons alcooliques distilléesManufacture of distilled alcoholic beveragesHerstellung von Spirituosen
1101001302/0Vervaardiging van gedistilleerde alcoholische dranken zoals whisky, cognac, gin, enz.Fabrication de boissons alcooliques distillées telles que le whisky, le cognac, le gin, etc.Manufacture of distilled alcoholic beverages such as whiskey, brandy, gin, etc.Herstellung von destillierten alkoholischen Getränken, wie Whisky, Cognac, Gin usw.
1101002441/0Vervaardiging van likeuren en aperitieven op basis van alcoholFabrication de liqueurs et d'apéritifs à base d'alcoolManufacturing of liqueurs and alcohol-based aperitifsHerstellung von alkoholhaltigen Likören und Aperitiven
11020/0Vervaardiging van wijn uit druivenProduction de vin (de raisin)Manufacture of wine (from grape)Herstellung von Traubenwein
110201119/150Vervaardiging van wijn uit druivenProduction de vin (de raisin)Production of wine (from grape)Herstellung von Traubenwein
1102001307/0Vervaardiging van wijn uit verse druiven zoals tafelwijn, landwijn, kwaliteitswijn, schuimwijn, champagne, enz.Production de vins à partir de raisins frais tels que les vins de table, les vins de pays, les vins de qualité, les vins mousseux, le champagne, etc.Production of wine from fresh grapes such as table wines, local wines, quality wines, sparkling wines, champagne, etc.Weinerzeugung aus frischen Trauben wie Tafelweine, Landweine, Qualitätsweine, Schaumweine, Champagner usw.
11030/0Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnenFabrication de cidre et de vins d'autres fruitsManufacture of cider and other fruit winesHerstellung von Apfelwein und anderen Fruchtweinen
11030793/54Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnenFabrication de cidre et de vins d'autres fruitsManufacture of cider and other fruit winesHerstellung von Apfelwein und anderen Fruchtweinen
1103001254/0Vervaardiging van cider, perenwijn en andere vruchtenwijnFabrication de cidre, de poiré et de vins d'autres fruitsManufacture of cider, perry and other fruit winesHerstellung von Apfelwein, Birnenwein und anderen Fruchtweinen
11040/0Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste drankenProduction d'autres boissons fermentées non distilléesManufacture of other non-distilled fermented beveragesHerstellung von Wermutwein und sonstigen aromatisierten Weinen
11040832/53Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste drankenProduction d'autres boissons fermentées non distilléesManufacture of other non-distilled fermented beveragesHerstellung von Wermutwein und sonstigen aromatisierten Weinen
1104001195/0Vervaardiging van gearomatiseerde wijnen (vermout)Fabrication de vins aromatisés (vermouths)Manufacture of aromatized wines (vermouth)Herstellung von aromatisierten Weinen (Vermouth)
11050/0Vervaardiging van bierFabrication de bièreManufacture of beerHerstellung von Bier
110502962/531Vervaardiging van bierFabrication de bièreManufacture of beerHerstellung von Bier
11060/0Vervaardiging van moutFabrication de maltManufacture of maltHerstellung von Malz
11060222/24Vervaardiging van moutFabrication de maltManufacture of maltHerstellung von Malz
11070/0Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld waterIndustrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantesManufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled watersHerstellung von Erfrischungsgetränken; Gewinnung natürlicher Mineralwässer
11070789/121Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld waterIndustrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantesManufacture of soft drinks; production of mineral waters and other bottled watersHerstellung von Erfrischungsgetränken; Gewinnung natürlicher Mineralwässer
110700178/0Productie van natuurlijk mineraalwaterProduction d'eaux minérales naturellesProduction of natural mineral watersProduction d'eaux minérales naturelles
1107002454/0Vervaardiging van niet-alcoholische dranken, m.u.v. bier en alcoholvrije wijn : natuurlijk mineraalwater, water met toegevoegde zoetstoffen en/of gearomatiseerd water: limonade, cola, tonics, enz.Fabrication de boissons sans alcool excepté bière et vin sans alcool : eaux minérales naturelles, boissons non alcoolisées édulcorées et/ou aromatisées comme citronnade, cola, tonics, etc.Manufacture of non-alcoholic beverages except non-alcoholic beer and wine : natural mineral water, sweetened and / or aromatized non-alcoholic beverages such as lemonade, cola, tonic waters etc.Herstellung von nichtalkoholischen Getränken, mit Ausnahme von Bier und alkoholfreiem Wein: natürliches Mineralwasser, Wasser mit Zusatz von Süßstoffen und/oder aromatisiertes Wasser wie Limonaden, C
1107003148/0Productie van ijstheeProduction de thé glacéProduction of iced teaHerstellung von Eistee
120/0Vervaardiging van tabaksproductenFabrication de produits à base de tabacManufacture of tobacco productsTabakverarbeitung
1200/0Vervaardiging van tabaksproductenFabrication de produits à base de tabacManufacture of tobacco productsTabakverarbeitung
12000/0Vervaardiging van tabaksproductenFabrication de produits à base de tabacManufacture of tobacco productsTabakverarbeitung
12000134/47Vervaardiging van tabaksproductenFabrication de produits à base de tabacManufacture of tobacco productsTabakverarbeitung
120000142/0Vervaardiging van tabaksproducten zoals sigaretten, sigarettentabak, sigaren, pijptabak, pruimtabak en snuifFabrication de produits à base de tabac tels que les cigarettes, les cigares, le tabac à cigarettes, à pipe, à mâcher ou à priserManufacture of tobacco products such as cigarettes, cigars, cigarette tobacco, pipe tobacco, chewing tobacco or snuffHerstellung von Tabakerzeugnissen wie Zigaretten, Zigarettentabak, Zigarren, Pfeifentabak, Kau- und Schnupftabak
120000233/0Vervaardiging van gehomogeniseerde en gereconstitueerde tabakFabrication de tabacs "homogénéisés" ou "reconstitués"Manufacture of "homogenised" or "reconstituted" tobaccoHerstellung von homogenisiertem oder rekonstituiertem Tabak
130/0Vervaardiging van textielFabrication de textilesManufacture of textilesHerstellung von Textilien
1310/0Bewerken en spinnen van textielvezelsPréparation de fibres textiles et filaturePreparation and spinning of textile fibresSpinnstoffaufbereitung und Spinnerei
13100/0Bewerken en spinnen van textielvezelsPréparation de fibres textiles et filaturePreparation and spinning of textile fibresSpinnstoffaufbereitung und Spinnerei
131001285/259Bewerken en spinnen van textielvezelsPréparation de fibres textiles et filaturePreparation and spinning of textile fibresSpinnstoffaufbereitung und Spinnerei
131000193/0Voorbewerking, kaarden en kammen van katoen- of katoenachtige vezelsPréparation, cardage et peignage de fibres de type cotonnierPreparation, carding and combing of cotton-type fibresVorbehandeln, kardieren und kämmen von Baumwoll- oder baumwollartigen Fasern
1310002103/0Spinnen van garens, hetzij van katoen, hetzij van katoenachtige kunstmatige of synthetische vezels, voor het weven, het breien, enz.Filature de fils de type cotonnier en fibres de coton, en fibres artificielles ou en fibres synthétiques, pour le tissage, la bonneterie, etc.Thread spinning of cotton-type fibres, artificial or synthetic fibers, for weaving, knitting, etc.Spinnerei von Fäden vom Baumwolltyp aus Baumwollfasern, aus künstlichen Fasern oder aus synthetischen Fasern für das Weben, die Herstellung von Wirkwaren usw.
131001199/0Spinnen van garens, hetzij van vlas, hetzij van vlasachtige kunstmatige of synthetische vezels, voor het weven, het breien, enz.Filature de fils de type linier en fibres de lin, en fibres artificielles ou en fibres synthétiques, pour le tissage, la bonneterie etc.Thread spinning of linen-type fibres, artificial or synthetic fibres, for weaving, knitting, etc.Spinnerei von Fäden vom Leinentyp aus Leinfasern, aus künstlichen Fasern oder aus synthetischen Fasern für das Weben, Strickwaren usw.
131002162/0Textureren, twisten, twijnen, kabelen en dippen van synthetisch of kunstmatig vezelgarenTexturation, retordage, moulinage, câblage et foulardage de fils de filaments artificiels ou synthétiquesTexturing, twisting, throwing, cabling and padding of artificial or synthetic filamentsTexturieren, Zwirnen, Moulinieren, Klotzen von synthetischen Fasergarnen
1310031111/0Vervaardiging van borduurgarensFabrication de fils à broderManufacture of embroidery threadsHerstellung von Stickgarnen
1310041132/0Voorbewerken en spinnen van andere textielvezels, zoals jute of bastvezelsPréparation et filature d'autres fibres textiles telles que les fibres de jute ou les fibres libériennesPreparation and spinning of other textile fibres such as jute fibres or bast fibresVorbehandeln und Spinnen von anderen Textilfasern wie Jute- oder Bastfasern
131004288/0Vervaardiging van papiergarenFabrication de fils de papierManufacture of paper yarnHerstellung von Papiergarnen
1320/0Weven van textielTissageWeaving of textilesWeberei
13200/0Weven van textielTissageWeaving of textilesWeberei
132001052/163Weven van textielTissageWeaving of textilesWeberei
132000177/0Vervaardiging van brede katoenweefsels of van katoenachtige synthetische of kunstmatige garensFabrication de tissus de type cotonnier en fils de coton ou en fibres synthétiques ou artificiellesManufacture of cotton-type fabric of cotton threads or artificial or synthetic fibresHerstellung von breitem Baumwollgewebe oder von baumwollartigen, synthetischen oder künstlichen Garnen
132000281/0Vervaardiging van fluweel, chenilleweefsel, lussenweefsel (bad- of frotteerstof), weefsel met gaasbinding (inclusief verbandweefsel), enz.Fabrication de velours, de tissus de chenile, de tissus bouclés (tissus-éponges), de tissus à points de gaze (y compris les tissus pour pansements), etc.Manufacture of velvet, chenille fabrics, terry fabrics, gauze fabrics (including fabrics for dressings), etc.Herstellung von Samt, Chenillegewebe, Schlingengewebe (Frottierstoffe), Drehergewebe (einschließlich Verbandstoffe) usw.
1320011232/0Vervaardiging van brede weefsels van kamwol of van kamwolachtige synthetische en kunstmatige garensFabrication de tissus de type lainier, cycle peigné, en laine filée ou en fibres synthétiques ou artificiellesManufacture of wool type fabrics, worsted-type, of spun wool or artificial or synthetic fibresHerstellung von breitem Gewebe aus Kammwolle oder von kammwollartigen, synthetischen oder künstlichen Garnen
1320021286/0Vervaardiging van textielstoffen van polypropeenFabrication de tissus en polypropèneManufacture of polypropylene fabricsHerstellung von Textilstoffen aus Polypropylen
1330/0TextielveredelingEnnoblissement textileFinishing of textilesVeredlung von Textilien und Bekleidung
13300/0TextielveredelingEnnoblissement textileFinishing of textilesVeredlung von Textilien und Bekleidung
133003660/316TextielveredelingEnnoblissement textileFinishing of textilesVeredlung von Textilien und Bekleidung
13300012622/0Bleken, verven, voorbereiden en bedrukken (zeefdrukken) van textielvezels, garens, weefsels, stoffen en confectieartikelen (inclusief kleding)Blanchiment, teinture, apprêtage et impression (sérigraphique) de fibres textiles, de fils, de tissus et d'articles en textile, y compris les vêtementsBleaching, dyeing, finishing and printing (screen printing) of textile fibres, of threads, fabrics and textile articles, including clothingBleichen, Färben, Vorbehandeln und Bedrucken (Siebdruck) von Textilfasern, Garnen, Geweben, Stoffen und Konfektionsartikeln (einschließlich Kleidung)
1330002425/0Drogen, stomen, krimpen, repareren, sanforiseren, merceriseren, enz. van niet zelf geproduceerd textielSéchage, vaporisage, décatissage, stoppage, sanforisage, mercerisage, etc. de textiles fabriqués par des tiersDrying, steaming, decatising, mending, sanforizing, mercerizing, etc. of textiles manufactured by third partiesTrocknen, Dämpfen, Dekatieren, Reparieren, Sanforisieren, Merzerisieren usw. von Textilien aus Fremdproduktion
1390/0Vervaardiging van andere textielproductenFabrication d'autres textilesManufacture of other textilesHerstellung von sonstigen Textilwaren
13910/0Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffenFabrication d'étoffes à maillesManufacture of knitted and crocheted fabricsHerstellung von gewirktem und gestricktem Stoff
139101056/43Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffenFabrication d'étoffes à maillesManufacture of knitted and crocheted fabricsHerstellung von gewirktem und gestricktem Stoff
13920/0Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel, exclusief kledingFabrication d'articles textiles confectionnés, sauf habillementManufacture of made-up textile articles, except apparelHerstellung von konfektionierten Textilwaren (ohne Bekleidung)
139212738/148Vervaardiging van beddengoed, tafellinnen en textielwaren voor huishoudelijk gebruikFabrication de linge de lit et de table et d'articles textiles à usage domestiqueManufacture of bed and table linen and textile articles for household useFabrication de linge de lit et de table et d'articles textiles à usage domestique
1392101384/0Vervaardiging van tafel-, bed-, toilet- en huishoudlinnenFabrication de linge de table, de lit, de toilette ou de cuisineManufacture of table, bed, toilet and kitchen linenHerstellung von Tisch-, Bett-, Toiletten- und Küchenwäsche
1392102504/0Vervaardiging van dekbedden, dekens, gewatteerde dekens, beddespreien, kussens, poefs, peluws, slaapzakken, enz.Fabrication d'édredons, couvertures, couvre-lits, coussins, poufs, oreillers, sacs de couchage, etc.Making eiderdowns, blankets, bedspreads, cushions, footstools, pillows, sleeping bags, etc.Herstellung von Daunendecken, Bettdecken, wattierten Decken, Tagesdecken, Kissen, Sitzkissen, Kopfkissen, Schlafsäcken usw.
1392103483/0Vervaardiging van stofdoeken, vaatdoeken en dergelijkeFabrication de chiffons à épousseter, lavettes et articles similairesManufacture of dust cloths, dishcloths and similar articlesHerstellung von Staubtüchern, Spültüchern und Ähnlichem
139294315/484Vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel, m.u.v. kledingFabrication d'autres articles textiles confectionnés, sauf habillementManufacture of other made-up textile articles, except apparelHerstellung von anderen konfektionierten Textilartikeln mit Ausnahme von Kleidung
13929011686/0Vervaardiging van geconfectioneerde stofferingsartikelen : gordijnen, bedgordijnen, rolgordijnen, meubelhoezen, enz.Fabrication d'articles confectionnés pour l'ammeublement : rideaux, tours de lit, stores, housses pour meubles, etc.Manufacture of articles for furnishing: curtains, cot bumpers, blinds, furniture covers, etc.Herstellung von konfektionierten Innenausstattungsartikeln: Vorhänge, Bettvorhänge, Rollos, Möbelbezüge, usw.
1392902642/0Vervaardiging van confectie-artikelen voor stoffering : dekzeilen, tenten, zeilen voor pleziervaartuigen, luifels, losse hoezen voor auto's, machines of meubels, enz.Fabrication d'articles confectionnés pour l'ameublement : bâches, tentes, voiles pour embarcations, stores d'extérieur, housses amovibles pour voitures, machines ou mobilier, etc.Manufacture of articles for furnishing: tarpaulins, tents, sails for boats, outdoor blinds, loose covers for cars, machines or furniture, etc.Herstellung von konfektionierten Ausstattungsartikeln: Deckplanen, Zelte, Segel für Freizeitfahrzeuge, Wetterdächer, Schonbezüge für Autos, Maschinen oder Meubel, usw.
1392903284/0Vervaardiging van vlaggen, vaandels, banieren, enz.Fabrication de drapeaux, de banderoles, de bannières, etc.Manufacture of flags, banners, etc.Herstellung von Fahnen, Flaggen, Bannern usw.
13930/0Vervaardiging van vloerkleden en tapijtFabrication de tapis et de moquettesManufacture of carpets and rugsHerstellung von Teppichen
139301034/175Vervaardiging van vloerkleden en tapijtFabrication de tapis et de moquettesManufacture of carpets and rugsHerstellung von Teppichen
1393001216/0Vervaardiging van vloerbedekkingen van textiel, inclusief die van naaldgetouwvilt : tapijten, karpetten, matten en tegelsFabrication de revêtements de sols en matières textiles, y compris les feutres aiguilletés : tapis, carpettes, paillassons et carreauxManufacture of textile floor coverings , including needle felt products: carpets, rugs, mats and tilesHerstellung von Textilbelägen für Fußböden, einschließlich solchen aus Nadelfilz: Teppiche, Matten und Fliesen
13940/0Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en nettenFabrication de ficelles, de cordes et de filetsManufacture of cordage, rope, twine and nettingHerstellung von Seilerwaren
13940306/18Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en nettenFabrication de ficelles, de cordes et de filetsManufacture of cordage, rope, twine and nettingHerstellung von Seilerwaren
13950/0Vervaardiging van gebonden textielvlies en van artikelen van gebonden textielvlies, exclusief kledingFabrication de non-tissés, sauf habillementManufacture of non-wovens and articles made from non-wovens, except apparelHerstellung von Vliesstoff und Erzeugnissen daraus (ohne Bekleidung)
13950328/10Vervaardiging van gebonden textielvlies en van artikelen van gebonden textielvlies, exclusief kledingFabrication de non-tissés, sauf habillementManufacture of non-wovens and articles made from non-wovens, except apparelHerstellung von Vliesstoff und Erzeugnissen daraus (ohne Bekleidung)
13960/0Vervaardiging van ander technisch en industrieel textielFabrication d'autres textiles techniques et industrielsManufacture of other technical and industrial textilesHerstellung von technischen Textilien
139601027/157Vervaardiging van ander technisch en industrieel textielFabrication d'autres textiles techniques et industrielsManufacture of other technical and industrial textilesHerstellung von technischen Textilien
1396001107/0Vervaardiging van smalle weefsels en lint (inclusief bolduclint), zijnde lint zonder inslag van aaneengelijmde, evenwijdig lopende draden of textielvezelsFabrication d'articles de rubanerie, y compris les rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollésManufacture of narrow woven fabrics, including fabrics consisting of warp without weft assembled by means of an adhesiveHerstellung von Bandweberei-Artikeln (einschließlich Bolduc-Bänder), schusslose Bänder aus parallel gelegten und geklebten Garnen oder Fasern
1396002406/0Vervaardiging van etiketten, insignes, badges, enz.Fabrication d'étiquettes, d'écussons, etc.Manufacture of labels, badges, etc.Herstellung von Etiketten, Abzeichen, Wappen usw.
1396003176/0Vervaardiging van sierartikelen : vlechten, eikels, kwasten, pompons, enz.Fabrication d'articles ornementaux : tresses, glands, floches, pompons, etc.Manufacture of ornamental trimmings: braids, tassels, pompons etc.Herstellung von Dekorationsartikeln: Zöpfe, Ziereicheln, Quasten, Pompons usw.
1396004145/0Vervaardiging van weefsels, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met kunststof of voorzien van inlagen van kunststofFabrication de tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastiqueManufacture of fabrics impregnated, coated, covered or laminated with plasticsHerstellung von imprägnierten, mit Kunststoff beschichteten oder überzogenen oder mit Kunststofflagen versehenen Webstoffen
13990/0Vervaardiging van andere textielproducten, n.e.g.Fabrication d'autres textiles n.c.a.Manufacture of other textiles n.e.c.Herstellung von sonstigen Textilwaren a. n. g.
139902340/63Vervaardiging van andere textielproducten, n.e.g.Fabrication d'autres textiles n.c.a.Manufacture of other textiles n.e.c.Herstellung von sonstigen Textilwaren a. n. g.
1399001144/0Vervaardiging van viltFabrication de feutresManufacture of feltsHerstellung von Filzen
1399002341/0Vervaardiging van tule en filetweefsel, van kant aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven, en van borduurwerkFabrication de tulles, tulles-bobinots et autres tissus à mailles nouées, de dentelles en pièces, en bandes ou en motifs, et de broderiesManufacture of tulle and other net fabrics, knitted or crocheted fabrics, hand or mechanically-made lace, in the piece, in strips or in motifs and of embroideriesHerstellung von Tüll, geknüpften Netzstoffen, Spitzen in Stücken, Streifen oder in Motivform und von Stickereien
145/0Vervaardiging van kledingIndustrie de l'habillementManufacture of wearing apparelHerstellung von Bekleidung
141144/0Vervaardiging van kleding, exclusief bontkledingFabrication de vêtements autres qu'en fourrureManufacture of wearing apparel, except fur apparelHerstellung von Bekleidung (ohne Pelzbekleidung)
14110/0Vervaardiging van kleding van leerFabrication de vêtements en cuirManufacture of leather clothesHerstellung von Lederbekleidung
141103034/213Vervaardiging van kleding van leerFabrication de vêtements en cuirManufacture of leather clothesHerstellung von Lederbekleidung
14121/0Vervaardiging van werkkledingFabrication de vêtements de travailManufacture of workwearHerstellung von Arbeits- und Berufsbekleidung
141201932/67Vervaardiging van werkkledingFabrication de vêtements de travailManufacture of workwearHerstellung von Arbeits- und Berufsbekleidung
14130/0Vervaardiging van andere bovenkledingFabrication d'autres vêtements de dessusManufacture of other outerwearHerstellung von sonstiger Oberbekleidung
141308733/596Vervaardiging van andere bovenkledingFabrication d'autres vêtements de dessusManufacture of other outerwearHerstellung von sonstiger Oberbekleidung
14130011892/0Vervaardiging van bovenkleding van al dan niet zelf geproduceerd materiaal, als weefsels,brei- en haakwerk, gebonden textielvlies, enz., voor heren,dames en kinderen : mantels, kostuums, enz.Fabrication de vêtements de dessus pour hommes, femmes et enfants à partir de matériel produit ou non par le fabricant tels tissus, étoffes à mailles, non-tissés etc.: manteaux, costumes, etc.Manufacture of garments for men, women and children from material produced or not by the manufacturer such as fabrics, knitted and crocheted fabrics, non-wovens etc.: coats, suits, etc.Herstellung von Oberkleidung aus Materialen wie Webstoffen, Gewirken, Vliesstoffen, aus Eigenproduktion oder nicht, für Herren, Damen und Kinder: Mäntel, Anzüge usw.
14130113654/0Vervaardiging van maatkledingConfection sur mesureTailoringHerstellung von Maßbekleidung
14140/0Vervaardiging van onderkledingFabrication de vêtements de dessousManufacture of underwearHerstellung von Wäsche
141404472/119Vervaardiging van onderkledingFabrication de vêtements de dessousManufacture of underwearHerstellung von Wäsche
14140012500/0Vervaardiging van onderkleding voor heren, dames en kinderen, van al dan niet zelf geproduceerd materiaal als weefsels, brei- en haakwerk, kant, enz. : overhemden, slips, pyjama's, enz.Fabrication de vêtements de dessous pour hommes, femmes et enfants à partir de matériel produit ou non par le fabricant tels tissus, étoffes à mailles, dentelles, etc: chemises, slips, pyjamas, etc.Manufacture of underwear for men, women and children from material produced or not by the manufacturer such as fabrics, knitted and crocheted fabrics, lace, etc.: shirts, underpants, pyjamas, etc.Herstellung von Unterkleidung aus Materialen wie Webstoffen, Gewirken, Spitzen, aus Eigenproduktion oder nicht, für Herren, Damen und Kinder: Hemden, Unterhosen, Schlafanzüge usw.
14190/0Vervaardiging van andere kleding en toebehorenFabrication d'autres vêtements et accessoiresManufacture of other wearing apparel and accessoriesHerstellung von sonstiger Bekleidung und Bekleidungszubehör a. n. g.
141912185/36Vervaardiging van hoeden en pettenFabrication de chapeaux et de bonnetsManufacture of hats and capsHerstellung von Hüten und Mützen
1419101384/0Vervaardiging van hoeden en pettenFabrication de chapeaux et de bonnetsManufacture of hats and capsHerstellung von Hüten und Mützen
1419102205/0Vervaardiging van hoofddeksels van bontFabrication de chapeaux en fourrureManufacture of fur hatsHerstellung von Kopfbedeckungen aus Pelz
141997786/293Vervaardiging van andere kleding en toebehoren, n.e.g.Fabrication d'autres vêtements et accessoires n.c.a.Manufacture of other wearing apparel and accessories n.e.c.Herstellung von anderer Kleidung und Accessoires a.n.g.
14199011881/0Vervaardiging van overige kledingsaccessoires : handschoenen (inclusief lederen handschoenen), ceinturen, sjaals, dassen, haarnetjes, enz.Fabrication d'autres accessoires du vêtement : gants (y compris les gants en cuir), ceintures, châles, cravates, filets à cheveux, etc.Manufacture of other clothing accessories: gloves (including leather gloves), belts, shawls, ties, hair nets, etc.Herstellung von anderen Kleidungsaccessoires: Handschuhe (einschließlich Lederhandschuhe), Gürtel, Schals, Kravatten, Haarnetze usw.
1419902382/0Vervaardiging van schoeisel van textiel zonder aangezette zoolFabrication de chaussures en matières textiles sans semelle rapportéeManufacture of footwear of textile materials without applied solesHerstellung von Schuhen aus Textilmaterial ohne angebrachte Sohlen
1422/0Vervaardiging van artikelen van bontFabrication d'articles en fourrureManufacture of articles of furHerstellung von Pelzwaren
14200/0Vervaardiging van artikelen van bontFabrication d'articles en fourrureManufacture of articles of furHerstellung von Pelzwaren
14200606/20Vervaardiging van artikelen van bontFabrication d'articles en fourrureManufacture of articles of furHerstellung von Pelzwaren
1420001322/0Vervaardiging van bontkleding en kledingaccessoires van bontFabrication de vêtements et accessoires du vêtement en pelleteriesManufacture of fur clothing and clothing accessoriesHerstellung von Kleidung und Kleidungsaccessoires aus Pelz
1420002110/0Vervaardiging van diverse artikelen van pelterijen : vloerkleedjes, niet-opgevulde poefs, poetsdoeken voor industrieel gebruik, enz.Fabrication d'articles divers en fourrures : tapis, poufs non garnis, peaux à polir pour l'industrie, etc.Manufacture of various fur articles: rugs, unstuffed foorstools, skin for industry, etc.Herstellung unterschiedlicher Artikel aus Pelzen: Teppiche, nicht bekleidete Sitzkissen, Poliertücher für die Industrie usw.
1430/0Vervaardiging van gebreide en gehaakte kledingFabrication d'articles à maillesManufacture of knitted and crocheted apparelHerstellung von Bekleidung aus gewirktem und gestricktem Stoff
14310/0Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokkenFabrication d'articles chaussants à maillesManufacture of knitted and crocheted hosieryHerstellung von Strumpfwaren
143101056/9Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokkenFabrication d'articles chaussants à maillesManufacture of knitted and crocheted hosieryHerstellung von Strumpfwaren
14390/0Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kledingFabrication d'autres articles à maillesManufacture of other knitted and crocheted apparelHerstellung von sonstiger Bekleidung aus gewirktem und gestricktem Stoff
143902519/32Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kledingFabrication d'autres articles à maillesManufacture of other knitted and crocheted apparelHerstellung von sonstiger Bekleidung aus gewirktem und gestricktem Stoff
1520/0Vervaardiging van leer en van producten van leerIndustrie du cuir et de la chaussureManufacture of leather and related productsHerstellung von Leder, Lederwaren und Schuhen
1512/0Looien en bewerken van leer; vervaardiging van koffers, tassen, zadel- en tuigmakerswerk; bereiden en verven van bontApprêt et tannage des cuirs; préparation et teinture des fourrures; fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerieTanning and dressing of leather; dressing and dyeing of fur; manufacture of luggage, handbags, saddlery and harnessHerstellung von Leder und Lederwaren (ohne Herstellung von Lederbekleidung)
15110/0Looien en bereiden van leer; bereiden en verven van bontApprêt et tannage des cuirs; préparation et teinture des fourruresTanning and dressing of leather; dressing and dyeing of furHerstellung von Leder und Lederfaserstoff; Zurichtung und Färben von Fellen
15110342/25Looien en bereiden van leer; bereiden en verven van bontApprêt et tannage des cuirs; préparation et teinture des fourruresTanning and dressing of leather; dressing and dyeing of furHerstellung von Leder und Lederfaserstoff; Zurichtung und Färben von Fellen
151100195/0Vervaardiging van zeemleer, perkament, lakleer en gemetalliseerd leerFabrication de cuirs et peaux chamoisés, parcheminés, vernis ou métallisésManufacture of chamois leather, parchment dressed, patent or metallizedHerstellung von Chamoisleder, Pergamentleder, Lackleder und metallisiertem Leder
151100264/0Vervaardiging van kunstleer uit afval van huidenFabrication de cuirs reconstituésManufacture of composition leatherHerstellung von Kunstleder aus Hautabfällen
1511003103/0LederfinishingbedrijfFinition du cuirLeather finishingEndbearbeitung von Leder
151101153/0Bereiden en verven van pelterijen en van niet onthaarde huiden en vellen : ontvlezen, touwen, looien, bleken, scheren, plukken en verven van pelterijenPréparation et teinture des pelleteries et des peaux non épilées : drayage, corroyage, tannage, blanchiment, tondage, épluchage et teintureDressing and dyeing of fur and skins with the hair on: skiving, currying, tanning, bleaching, shearing, peeling and dyeingVorbereitung und Färben von Pelzen und nicht enthaarten Häuten und Fellen: entfleischen, zurichten, gerben, bleichen, scheren, schälen und färben
15122/0Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en tuigmakerswerkFabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerieManufacture of luggage, handbags, saddlery and harnessLederverarbeitung (ohne Herstellung von Lederbekleidung)
151201847/93Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en tuigmakerswerkFabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerieManufacture of luggage, handbags, saddlery and harnessLederverarbeitung (ohne Herstellung von Lederbekleidung)
1512001685/0Vervaardiging van reiskoffers, tassen e.d. van leer, kunstleer of ongeacht welk ander materiaal, zoals kunststof, textiel, karton, enz., indien dezelfde technieken worden toegepast als bij leerFabrication d'art. de voyage, de maroqu. et art. simil. en cuir naturel, recstitué ou tt autre matériau : les mat. plastiques, tex., carton, etc. pr autant que la technol. soit la même que pr le cuirManufacture of trunks, handbags, saddlery and similar articles of natural leather, composition leather or other material: plastics, textile etc. provided the technology is the same as for leatherHerstellung von Reisekoffern und Taschen u.ä. aus Leder, Kunstleder oder jeglichen anderen Materialien wie Kunststoff, Textiel, Pappe usw., vorausgesetzt es wurden dieselben Techniken wie für Leder a
1512002260/0Vervaardiging van zadels en de gareelmakerijenFabrication d'articles de sellerie et de bourrellerieManufacture of saddlery and harnessHerstellung von Sattlerwaren
1512003384/0Vervaardiging van overige artikelen van leer of van kunstleer : drijfriemen, pakking, enz.Fabrication d'articles divers en cuir naturel ou reconstitué : courroies, joints, garnitures, etc.Manufacture of other articles of leather or composition leather: belts, seals, gaskets, etc.Herstellung von sonstigen Artikeln aus Natur- oder Kunstleder: Treibriemen, Dichtungen usw.
1520/0Vervaardiging van schoeiselFabrication de chaussuresManufacture of footwearHerstellung von Schuhen
152070/0Vervaardiging van schoeiselFabrication de chaussuresManufacture of footwearHerstellung von Schuhen
152001087/83Vervaardiging van schoeiselFabrication de chaussuresManufacture of footwearHerstellung von Schuhen
1520001164/0Vervaardiging van schoeisel, ongeacht het gebruik, de wijze van vervaardiging (inclusief gieten) of de grondstof, maar exclusief van rubberen schoeiselFabrication de chaussures pour tous usages, par tous procédés (y compris le moulage) et en toutes matières, à l'exclusion des chaussures en caoutchoucManufacture of footwear for all purposes, by any means (including moulding) and any material, excluding rubber shoesHerstellung von Schuhen, ungeachtet des Gebrauchs, der Herstellungsweise (einschließlich Gießen) oder des Grundwerkstoffs, mit Ausnahme von Gummischuhen
1520002214/0Vervaardiging van delen van schoeisel : bovendelen en delen daarvan, buiten- en binnenzolen, hakken, enz., maar exclusief delen van rubberFabrication de parties de chaussures : dessus et parties de dessus, semelles extérieures et intérieures, talons, etc. à l'exclusion des parties en caoutchoucManufacture of parts of footwear: uppers and parts of it, outer and inner soles, heels, etc. excluding rubber partsHerstellung von Schuhteilen: Schuhoberteile und Teile davon, Innen- und Außensohlen, Absätze usw., mit Ausnahme von Gummiteilen
160/0Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerkTravail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles; fabrication d'articles en vannerie et sparterieManufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materialsHerstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel)
1610/0Zagen en schaven van houtSciage et rabotage du boisSawmilling and planing of woodSäge-, Hobel- und Holzimprägnierwerke
16100/0Zagen en schaven van houtSciage et rabotage du boisSawmilling and planing of woodSäge-, Hobel- und Holzimprägnierwerke
1610010404/684Zagen en schaven van houtSciage et rabotage du boisSawmilling and planing of woodSäge-, Hobel- und Holzimprägnierwerke
16100014308/0Zagen, schaven en machinaal bewerken van hout.Sciage, rabotage et façonnage du boisSawmilling, planing and processing of woodSciage, rabotage et façonnage du bois
16100022275/0Vervaardiging van houten dwarsliggers en houten palen voor luchtleidingenFabrication de traverses en bois pour voies ferrées et de poteaux de ligneManufacture of wooden railway sleepers and line polesHerstellung von hölzernen Bahnschwellen et von Holzmasten für Freileitungen
16100032631/0Vervaardiging van niet-ineengezette onderdelen en lamellen voor vloerenFabrication de lames non assemblées pour parquetsManufacture of unassembled parquet boardsHerstellung von nicht verlegten Parkett-Teilen und Lamellen
16100042465/0Drogen van hout en impregneren of chemisch behandelen met conserveringsmiddelen of andere stoffen, in combinatie met het zagen en bewerken van hout.Séchage du bois et imprégnation ou traitement chimique du bois au moyen d'agents de conservation ou d'autres produits, en combinaison avec le sciage et le façonnageDrying and impregnation of wood or chemical treatment of wood with preservatives or other products, in combination with sawing and processingTrocknen von Holz und Imprägnieren oder chemisches Behandeln mit Konverservierungsmitteln oder anderen Stoffen, in Kombination mit dem Sägen und Bearbeiten von Holz.
16100051767/0Vervaardiging van houtwol, -meel, -schillen en spanenFabrication de laine de bois, de farine de bois, de bois en copeaux ou en particulesManufacture of wood wool, wood flour, wood shavings or particlesHerstellung von Holzwolle, -mehl und -spänen
16100111926/0Impregneren of chemisch behandelen van hout met conserveringsmiddelen of andere stoffen tegen maakloonImprégnation ou traitement chimique du bois au moyen d'agents de conservation ou d'autres produits pour compte de tiersImpregnation or chemical treatment of wood with preservatives or other products for third partiesImprägnierung oder chemische Behandlung von Holz mit Konservierungsmitteln oder anderen Stoffen für Dritte
1620/0Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerkFabrication d'articles en bois, liège, vannerie et sparterieManufacture of products of wood, cork, straw and plaiting materialsHerstellung von sonstigen Holz-, Kork-, Flecht- und Korbwaren (ohne Möbel)
16210/0Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van houtFabrication de placage et de panneaux de boisManufacture of veneer sheets and wood-based panelsHerstellung von Furnier-, Sperrholz-, Holzfaser- und Holzspanplatten
162105343/192Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van houtFabrication de placage et de panneaux de boisManufacture of veneer sheets and wood-based panelsHerstellung von Furnier-, Sperrholz-, Holzfaser- und Holzspanplatten
16210012155/0Vervaardiging van fineerFabrication de placageManufacture of veneer sheetsHerstellung von Furnier
16210022280/0Vervaardiging van duplex-, triplex- en multiplexhout, meubelplaat, spaanderplaat, houtvezelplaat en andere dergelijke panelen en platenFabrication de contre-plaqués (duplex, triplex et multiplex), de panneaux pour meubles, de panneaux de fibres, de panneaux de particules et de panneaux similairesManufacture of plywood (duplex, triplex and multiplex), furniture boards, fiber boards, particle boards and similar boardsHerstellung von Sperrholz (zwei-, drei- und mehrschichtig), Tischlerplatten, Spanplatten, Holzfaserplatten und anderen ähnlichen Panelen und Platten
16220/0Vervaardiging van geassembleerde parketvloerenFabrication de parquets assemblésManufacture of assembled parquet floorsHerstellung von Parketttafeln
162202697/57Vervaardiging van geassembleerde parketvloerenFabrication de parquets assemblésManufacture of assembled parquet floorsHerstellung von Parketttafeln
16230/0Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerkFabrication de charpentes et d'autres menuiseriesManufacture of other builders' carpentry and joineryHerstellung von sonstigen Konstruktionsteilen, Fertigbauteilen, Ausbauelementen und Fertigteilbauten aus Holz
1623026270/1657Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerkFabrication de charpentes et d'autres menuiseriesManufacture of other builders' carpentry and joineryHerstellung von sonstigen Konstruktionsteilen, Fertigbauteilen, Ausbauelementen und Fertigteilbauten aus Holz
16240/0Vervaardiging van houten emballageFabrication d'emballages en boisManufacture of wooden containersHerstellung von Verpackungsmitteln, Lagerbehältern und Ladungsträgern aus Holz
162402360/207Vervaardiging van houten emballageFabrication d'emballages en boisManufacture of wooden containersHerstellung von Verpackungsmitteln, Lagerbehältern und Ladungsträgern aus Holz
16240011143/0Vervaardiging van houten pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelenFabrication de caisses, de caissettes, de cageots, de cylindres et d'emballages similaires en boisManufacture of packing cases, boxes, crates, drums and similar packings of woodHerstellung von Kisten, Dosen und ähnlichen Verpackungen aus Holz
1624002844/0Vervaardiging van houten laadborden, laadkisten en andere laadplateausFabrication de palettes simples, de caisses-palettes et d'autres plateaux de chargement en boisManufacture of pallets, box pallets and other wooden load boardsHerstellung von Ladepaletten, Boxpaletten und anderen Ladungsträgern aus Holz
1624003746/0Vervaardiging van houten vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerkFabrication de tonneaux, de cuves, de baquets et d'autres ouvrages de tonnellerie en boisManufacture of barrels, vats, tubs and other coopers' products of woodHerstellung von Fässern, Bottichen, Kübeln und anderen Böttcherwaren aus Holz
16290/0Vervaardiging van andere artikelen van hout; vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerkFabrication d'objets divers en bois; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterieManufacture of other products of wood; manufacture of articles of cork, straw and plaiting materialsHerstellung von Holzwaren a.n.g, Kork-, Flecht- und Korbwaren (ohne Möbel)
1629111135/449Vervaardiging van andere artikelen van houtFabrication d'objets divers en boisManufacture of other products of woodHerstellung von Holzwaren a.n.g.
16291013065/0Vervaardiging van houten huishoudelijke artikelen en keukenartikelen : strijkplanken, kapstokken, enz.Fabrication d'articles de ménage et ustensiles de cuisine en bois : planches à repasser, porte-manteaux, etc.Manufacture of wooden household goods and kitchen utensils: ironing boards, coat hangers, etc.Herstellung von Haushaltsartikeln und Küchenutensilien aus Holz: Bügelbretter, Kleiderständer usw.
16291023263/0Vervaardiging van houten beeldjes en andere siervoorwerpen, inlegwerkFabrication de statuettes et objets d'ornement en bois, en bois marquetés ou en bois incrustésManufacture of wooden statuettes and ornaments, wood marquetry or inlaid woodHerstellung von Statuetten und anderen Dekorationsgegenständen aus Holz mit Einlegearbeiten
16291033111/0Vervaardiging van houten koffertjes en kistjes voor juwelen, couverts, enz.Fabrication de coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires en boisManufacture of caskets and cases for jewellery or cutlery, and similar articles, of woodHerstellung von Kästchen und Schatullen aus Holz für Schmuck, Besteck usw. aus Holz
16291042827/0Vervaardiging van gedraaide houten garnituren voor (over)gordijnen, monturen en stelen voor gereedschap, kwasten, borstels en bezemsFabrication de bâtons ronds pour stores, manches et montures en bois pour outils, brosses et balaisManufacture of round sticks for blinds, wooden handles and bodies for tools, brushes and broomsHerstellung von runden Hölzern für Vorhänge, Stiele und Griffe für Werkzeuge, Pinsel, Bürsten und Besen
16291052589/0Vervaardiging van gedraaide houten spoelen, cops en klossen voor het spinnen of het weven, klossen voor naaigaren en andere dergelijke artikelenFabrication de cannettes, busettes, bobines pour filatures et tissage, bobines pour fil à coudre et articles similaires en bois tournéManufacture of wooden spools, cops, bobbins, sewing thread reels and similar articles of turned woodHerstellung von aus Holz gedrehten Spulen und Rollen für das Spinnen und Weben, Nähgarnspulen und andere ähnliche Artikel
16291062464/0Vervaardiging van houten schoenleesten, schoenspanners en kleerhangersFabrication de formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, cintres pour vêtementsManufacture of wooden boot or shoe lasts and trees, clothes hangersHerstellung von Schuhleisten, Schuhspannern und Kleiderbügeln aus Holz
16291072795/0Vervaardiging van houten laddersFabrication d'échelles en boisManufacture of wooden laddersHerstellung von Holzleitern
16291083340/0Vervaardiging van houten sierlijsten voor schilderijenFabrication de cadres en bois pour tableauxManufacture of wooden frames for paintingsHerstellung von Holzrahmen für Gemälde
162921533/26Vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerkFabrication d'objets en liège, vannerie et sparterieManufacture of products of cork, straw and plaiting materialsHerstellung von Artikeln aus Kork, Korb- oder Flechtwerk
1629201104/0Vervaardiging van natuurkurkTravail du liège naturelProcession of natural corkVerarbeitung von Naturkork
1629202146/0Vervaardiging van vlechten en artikelen van vlechtstoffen : Chinamatten, grove stromatten, horden, enz.Fabrication de tresses et d'articles de sparterie : nattes, paillassons, claies, etc.Manufacture of plaits and products of plaiting materials: mats, matting, screens, etc.Herstellung von Geflechten und Waren aus Flechtstoffen: Rattanmatten, Strohmatten, Reisigmatten usw.
1737/0Vervaardiging van papier en papierwarenIndustrie du papier et du cartonManufacture of paper and paper productsHerstellung von Papier, Pappe und Waren daraus
1710/0Vervaardiging van papierpulp, papier en kartonFabrication de pâte à papier, de papier et de cartonManufacture of pulp, paper and paperboardHerstellung von Holz- und Zellstoff, Papier, Karton und Pappe
17110/0Vervaardiging van papierpulpFabrication de pâte à papierManufacture of pulpHerstellung von Holz- und Zellstoff
17110239/60Vervaardiging van papierpulpFabrication de pâte à papierManufacture of pulpHerstellung von Holz- und Zellstoff
17120/0Vervaardiging van papier en kartonFabrication de papier et de cartonManufacture of paper and paperboardHerstellung von Papier, Karton und Pappe
17120595/164Vervaardiging van papier en kartonFabrication de papier et de cartonManufacture of paper and paperboardHerstellung von Papier, Karton und Pappe
171200159/0Strijken, voorzien van een deklaag of impregneren van papier.Couchage, enduction et imprégnation des papiersCoating and impregnation of paperStreichen, Beschichten oder Imprägnieren von Papier
1712002209/0Vervaardiging van krantenpapier en van ander druk- of schrijfpapierFabrication de papier journal et de papier pour l'impression ou l'écritureManufacture of paper for newspaper and paper for printing and writingHerstellung von Zeitungspapier, Druckpapier oder Schriftpapier
171200399/0Vervaardiging van fantasiepapier en ander speciaal papierFabrication de papiers de fantaisie et d'autres papiers spéciauxManufacture of fancy paper and other special papersHerstellung von Phantasiepapieren und sonstigen speziellen Papieren
171201159/0Strijken, voorzien van een deklaag of impregneren van kartonCouchage, enduction et imprégnation des cartonsCoating or impregnation of cardboardStreichen, Beschichten oder Imprägnieren von Pappe
1720/0Vervaardiging van artikelen van papier of kartonFabrication d'articles en papier ou en cartonManufacture of articles of paper and paperboardHerstellung von Waren aus Papier, Karton und Pappe
17210/0Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en kartonFabrication de papier et de carton ondulés et d'emballages en papier ou en cartonManufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboardHerstellung von Wellpapier und -pappe sowie von Verpackungsmitteln aus Papier, Karton und Pappe
172101057/293Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van papier en kartonFabrication de papier et de carton ondulés et d'emballages en papier ou en cartonManufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboardHerstellung von Wellpapier und -pappe sowie von Verpackungsmitteln aus Papier, Karton und Pappe
1721001330/0Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton.Fabrication de papiers et de cartons ondulésManufacture of corrugated paper and cardboardHerstellung von Wellpapier und -pappe
1721002199/0Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van gegolfd papier of golfkartonFabrication d'emballages en papiers ou en cartons ondulésManufacture of packaging of corrugated paper or cardboardHerstellung von Verpackungsmaterial aus Wellpapier oder -pappe
1721003110/0Vervaardiging van vouwdozenFabrication de cartonnages pliantsManufacture of folding cartonsHerstellung von Faltschachteln
1721004212/0Vervaardiging van ander papieren of kartonnen verpakkingsmateriaalFabrication d'autres emballages en papier ou en cartonManufacture of other packaging of paper or cardboardHerstellung von sonstigem Verpackungsmaterial aus Papier oder Pappe
17220/0Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwarenFabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestiqueManufacture of household and sanitary goods and of toilet requisitesHerstellung von Haushalts-, Hygiene- und Toilettenartikeln aus Zellstoff, Papier und Pappe
17220308/41Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwarenFabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestiqueManufacture of household and sanitary goods and of toilet requisitesHerstellung von Haushalts-, Hygiene- und Toilettenartikeln aus Zellstoff, Papier und Pappe
17230/0Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papierFabrication d'articles de papeterieManufacture of paper stationeryHerstellung von Schreibwaren und Bürobedarf aus Papier, Karton und Pappe
17230638/57Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papierFabrication d'articles de papeterieManufacture of paper stationeryHerstellung von Schreibwaren und Bürobedarf aus Papier, Karton und Pappe
1723001443/0Vervaardiging van enveloppen en postkaartenFabrication d'enveloppes et de cartes-lettresManufacture of envelopes and letter cardsHerstellung von Umschlägen und Postkarten
17240/0Vervaardiging van behangpapierFabrication de papiers peintsManufacture of wallpaperHerstellung von Tapeten
17240361/26Vervaardiging van behangpapierFabrication de papiers peintsManufacture of wallpaperHerstellung von Tapeten
17290/0Vervaardiging van andere artikelen van papier of kartonFabrication d'autres articles en papier ou en cartonManufacture of other articles of paper and paperboardHerstellung von sonstigen Waren aus Papier, Karton und Pappe
172901178/120Vervaardiging van andere artikelen van papier of kartonFabrication d'autres articles en papier ou en cartonManufacture of other articles of paper and paperboardHerstellung von sonstigen Waren aus Papier, Karton und Pappe
1729001163/0Vervaardiging van etikettenFabrication d'étiquettesManufacture of labelsHerstellung von Etiketten
180/0Drukkerijen, reproductie van opgenomen mediaImprimerie et reproduction d'enregistrementsPrinting and reproduction of recorded mediaHerstellung von Druckerzeugnissen; Vervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern
1810/0Drukkerijen en diensten in verband met drukkerijenImprimerie et services annexesPrinting and service activities related to printingHerstellung von Druckerzeugnissen
18110/0KrantendrukkerijenImprimerie de journauxPrinting of newspapersDrucken von Zeitungen
181101117/290KrantendrukkerijenImprimerie de journauxPrinting of newspapersDrucken von Zeitungen
1811001444/0Drukkerijen van kranten, inclusief reclamebladenImpression de journaux, y compris les journaux publicitairesPrinting of newspapers, including advertising newspapersDrucken von Zeitungen, einschließlich der Werbung Zeitungen
18120/0Overige drukkerijenAutre imprimerie (labeur)Other printingDrucken a. n. g.
1812010299/1924Overige drukkerijenAutre imprimerie (labeur)Other printingDrucken a. n. g.
18120011869/0Drukken van tijdschriften, andere periodieken, boeken, enz. d.m.v. offset, fotogravure, flexografie, zeefdruk, duplicators, computerprinters, printinstallaties, foto- of thermokopieerapparaten, enz.Impression de magazines, autres périodiques, livres , etc. sur des presses typograph., offset, héliogravure, flexograph., sérigraph. etc, imprimantes électron., app. de reproduction, app.de gaufragePrinting of magazines, other periodicals, books, etc. on typographical presses, offset, gravure, flexography, screen printing, etc., electronic printers., copy application, etching applicationErstellen von Zeitschriften u. ä. Veröffentlichungen, Büchern usw. im Offset-, Fotogravur-, Flexo-, Siebdruck-Verfahren u. auf Vervielfältigungsmachinen, Computerdruckern, Fotokopier- oder Thermokopie
18130/0Prepress- en premediadienstenActivités de prépressePre-press and pre-media servicesDruck- und Medienvorstufe
1813017450/2160Prepress- en premediadienstenActivités de prépressePre-press and pre-media servicesDruck- und Medienvorstufe
18130016877/0Zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papierComposition, par exemple de textes et d'images, sur film, sur papier photographique ou papier normalComposition of texts and images on film, on photographic paper or plain paperSetzen von Texten und Bildern auf Filmträger, Foto- oder Normalpapier
18130023679/0Reproductie : productie van boekdrukvormen, offsetproductie- en offsetdrukplaten, diepdrukreproducties en diepdrukcilindersReproduction : production de formes typographiques, reproduction offset et plaques d'impression, reproduction et cylindres d'héliogravureReproduction: production typographical forms, offset print reproduction and printing plates, rotogravure cylinders and reproductionReproduktion: Erstellung von Buchdruckvormen, Offsetdrukplatten, Tiefdruckreproduktionen und Tiefdruckzylindern
18130112897/0Gereedmaken en vervaardigen van bladen voor overheadprojectie (retroprojectie), tekeningen, layouts, dummies, enz.Préparation et la production de transparents pour rétroprojecteurs, ébauches, maquettes, etc.Preparation and production of slides for overhead projectors, sketches, models, etc.Vorbereiten und Erstellen von Folien für Overhead-Projektoren (Rückprojektion), Zeichnungen, Layouts, Probebändern usw.
18130124887/0Bewerking van digitale gegevens : verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op gegevensdragersPréparation de données digitales : l'enrichissement, la sélection, la liaison de données digitales stockées dans des appareils de traitement électronique de donnéesPreparation of digital data: enrichment, selection, link of digital data stored in electronic data processing equipmentBearbeitung von Digitaldaten: die Anreicherung, Auswahl und Verknüpfung von Digitaldaten auf Datenträgern
181301317998/0Overige grafische activiteiten n.e.g.Autres activités graphiquesOther graphic activitiesAndere grafische Aktivitäten
18140/0Binderijen en aanverwante dienstenReliure et activités annexesBinding and related servicesBinden von Druckerzeugnissen und damit verbundene Dienstleistungen
181402684/253Binderijen en aanverwante dienstenReliure et activités annexesBinding and related servicesBinden von Druckerzeugnissen und damit verbundene Dienstleistungen
18140013557/0Vouwen, vergaren, naaien, garenloos binden, lijmen, snijden, brocheren en goudstempelen van bedrukte vellen voor boeken, brochures, tijdschriften, catalogi, enz.Pliage, assemblage, agrafage, reliure, collage, massicotage, dorage de feuillets imprimés à insérer dans des livres, brochures, périodiques, catalogues, etc.Folding, assembling, stapling, binding, gluing, guillotining, gold plating of printed sheets to be inserted in books, leaflets, periodicals, catalogues, etc.Pfalzen, Zusammenfügen, Nähen, Klebebinden, Kleben, Schneiden, Heften und Vergolden von bedruckten Einlegblättern für Bücher, Broschüren, Zeitschriften, Kataloge usw.
1814002979/0Vouwen, stempelen, ponsen, perforeren, pregen, lijmen en lamineren van bedrukt papier of karton voor o.m. handelsformulieren, staalkaarten, labels, kalenders, reclamemateriaal, enz.Pliage, timbrage, perçage, perforage, gaufrage, collage, pelliculage de papiers et cartons imprimés pour e.a. formulaires commerciaux, présentoirs, cartes à échantillons, étiquettes, calendriers, etc.Folding, stamping, drilling, perforating, embossing, gluing, laminating of paper and printed cartons for among others business forms, displays, samples cards, labels, calendars, etc.Pfalzen, Stempeln, Lochen von bedruktem Papier oder Pappe für u.a. Geschäftsformulare, Musterkarten, Etiketten, Kalender, Werbeträger usw.
18256/0Reproductie van opgenomen mediaReproduction d'enregistrementsReproduction of recorded mediaVervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern
18200/0Reproductie van opgenomen mediaReproduction d'enregistrementsReproduction of recorded mediaVervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern
182005766/329Reproductie van opgenomen mediaReproduction d'enregistrementsReproduction of recorded mediaVervielfältigung von bespielten Ton-, Bild- und Datenträgern
1820001877/0Reproductie vanaf een origineel van grammofoonplaten, compactdiscs, banden en cassettes met muziek- of andere geluidsopnamenReproduction, à partir d'une matrice, de disques, de disques compacts, de bandes et de cassettes contenant de la musique ou d'autres enregistrements sonoresReproduction from a matrix of discs, compact discs, tapes and cassettes containing music or other sound recordingsVervielfältigung von originalen Schallplatten, Compact-Discs, Tonbändern und Kassetten mit Musik- oder anderen Tonaufnahmen
1820011961/0Reproductie vanaf een origineel van beeldplaten, compactdiscs, banden en cassettes met films en andere video-opnamenReproduction, à partir d'une matrice, de disques, de disques compacts, de bandes et de cassettes contenant des films ou d'autres enregistrements vidéoReproduction from a matrix of discs, compact discs, tapes and cassettes containing movies and other video recordingsVervielfältigung von originalen Bildträgern, Compact-Discs, Bändern und Kassetten mit Film- oder anderen Videoaufnahmen
18200211107/0Reproductie vanaf een origineel van programmatuur en gegevens op schijven, compactdiscs, banden of cassettesReproduction, à partir d'une matrice, de logiciels et de données informatiques sur disques, disquettes, disques compacts, bandes ou cassettesReproduction from a matrix of software and data on discs, floppy disks, compact discs, tapes or cassettesVervielfältigung von Original-Programmen und Daten auf Datenscheiben, Compact-Discs, Bänder und Kassetten
199/0Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproductenCokéfaction et raffinageManufacture of coke and refined petroleum productsKokerei und Mineralölverarbeitung
1910/0Vervaardiging van cokesovenproductenCokéfactionManufacture of coke oven productsKokerei
19100/0Vervaardiging van cokesovenproductenCokéfactionManufacture of coke oven productsKokerei
19100104/21Vervaardiging van cokesovenproductenCokéfactionManufacture of coke oven productsKokerei
1920/0Vervaardiging van geraffineerde aardolieproductenRaffinage du pétroleManufacture of refined petroleum productsMineralölverarbeitung
19200/0Vervaardiging van geraffineerde aardolieproductenRaffinage du pétroleManufacture of refined petroleum productsMineralölverarbeitung
19200483/110Vervaardiging van geraffineerde aardolieproductenRaffinage du pétroleManufacture of refined petroleum productsMineralölverarbeitung
1920001279/0Productie van motorbrandstoffen : benzine, kerosine enz.Production de carburants pour moteurs : essence, kérosène, etc.Production of motor fuel: gasoline, kerosene, etc.Herstellung von Motorkraftstoffen: Benzin, Kerosin usw.
2028/0Vervaardiging van chemische productenIndustrie chimiqueManufacture of chemicals and chemical productsHerstellung von chemischen Erzeugnissen
2010/0Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van kunststoffen en synthetische rubber in primaire vormenFabrication de produits chimiques de base, de produits azotés et d'engrais, de matières plastiques de base et de caoutchouc synthétiqueManufacture of basic chemicals, fertilisers and nitrogen compounds, plastics and synthetic rubber in primary formsHerstellung von chemischen Grundstoffen, Düngemitteln und Stickstoffverbindungen, Kunststoffen in Primärformen und synthetischem Kautschuk in Primärformen
20110/0Vervaardiging van industriële gassenFabrication de gaz industrielsManufacture of industrial gasesHerstellung von Industriegasen
20110178/58Vervaardiging van industriële gassenFabrication de gaz industrielsManufacture of industrial gasesHerstellung von Industriegasen
201100140/0Vervaardiging van elementaire gassenFabrication de gaz élémentairesManufacture of elemental gasesHerstellung von Elemantargasen
201100227/0Vervaardiging van mengsels van industriële gassenFabrication de gaz industriels mélangésManufacture of mixed industrial gasesHerstellung von industriellen Gasgemischen
20120/0Vervaardiging van kleurstoffen en pigmentenFabrication de colorants et de pigmentsManufacture of dyes and pigmentsHerstellung von Farbstoffen und Pigmenten
2012094/17Vervaardiging van kleurstoffen en pigmentenFabrication de colorants et de pigmentsManufacture of dyes and pigmentsHerstellung von Farbstoffen und Pigmenten
201200142/0Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten, ongeacht de oorsprong, als basisstof of als concentraat daarvanFabrication, sous forme fondamentale ou concentrée, de colorants et de pigments, quelle que soit l'origineManufacturing, under basic or concentrated form, of dyes and pigments, whatever the originHerstellung von Farbstoffen und Pigmenten als Basisstoff oder Konzentrat, ungeachtet deren Ursprungs
20130/0Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproductenFabrication d'autres produits chimiques inorganiques de baseManufacture of other inorganic basic chemicalsHerstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen und Chemikalien
20130295/80Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproductenFabrication d'autres produits chimiques inorganiques de baseManufacture of other inorganic basic chemicalsHerstellung von sonstigen anorganischen Grundstoffen und Chemikalien
2013001123/0Vervaardiging van chemische elementen met uitzondering van metalen, industriële elementaire gassen en door kernbrandstoffenindustrie geproduceerde elementenFabrication d'éléments chimiques, à l'exclusion des métaux, des gaz élémentaires d'origine industrielle et des éléments radioactifs issus de l'industrie des combustibles nucléairesManufacture of chemical elements, excluding metals, elemental gases of industrial origin and radioactive elements from the nuclear fuel industryHerstellung von chemischen Stoffen mit Ausnahme von Metallen, Elementargasen aus der Industrie oder Produkten der Kernbrennstoffindustrie
201300274/0Vervaardiging van alkaliën, logen en andere anorganische basen met uitzondering van ammoniakFabrication d'alcalis, de lessives et d'autres bases inorganiques, à l'exclusion de l'ammoniacManufacture of alkali, lyes and other inorganic bases, excluding ammoniaHerstellung von Laugen und anderen anorganischen Basen mit Ausnahme von Ammoniak
201300335/0Vervaardiging van anorganische metaalzoutenFabrication de sels métalliques inorganiquesManufacture of inorganic metal saltsHerstellung von anorganischen Metallsalzen
201300425/0Roosten van ijzerkiesGrillage de la pyrite de ferRoasting of iron pyritesRösten von Eisenpyrit
20140/0Vervaardiging van andere organische chemische basisproductenFabrication d'autres produits chimiques organiques de baseManufacture of other organic basic chemicalsHerstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien
20140806/164Vervaardiging van andere organische chemische basisproductenFabrication d'autres produits chimiques organiques de baseManufacture of other organic basic chemicalsHerstellung von sonstigen organischen Grundstoffen und Chemikalien
201400188/0Vervaardiging van verzadigde en onverzadigde cyclische en acyclische koolwaterstoffenFabrication de hydrocarbures cycliques et acycliques, saturés ou non saturésManufacture of cyclic and acyclic hydrocarbons, saturated or unsaturatedHerstellung von gestättigten und ungesättigten zyklischen und azyklischen Kohlenwasserstoffen
201400248/0Distillatie van koolteerDistillation des goudrons de houilleDistillation of coal tarDestillieren von Kohlenteer
20150/0Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingenFabrication de produits azotés et d'engraisManufacture of fertilisers and nitrogen compoundsHerstellung von Düngemitteln und Stickstoffverbindungen
20150376/103Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingenFabrication de produits azotés et d'engraisManufacture of fertilisers and nitrogen compoundsHerstellung von Düngemitteln und Stickstoffverbindungen
2015001123/0Vervaardiging van meststoffen : enkelvoudige of complexe stikstofhoudende, fosfaat- of kalimeststoffen(potashoudende meststoffen); ureum, ruwe natuurlijke fosfaten en ruwe natuurlijke kalizoutenFabrication d'engrais: engrais azotés, phosphatés ou potassiques, simples ou complexes; urée, phosphates naturels bruts et sels de potassium naturels brutsManufacture of fertilizers: nitrogen, phosphate or potash, simple or complex; urea, crude natural phosphates and crude natural potassium saltsHerstellung von Düngemitteln: einfache oder komplexe stickstoffhaltige Phosphat- oder Kalidünger (kalihaltige Düngemittel); Harnstoff, natürliche rohe Phosphate und natürliche rohe Kalisalze
20160/0Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormenFabrication de matières plastiques de baseManufacture of plastics in primary formsHerstellung von Kunststoffen in Primärformen
20160565/152Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormenFabrication de matières plastiques de baseManufacture of plastics in primary formsHerstellung von Kunststoffen in Primärformen
2016001208/0Vervaardiging van polymeren, inclusief die van ethyleen, propyleen, styreen, vinylchloride, vinylacetaat en acrylFabrication des polymères, y compris les polymères acryliques et les polymères d'éthylène, de propylène, de styrène, de chlorure de vinyle, d'acétate de vinyleManufacture of polymers, including acrylic polymers and polymers of ethylene, propylene, styrene, vinyl chloride, vinyl acetateHerstellung von Polymeren, einschließlich Aethylen-, Propylen-, Styrol-, Vinylchlorid-, Vinylacetat- und Acryl-Polymere
20170/0Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormenFabrication de caoutchouc synthétiqueManufacture of synthetic rubber in primary formsHerstellung von synthetischem Kautschuk in Primärformen
2017080/19Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormenFabrication de caoutchouc synthétiqueManufacture of synthetic rubberHerstellung von synthetischem Kautschuk in Primärformen
2017001129/0Vervaardiging van synthetisch rubber in primaire vormen - synthetisch rubber - factisFabrication de caoutchouc synthétique sous formes primaires - caoutchouc factice - caoutchouc synthétiqueManufacture of synthetic rubber in primary forms - artificial rubber - synthetic rubberHerstellung von synthetischem Kautschuk in Primärformen synthetischer Gummi - Faktis
2020/0Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouwFabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiquesManufacture of pesticides and other agrochemical productsHerstellung von Schädlingsbekämpfungs-, Pflanzenschutz- und Desinfektionsmitteln
20200/0Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouwFabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiquesManufacture of pesticides and other agrochemical productsHerstellung von Schädlingsbekämpfungs-, Pflanzenschutz- und Desinfektionsmitteln
20200739/160Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouwFabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiquesManufacture of pesticides and other agrochemical productsHerstellung von Schädlingsbekämpfungs-, Pflanzenschutz- und Desinfektionsmitteln
2030/0Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiekFabrication de peintures, de vernis, d'encres et de masticsManufacture of paints, varnishes, printing ink and masticsHerstellung von Anstrichmitteln, Druckfarben und Kitten
20300/0Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiekFabrication de peintures, de vernis, d'encres et de masticsManufacture of paints, varnishes, printing ink and masticsHerstellung von Anstrichmitteln, Druckfarben und Kitten
203004002/986Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiekFabrication de peintures, de vernis, d'encres et de masticsManufacture of paints, varnishes, printing ink and masticsHerstellung von Anstrichmitteln, Druckfarben und Kitten
2030001137/0Vervaardiging van verf en vernisFabrication de peintures et de vernisManufacture of paints and varnishesHerstellung von Farben und Lacken
203000270/0Vervaardiging van bereide pigmenten, opacifieermiddelen en verfstoffenFabrication de pigments, d'opacifiants et de couleurs préparésManufacture of prepared pigments, opacifiers and coloursHerstellung von zubereiteten Pigmenten, Trübungsmitteln und Farbstoffen
2030003149/0Vervaardiging van verglaasbare samenstellingen, engobes (slips), enz.Fabrication de compositions vitrifiables, d'engobes, etc.Manufacture of vitrifiable enamels and glazes and engobes, etc.Herstellung von verglasbaren Gemischen, Engoben usw.
2040/0Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en toiletartikelenFabrication de savons, de produits d'entretien, de parfums et de produits de toiletteManufacture of soap, detergents, perfumes and toilet preparationsHerstellung von Seifen, Wasch-, Reinigungs- und Körperpflegemitteln sowie von Duftstoffen
20410/0Vervaardiging van zeep en wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelenFabrication de savons, de détergents et de produits d'entretienManufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparationsHerstellung von Seifen, Wasch-, Reinigungs- und Poliermitteln
20411874/85Vervaardiging van zeep en wasmiddelenFabrication de savons et de détergentsManufacture of soaps and detergentsHerstellung von Seifen und Waschmitteln
2041101493/0Vervaardiging van zeepFabrication de savonsManufacture of soapsHerstellung von Seifen
20412708/114Vervaardiging van poets- en reinigingsmiddelenFabrication de produits d'entretienManufacture of cleaning productsHerstellung von Putz- und Reinigungsmitteln
2041201173/0Vervaardiging van preparaten voor het parfumeren van lokalen of voor het neutraliseren van geurenFabrication de préparations pour parfumer ou désodoriser les locauxManufacture of preparations for perfuming or deodorising roomsHerstellung von Präparaten zum Parfümieren von Räumen oder zur Geruchsneutralisierung
2041202257/0Vervaardiging van kunstwas en bereide wasFabrication de cires artificielles ou cires préparéesManufacture of artificial or prepared waxesHerstellung von Kunstwachsen oder zubereiteten Wachsen
20420/0Vervaardiging van parfums en toiletartikelenFabrication de parfums et de produits de toiletteManufacture of perfumes and toilet preparationsHerstellung von Körperpflegemitteln und Duftstoffen
204201664/243Vervaardiging van parfums en toiletartikelenFabrication de parfums et de produits de toiletteManufacture of perfumes and toilet preparationsHerstellung von Körperpflegemitteln und Duftstoffen
2042001428/0Vervaardiging van parfums en reuk- en toiletwaterFabrication de parfums et eaux de toiletteManufacture of perfumes and toilet watersHerstellung von Parfüms und Duftwassern
20420021029/0Vervaardiging van schoonheidsmiddelen en huidverzorgingsproductenFabrication de produits de beauté ou de maquillageManufacture of beauty and make-up productsHerstellung von Schönheitsmitteln und Hautpflegeprodukten
2042003607/0Vervaardiging van manicure - en pedicureproductenFabrication de préparations pour manucures et pédicuresManufacture of manicure and pedicure preparationsHerstellung von Maniküre- und Pediküreprodukten
2042004164/0Vervaardiging van shampoo, haarlak, permanentpreparaten en haarontkrullingspreparatenFabrication de shampoings, laques pour cheveux, préparations pour l'ondulation et le défrisage des cheveuxManufacture of shampoos, hair sprays, preparations for waving and straightening hairHerstellung von Shampoos, Haarlack, Dauerwellen- und Haarglättungspräparaten
2042005448/0Vervaardiging van ontharingsmiddelenFabrication de dépilatoiresManufacture of depilatoriesHerstellung von Enthaarungsmitteln
20530/0Vervaardiging van andere chemische productenFabrication d'autres produits chimiquesManufacture of other chemical productsHerstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen
20510/0Vervaardiging van kruit en springstoffenFabrication de produits explosifsManufacture of explosivesHerstellung von pyrotechnischen Erzeugnissen
205101269/249Vervaardiging van kruit en springstoffenFabrication de produits explosifsManufacture of explosivesHerstellung von pyrotechnischen Erzeugnissen
2051001312/0Vervaardiging van buskruitFabrication de poudres propulsivesManufacture of propellantsHerstellung von Sprengpulver
2051002281/0Vervaardiging van slaghoedjes, detonators en lichtgranatenFabrication d'amorces, de détonateurs et de fusées de signalisationManufacture of primers, detonators and signalling flaresHerstellung von Zündhütchen, Detonatoren und Leuchtgranaten
2051003133/0Vervaardiging van pyrotechnische artikelenFabrication d'articles pyrotechniquesManufacture of pyrotechnic productsHerstellung von pyrotechnischen Erzeugnissen
20520/0Vervaardiging van lijmFabrication de collesManufacture of gluesHerstellung von Klebstoffen
20520253/55Vervaardiging van lijmFabrication de collesManufacture of gluesHerstellung von Klebstoffen
2052001132/0Vervaardiging van cementlijmFabrication de ciments-collesManufacture of mortarsHerstellung von Zementklebern
20530/0Vervaardiging van etherische oliënFabrication d'huiles essentiellesManufacture of essential oilsHerstellung von etherischen Ölen
20530549/43Vervaardiging van etherische oliënFabrication d'huiles essentiellesManufacture of essential oilsHerstellung von etherischen Ölen
2053001191/0Vervaardiging van extracten van natuurlijke aromatische productenFabrication d'essences et de produits aromatiques naturelsManufacture of essences and natural aromatic productsHerstellung von Extrakten aus natürlichen Aromastoffen
20590/0Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g.Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.Manufacture of other chemical products n.e.c.Herstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen a. n. g.
20590796/233Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g.Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a.Manufacture of other chemical products n.e.c.Herstellung von sonstigen chemischen Erzeugnissen a. n. g.
2059001324/0Vervaardiging van fotografische platen en film, lichtgevoelig papier en ander lichtgevoelig, niet-belicht materiaalFabrication de plaques et films photographiques, de papiers sensibilisés et d'autres matières sensibilisées non impressionnéesManufacture of photographic plates and films, sensitised paper and other sensitised unexposed materialsHerstellung von fotographischen Platten und Filmen, lichtempfindlichem Papier und anderem lichtempfindlichen, nicht belichteten Material
205901147/0Vervaardiging van chemisch gewijzigde oliën en vettenFabrication d'huiles et graisses modifiées par des procédés chimiquesManufacture of oils and fats modified by chemical processesHerstellung von chemisch veränderten Ölen und Fetten
205901266/0Vervaardiging van speciale smeeroliën op synthetische basis en additieven voor smeerolieFabrication d'huiles synthétiques spéciales de graissage et additifs pour huiles lubrifiantesManufacture of special synthetic lubricating oils and lubricating oil additivesHerstellung von speziellen synthetischen Schmierölen und Zusätzen für Schmieröle
2059013108/0Vervaardiging van reageermiddelen van gemengde samenstelling voor diagnose of laboratoriumonderzoek, enz.Fabrication de réactifs composés de diagnostic ou de laboratoireManufacture of composite diagnostic or laboratory reagentsHerstellung von gemischten Reagenzien für Diagnosezwecke oder Laborforschung usw.
205902148/0Vervaardiging van gelatine en derivaten daarvanFabrication de gélatines et de leurs dérivésManufacture of gelatins and their derivativesHerstellung von Gelatinen und deren Derivaten
2060/0Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezelsFabrication de fibres artificielles ou synthétiquesManufacture of man-made fibresHerstellung von Chemiefasern
20600/0Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezelsFabrication de fibres artificielles ou synthétiquesManufacture of man-made fibresHerstellung von Chemiefasern
20600150/47Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezelsFabrication de fibres artificielles ou synthétiquesManufacture of man-made fibresHerstellung von Chemiefasern
2060001105/0Vervaardiging van kabel van synthetische of kunstmatige filamentenFabrication de câbles de filaments synthétiques ou artificielsManufacture of man-made filament towHerstellung von Kabeln aus synthetischen oder künstlichen Filamenten
218/0Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en productenIndustrie pharmaceutiqueManufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparationsHerstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen
21117/0Vervaardiging van farmaceutische grondstoffenFabrication de produits pharmaceutiques de baseManufacture of basic pharmaceutical productsHerstellung von pharmazeutischen Grundstoffen
21100/0Vervaardiging van farmaceutische grondstoffenFabrication de produits pharmaceutiques de baseManufacture of basic pharmaceutical productsHerstellung von pharmazeutischen Grundstoffen
21100910/239Vervaardiging van farmaceutische grondstoffenFabrication de produits pharmaceutiques de baseManufacture of basic pharmaceutical productsHerstellung von pharmazeutischen Grundstoffen
21100016519/1Onderzoek en op punt stellen van de productie van actief geneeskrachtige substanties, bestemd voor de vervaardiging van geneesmiddelenEtude, mise au point de la production des principes actifs destinés à la fabrication de médicamentsStudy, development of the production of active ingredients for drug manufacturingForschung und Entwicklung der Produktion von aktiven, für die Herstellung von Arzneimitteln bestimmten Heilsubstanzen
2110002204/0Vervaardiging van salicylzuur en o-acetylsalicylzuurFabrication des acides salicylique et o-acétylsalicyliqueProduction of salicylic and o-acetylsalicylic acidHerstellung von Salicylsäure und O-Acetylsalicylsäure
2110003138/0Verwerking van bloedTraitement du sangProcessing of bloodVerarbeitung von Blut
2110004121/0Verwerking van klieren en vervaardiging van klierextracten, enz.Transformation de glandes et production d'extraits de glandes, etc.Processing of glands and manufacture of extracts of glands, etc.Verarbeitung von Drüsen und Herstellung von Drüsenauszügen usw.
21277/0Vervaardiging van farmaceutische productenFabrication de préparations pharmaceutiquesManufacture of pharmaceutical preparationsHerstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen
21200/0Vervaardiging van farmaceutische productenFabrication de préparations pharmaceutiquesManufacture of pharmaceutical preparationsHerstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen
212011436/297Vervaardiging van geneesmiddelenFabrication de médicamentsManufacture of medicamentsHerstellung von Arzneimitteln
2120101518/0Vervaardiging van overige geneesmiddelen, inclusief homeopathische bereidingenFabrication de médicaments divers, y compris les préparations homéopathiquesManufacture of diverse medicaments, including homeopathic preparationsHerstellung von sonstigen Arzneimitteln, einschließlich von homöopatischen Präparaten
2120102265/0Vervaardiging van chemische contraceptiven voor uitwendig gebruik en anticonceptionele middelen met hormonale werkingPréparations chimiques contraceptives à usage externe et médicaments contraceptifs à base d'hormonesManufacture of chemical contraceptive products for external use and hormonal contraceptive medicamentsChemische Verhütungsmittel für den äußeren Gebrauch und Arzneiverhütungsmittel auf der Grundlage von Hormonen
2120103360/0Vervaardiging van veterinaire bereidingenFabrication de préparations vétérinairesManufacture of veterinary preparationsHerstellung von Veterinärpräparaten
2120104662/0Vervaardiging van geneeskrachtige kruidentheeënFabrication de tisanes de plantes médicinalesManufacture of herbal teas from medicinal plantsHerstellung von Heilkräutertees
212091196/204Vervaardiging van overige farmaceutische productenFabrication d'autres produits pharmaceutiquesManufacture of other pharmaceutical productsHerstellung von sonstigen pharmazeutischen Erzeugnissen
222/0Vervaardiging van producten van rubber of kunststofFabrication de produits en caoutchouc et en plastiqueManufacture of rubber and plastic productsHerstellung von Gummi- und Kunststoffwaren
2213316/0Vervaardiging van producten van rubberFabrication de produits en caoutchoucManufacture of rubber productsHerstellung von Gummiwaren
22110/0Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber; loopvlakvernieuwingFabrication et rechapage de pneumatiquesManufacture of rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of rubber tyresHerstellung und Runderneuerung von Bereifungen
221101827/558Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber; loopvlakvernieuwingFabrication et rechapage de pneumatiquesManufacture of rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of rubber tyresHerstellung und Runderneuerung von Bereifungen
22190/0Vervaardiging van andere producten van rubberFabrication d'autres articles en caoutchoucManufacture of other rubber productsHerstellung von sonstigen Gummiwaren
22190554/142Vervaardiging van andere producten van rubberFabrication d'autres articles en caoutchoucManufacture of other rubber productsHerstellung von sonstigen Gummiwaren
221900144/0Vervaardiging van drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden van rubberFabrication de courroies transporteuses ou de transmissionManufacture of conveyor or transmission beltsHerstellung von Treibriemen und Förderbändern aus Gummi
221900293/0Vervaardiging van kledingsartikelen van rubber waarvan de eventuele delen met een oplosmiddel zijn verkleefdFabrication d'articles d'habillement en caoutchouc, non assemblés par couture, mais simplement collésManufacture of rubber clothing, not sewn, but simply gluedHerstellung von Gummikleidungsstücken, die nicht genäht, sondern einfach geklebt sind
221900338/0Vervaardiging van reparatiemateriaal van rubberFabrication de matériaux de réparation en caoutchoucManufacture of rubber repair materialsHerstellung von Reparaturmaterial aus Gummi
2221684/0Vervaardiging van producten van kunststofFabrication de produits en plastiqueManufacture of plastics productsHerstellung von Kunststoffwaren
22210/0Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststofFabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiquesManufacture of plastic plates, sheets, tubes and profilesHerstellung von Platten, Folien, Schläuchen und Profilen aus Kunststoffen
222101421/532Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststofFabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiquesManufacture of plastic plates, sheets, tubes and profilesHerstellung von Platten, Folien, Schläuchen und Profilen aus Kunststoffen
22210011556/0Vervaardiging van halffabrikaten van kunststof : platen, vellen, blokken, foliën, stroken, strippen, enz.Fabrication de produits semi-finis en matières plastiques : plaques, feuilles, blocs, pellicules, bandes, lames, etc.Manufacture of semi-finished plastic products: plates, sheets, blocks, film, foil, strips, etc.Herstellung von Halbfertigerzeugnissen aus Kunststoff: Platten, Blätter, Blöcke, Folien, Streifen, Bänder usw.
2221002209/0Vervaardiging van afgewerkte van kunststof : buizen, slangen en hulpstukken voor buisleidingen in kunststofFabrication de produits finis en matières plastiques: tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en plastiqueManufacture of finished plastic products: tubes, plastic pipes and pipe fittingsHerstellung von Fertigerzeugnissen aus Kunststoff: Rohre, Schläuch und Zubehörteile für Rohrleitungen aus Kunststoff
22220/0Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststofFabrication d'emballages en matières plastiquesManufacture of plastic packing goodsHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
222204359/1511Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststofFabrication d'emballages en matières plastiquesManufacture of plastic packing goodsHerstellung von Verpackungsmitteln aus Kunststoffen
22230/0Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouwFabrication d'éléments en matières plastiques pour la constructionManufacture of builders' ware of plasticHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
222304143/598Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouwFabrication d'éléments en matières plastiques pour la constructionManufacture of builders' ware of plasticHerstellung von Baubedarfsartikeln aus Kunststoffen
22230017213/1Vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloeziën, plinten, staaflijsten, enz., uit kunststofFabrication de portes et fenêtres avec cadres et chambranles, volets, stores, plinthes, moulures, etc.Manufacture of doors and windows and their frames, shutters, blinds, baseboards, mouldings, etc.Herstellung von Türen, Fenstern, Rahmen, Fensterläden, Jalousien, Abdeckleisten, Profilen usw. aus Kunststoff
2223002346/1Vervaardiging van tanks en reservoirs in kunststofFabrication de cuves, foudres et réservoirsManufacture of vats, tanks and reservoirsHerstellung von Tanks und Behältern aus Kunststoff
2223003626/0Vervaardiging van al dan niet isolerende vloer-, wandof plafondbedekking van kunststof, op rollen of in de vorm van tegels, platen, enz.Fabrication de revêtements de sols, de murs et de plafonds isolants ou non, sous forme de rouleaux, de dalles, de carreaux, etc.Manufacture of floor, wall and ceiling coverings, insulating or not, in rolls, slabs, tiles, etc.Herstellung von isolierenden oder nicht isolierenden Boden-, Wand- oder Deckenbelägen aus Kunststoff, in Rollen oder in Form von Fliesen, Platten usw.
2223004167/0Vervaardiging van sanitaire artikelen van kunststof : badkuipen, douches, wasbakken, closetpotten, spoelbakken, enz.Fabrication d'articles en matières plastiques pour usages sanitaires ou hygiéniques: baignoires, douches, lavabos, bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse, etc.Manufacture of plastic products for sanitary ware: bathtubs, showers, sinks, bidets, water closet bowls, flush tanks, etc.Herstellung von Sanitärartikeln aus Kunststoff: Badewannen, Duschbecken, Waschbecken, Toilettenbecken, Spülbecken usw.
222301170/0Vervaardiging van linoleum en andere harde, niet van kunststof vervaardigde vloerbedekkingenFabrication de linoléum et de revêtements de sol rigides en des matières autres que les matières plastiquesManufacture of linoleum and other rigid floor coverings in other materials than plasticHerstellung von Linolium und anderen harten, nicht aus Kunststoff gefertigten Fußbodenbelägen
22290/0Vervaardiging van andere producten van kunststofFabrication d'autres articles en matières plastiquesManufacture of other plastic productsHerstellung von sonstigen Kunststoffwaren
222902461/534Vervaardiging van andere producten van kunststofFabrication d'autres articles en matières plastiquesManufacture of other plastic productsHerstellung von sonstigen Kunststoffwaren
2229001275/0Vervaardiging van overige artikelen van kunststof : hoofddeksels, isolerende werkstukken, delen van verlichtingstoestellen , kantoor- en schoolbenodigdheden, kledingartikelen (alleen gelijmd), enz.Fabrication de produits divers en matières plastiques: coiffures, pièces isolantes, parties d'appareils d'éclairage, fournit. de bureau et scolaires, articles d'habillement (simplement collés), etc.Manufacture of various plastic products: headgear, insulating fittings, parts of lighting devices, office and school supplies, clothing (if only glued), etc.Herstellung von sonstigen Artikeln aus Kunststoff: Kopfbedeckungen, Isolationsteile, Zubehör für Beleuchtungsgeräte, Büro- und Schulbedarf, Bekleidungsartikel (nur geklebt) usw.
2229002308/0Vervaardiging van artikelen van kunststof (inclusief composietmateriaal) voor technisch gebruik, volgens bestek en voor rekening van derdenFabrication d'articles en matières plastiques (y compris les matériaux composites) pour usages techniques, sur devis et pour compte de tiersManufacture of plastic products (including composite materials) for industrial use, on quotation and for third partiesHerstellung von Artikeln aus Kunststoff (einschließlich Verbundwerkstoffe) für technische Anwendungen, auf der Grundlage eines Kostenvoranschlags für Rechnung Dritter
2229003120/0Vervaardiging voor rekening van derden van kunststoffen speelgoedonderdelenFabrication pour compte de tiers de parties de jouets en matières plastiquesManufacture for third parties of parts of plastic toysHerstellung von Spielzeugteilen aus Kunststoff für Rechnung Dritter
235/0Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale productenFabrication d'autres produits minéraux non métalliquesManufacture of other non-metallic mineral productsHerstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden
2310/0Vervaardiging van glas en glaswerkFabrication de verre et d'articles en verreManufacture of glass and glass productsHerstellung von Glas und Glaswaren
23110/0Vervaardiging van vlakglasFabrication de verre platManufacture of flat glassHerstellung von Flachglas
23110492/77Vervaardiging van vlakglasFabrication de verre platManufacture of flat glassHerstellung von Flachglas
231100177/0Vervaardiging van vlakglas, inclusief gewapend, gekleurd of bedrukt glasFabrication de verre plat, y compris le verre plat armé, coloré ou teintéManufacture of flat glass, including wired flat glass, coloured or tintedHerstellung von Flachglas, einschließlich von armiertem, gefärbtem oder bedrucktem Glas
23120/0Vormen en bewerken van vlakglasFaçonnage et transformation du verre platShaping and processing of flat glassVeredlung und Bearbeitung von Flachglas
23120975/112Vormen en bewerken van vlakglasFaçonnage et transformation du verre platShaping and processing of flat glassVeredlung und Bearbeitung von Flachglas
2312001159/0Vervaardiging van veiligheidsglas, bestaande uit geharde glasplaten (hardglas) of uit opeengekitte glasplatenFabrication de verre plat trempé ou formé de feuilles contre-colléesManufacture of tempered or laminated flat glassHerstellung von Sicherheitsglas aus gehärteten Glasplatten (Hardglas) oder aus Verbundglas
2312002132/0Vervaardiging van glazen spiegelsFabrication de miroirs en verreManufacture of glass mirrorsHerstellung von Glasspiegeln
2312003105/0Vervaardiging van meerwandig glas voor isoleringsdoeleindenFabrication de vitrages isolants à parois multiplesManufacture of multiple-walled insulating glassHerstellung von Isolierflachglas aus mehreren Schichten
23130/0Vervaardiging van holglasFabrication de verre creuxManufacture of hollow glassHerstellung von Hohlglas
23130588/48Vervaardiging van holglasFabrication de verre creuxManufacture of hollow glassHerstellung von Hohlglas
231300177/0Vervaardiging van glazen of kristallen flessen, flacons, potten, bokalen en andere recipiëntenFabrication de bouteilles et de flacons, de pots, de bocaux et autres récipients en verre ou en cristalManufacture of bottles, pots, jars and other containers made of glass or crystalHerstellung von Gläsern, Flaschen, Töpfen und anderen Gefäßen aus Glas oder Kristall
231300270/0Vervaardiging van glazen of kristallen drinkglazen en van andere artikelen voor huishoudelijk gebruikFabrication de verres à boire et d'autres articles en verre ou en cristal à usage domestiqueManufacture of drinking glasses and other glassware or crystalware for domestic useHerstellung von Trinkgläsern und anderen Artikeln aus Glas oder Kristall für den Haushaltsgebrauch
2313003200/0Vervaardiging van glazen of kristallen siervoorwerpenFabrication d'articles décoratifs en verre ou en cristalManufacture of decorative articles made of glass or crystalHerstellung von Dekorationsgegenständen aus Glas oder Kristall
2313004319/0Bewerken van holglas : slijpen, graveren, enz.Façonnage du verre creux : taille, gravure, etc.Finishing services of hollow glass: cutting, engraving, etc.Bearbeiten von Hohlglas: schleifen, gravieren usw.
23140/0Vervaardiging van glasvezelsFabrication de fibres de verreManufacture of glass fibresHerstellung von Glasfasern und Waren daraus
23140283/23Vervaardiging van glasvezelsFabrication de fibres de verreManufacture of glass fibresHerstellung von Glasfasern und Waren daraus
231400130/0Vervaardiging van glasvezels en niet-geweven productenFabrication de fibres de verre et de produits non tissés en cette matièreManufacture of glass fibres and non woven products in this materialHerstellung von Glasfasern und nichgewebten Produkten
23190/0Vervaardiging en bewerking van ander glas (inclusief technisch glaswerk)Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre techniqueManufacture and processing of other glass, including technical glasswareHerstellung, Veredlung und Bearbeitung von sonstigem Glas einschließlich technischen Glaswaren
231901076/103Vervaardiging en bewerking van ander glas (inclusief technisch glaswerk)Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre techniqueManufacture and processing of other glass, including technical glasswareHerstellung, Veredlung und Bearbeitung von sonstigem Glas einschließlich technischen Glaswaren
231900145/0Vervaardiging van conussen en schermen voor televisietoestellenFabrication de cônes et écrans pour téléviseursManufacture of cones and screens for televisionsHerstellung von Konussen und Bildschirmen für Fernsehgeräte
2319002234/0Vervaardiging van horlogeglazen, optisch glas en niet-optisch bewerkte optische elementenFabrication de verres d'horlogerie, verres d'optique et d'éléments d'optique non travaillés optiquementManufacture of watch glasses, optical glass and optical elements not optically workedHerstellung von Uhrgläsern, optischem Glas und nicht optisch bearbeiteten Elementen
2319003338/0Vervaardiging van glaswerk voor gebruik in imitatiesieradenFabrication de verrerie utilisée en bijouterie de fantaisieManufacture of glassware used in imitation jewelleryHerstellung von für Imitationsschmuck verwendete Glaswaren
2320/0Vervaardiging van vuurvaste productenFabrication de produits réfractairesManufacture of refractory productsHerstellung von feuerfesten keramischen Werkstoffen und Waren
23200/0Vervaardiging van vuurvaste productenFabrication de produits réfractairesManufacture of refractory productsHerstellung von feuerfesten keramischen Werkstoffen und Waren
232001399/100Vervaardiging van vuurvaste productenFabrication de produits réfractairesManufacture of refractory productsHerstellung von feuerfesten keramischen Werkstoffen und Waren
2320001333/0Vervaardiging van vuurvaste mortel, beton, enz.Fabrication de mortiers, de bétons, etc., réfractairesManufacture of refractory mortars, concretes, etc.Herstellung von feuerfestem Mörtel, Beton usw.
2330/0Vervaardiging van producten voor de bouw, van kleiFabrication de matériaux de construction en terre cuiteManufacture of clay building materialsHerstellung von keramischen Baumaterialien
23310/0Vervaardiging van keramische tegels en plavuizenFabrication de carreaux en céramiqueManufacture of ceramic tiles and flagsHerstellung von keramischen Wand- und Bodenfliesen und -platten
233101519/38Vervaardiging van keramische tegels en plavuizenFabrication de carreaux en céramiqueManufacture of ceramic tiles and flagsHerstellung von keramischen Wand- und Bodenfliesen und -platten
23310011263/0Vervaardiging van vloer- en wandtegels, blokjes voor mozaïken, enz., van niet-vuurvaste keramische stoffenFabrication de carreaux pour le revêtement des murs et des cheminées, d'abacules, en céramique non réfractairetiles manufacturing for coating the walls and chimneys, abacules, non-refractory ceramicHerstellung von Boden- und Wandfliesen, Mosaikfliesen usw. aus nicht feuerfester Keramik
23320/0Vervaardiging van bakstenen, tegels en producten voor de bouw van gebakken kleiFabrication de briques, de tuiles et de produits de construction en terre cuiteManufacture of bricks, tiles and construction products, in baked clayHerstellung von Ziegeln und sonstiger Baukeramik
23321186/52Vervaardiging van bakstenenFabrication de briquesBrick makingHerstellung von Mauerziegeln
233210186/0Vervaardiging van bakstenen, geperforeerde stenen en snelbouwstenen van gebakken kleiFabrication de briques et de briques perforées ou creuses en terre cuite non réfractaireMaking bricks and perforated bricks and non-refractory clayHerstellung von Voll- und Lochziegeln und Schnellbausteine aus Ziegelerde
23322389/36Vervaardiging van dakpannen, tegels en andere producten voor de bouw van gebakken kleiFabrication de tuiles, de carrelages et d'autres produits de construction en terre cuiteManufacture of bricks, tiles and construction products, in baked clayHerstellung von Dachziegeln, Ziegeln und anderen Baustoffen aus Ziegelerde
233220120/0Vervaardiging van dakpannen van gebakken kleiFabrication de tuiles en terre cuiteterracotta tile manufacturingHerstellung von Dachziegeln aus Ziegelerde
233221177/0Vervaardiging van holle welfsels van gebakken kleiFabrication de hourdis creux en terre cuiteManufacture of hollow slabs terracottaHerstellung von Hohlkörpern aus Ziegelerde
2332212360/0Vervaardiging van diverse producten van gebakken klei : bloembakken, potten, enz.Fabrication de produits divers en terre cuite: bacs à fleurs, pots, etc.Manufacture of various products in terracotta planters, pots, etc.Herstellung von sonstigen Artikeln aus Ziegelerde: Blumenkästen, Töpfe usw.
2340/0Vervaardiging van andere keramische productenFabrication d'autres produits en céramique et en porcelaineManufacture of other porcelain and ceramic productsHerstellung von sonstigen Porzellan- und keramischen Erzeugnissen
23410/0Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerkFabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornementalManufacture of ceramic household and ornamental articlesHerstellung von keramischen Haushaltswaren und Ziergegenständen
234102008/54Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerkFabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornementalManufacture of ceramic household and ornamental articlesHerstellung von keramischen Haushaltswaren und Ziergegenständen
2341001295/0Vervaardiging van vaatwerk en andere porseleinen huishoud artikelenFabrication de vaisselle et autres articles de ménage en porcelaineManufacturing porcelain dishes and other household itemsHerstellung von Geschirr und anderen Haushaltsartikeln aus Porzellan
2341002308/0Vervaardiging van beeldjes en andere porseleinen siervoorwerpenFabrication de statuettes et autres objets d'ornementation en porcelaineManufacturing porcelain statuettes and other ornamental articlesHerstellung von Figuren und anderen Ziergegenständen aus Porzellan
2341011273/0Vervaardiging van vaatwerk en huishoudelijke artikelen van faience, gres, gewone aarde, enz.Fabrication de vaisselle et autres articles de ménage en faïence, grès ou terre communeManufacture of tableware and other household articles in earthenware, stoneware or common groundHerstellung von Geschirr und anderen Haushaltsartikeln aus Steinzeug,Steingut, gewöhnlichem Ton usw.
2341012479/0Vervaardiging van beeldjes en siervoorwerpen van andere keramische stoffen dan porseleinFabrication de statuettes et d'objets d'ornementation en céramique autre que la porcelaineManufacture of statuettes and ornamental ceramic other than porcelainHerstellung von Figuren und Ziergegenständen aus anderen Keramikstoffen als Porzellan
23420/0Vervaardiging van sanitair aardewerkFabrication d'appareils sanitaires en céramiqueManufacture of ceramic sanitary fixturesHerstellung von Sanitärkeramik
23420264/12Vervaardiging van sanitair aardewerkFabrication d'appareils sanitaires en céramiqueManufacture of ceramic sanitary fixturesHerstellung von Sanitärkeramik
2342001107/0Vervaardiging van sanitaire apparaten van keramische stoffenFabrication d'appareils sanitaires en céramiqueManufacture of ceramic sanitary fixturesHerstellung von Sanitärkeramik
23430/0Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal, van keramische stoffenFabrication d'isolateurs et de pièces isolantes en céramiqueManufacture of ceramic insulators and insulating fittingsHerstellung von Isolatoren und Isolierteilen aus Keramik
23430205/20Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal, van keramische stoffenFabrication d'isolateurs et de pièces isolantes en céramiqueManufacture of ceramic insulators and insulating fittingsHerstellung von Isolatoren und Isolierteilen aus Keramik
23440/0Vervaardiging van ander technisch aardewerkFabrication d'autres produits céramiques à usage techniqueManufacture of other technical ceramic productsHerstellung von keramischen Erzeugnissen für sonstige technische Zwecke
23440174/8Vervaardiging van ander technisch aardewerkFabrication d'autres produits céramiques à usage techniqueManufacture of other technical ceramic productsHerstellung von keramischen Erzeugnissen für sonstige technische Zwecke
234400147/0Vervaardiging van artikelen van keramische stoffen voor chemisch of technisch gebruikFabrication de produits céramiques pour usages chimiques ou industrielsManufacture of ceramic products for chemical or industrial usesHerstellung von Erzeugnissen aus keramischen Stoffen für chemischen oder technischen Gebrauch
23490/0Vervaardiging van andere keramische productenFabrication d'autres produits céramiquesManufacture of other ceramic productsHerstellung von sonstigen keramischen Erzeugnissen
23490880/17Vervaardiging van andere keramische productenFabrication d'autres produits céramiquesManufacture of other ceramic productsHerstellung von sonstigen keramischen Erzeugnissen
2349001281/0Vervaardiging van keramische producten, n.e.g.Fabrications de produits céramiques n.d.a.manufacture of ceramic products n.e.s.Herstellung von keramischen Erzeugnissen a.n.g.
2350/0Vervaardiging van cement, kalk en gipsFabrication de ciment, de chaux et de plâtreManufacture of cement, lime and plasterHerstellung von Zement, Kalk und gebranntem Gips
23510/0Vervaardiging van cementFabrication de cimentManufacture of cementHerstellung von Zement
235102140/44Vervaardiging van cementFabrication de cimentManufacture of cementHerstellung von Zement
23520/0Vervaardiging van kalk en gipsFabrication de chaux et de plâtreManufacture of lime and plasterHerstellung von Kalk und gebranntem Gips
23520146/16Vervaardiging van kalk en gipsFabrication de chaux et de plâtreManufacture of lime and plasterHerstellung von Kalk und gebranntem Gips
235200131/0Vervaardiging van kalk : ongebluste, gebluste en hydraulische kalkFabrication de chaux: chaux vive, chaux éteinte et chaux hydrauliqueManufacture of lime: quicklime, slaked lime and hydraulic limeHerstellung von Kalk: ungelöschter, gelöschter und hydraulischer Kalk
235201124/0Vervaardiging van gips.Fabrication de plâtreManufacture of plasterHerstellung von gebranntem Gips
2360/0Vervaardiging van artikelen van beton, cement en gipsFabrication d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtreManufacture of articles of concrete, cement and plasterHerstellung von Erzeugnissen aus Beton, Zement und Gips
23610/0Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouwFabrication d'éléments en béton pour la constructionManufacture of concrete products for construction purposesHerstellung von Erzeugnissen aus Beton, Zement und Kalksandstein für den Bau
236103245/623Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouwFabrication d'éléments en béton pour la constructionManufacture of concrete products for construction purposesHerstellung von Erzeugnissen aus Beton, Zement und Kalksandstein für den Bau
23610012262/0Vervaardiging van artikelen van voorgestort beton voor gebruik in de bouw : dakpannen, tegels, bouwstenen, holle welfsels, betonklinkers, platen, buizen, palen, enz.Fabrication d'ouvrages préfabriqués en béton, utilisés en construction: tuiles, carreaux, dalles, briques, hourdis creux, plaques, panneaux, tuyaux, piliers, etc.Manufacture of precast concrete used in construction: tiles, flagstones, bricks, hollow slabs, sheets, panels, pipes, pillars, etc.Herstellung von Betonbauteilen: Dachziegel, Fliesen, Bausteine, Hohlkörper, Betonklinker, Platten, Rohre, Pfähle usw.
23610021305/0Vervaardiging van betonnen geprefabriceerde bouwelementenFabrication d'éléments préfabriqués en béton pour le bâtiment et le génie civilManufacture of precast concrete for the building and civil engineeringHerstellung von Fertigbauteilen aus Beton
23620/0Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouwFabrication d'éléments en plâtre pour la constructionManufacture of plaster products for construction purposesHerstellung von Gipserzeugnissen für den Bau
23620491/19Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouwFabrication d'éléments en plâtre pour la constructionManufacture of plaster products for construction purposesHerstellung von Gipserzeugnissen für den Bau
23630/0Vervaardiging van stortklare betonFabrication de béton prêt à l'emploiManufacture of ready-mixed concreteHerstellung von Frischbeton (Transportbeton)
236301562/281Vervaardiging van stortklare betonFabrication de béton prêt à l'emploiManufacture of ready-mixed concreteHerstellung von Frischbeton (Transportbeton)
2363001371/0Vervaardiging van stortklare beton en gebruiksklare mortelFabrication de bétons et de mortiers prêts à l'emploiManufacturing concrete and mortar ready for useFabrication de bétons et de mortiers prêts à l'emploi
23640/0Vervaardiging van mortelFabrication de mortiers et de bétons secsManufacture of mortarsHerstellung von Mörtel und anderem Beton (Trockenbeton)
23640340/23Vervaardiging van mortelFabrication de mortiers et de bétons secsManufacture of mortarsHerstellung von Mörtel und anderem Beton (Trockenbeton)
23650/0Vervaardiging van producten van vezelcementFabrication d'ouvrages en fibre-cimentManufacture of fibre cementHerstellung von Faserzementwaren
236501891/25Vervaardiging van producten van vezelcementFabrication d'ouvrages en fibre-cimentManufacture of articles of fibre cementHerstellung von Faserzementwaren
23650011722/0Vervaardiging van bouwmaterialen van plantaardige stoffen (houtwol, stro, riet, bles), gebonden met een mineraal bindmiddel (cement, gips, enz.)Fabrication de matériaux de construction en substances végétales (laine de bois, paille, roseaux, joncs) agglomérés avec un liant minéral (ciment, plâtre, etc.)Manufacture of building materials of vegetable substances (wood wool, straw, reeds, rushes) agglomerated with an inorganic binder (cement, plaster, etc.)Herstellung von Baumaterialien aus mit mineralen Bindemitteln (Zement, Gips usw.) gebundenen pflanzlichen Stoffen (Holzwolle, Stroh, Ried, Schilf)
23650021746/0Vervaardiging van artikelen van vezelcement, cellulosecement e.d. : golfplaten, andere platen, panelen, dakbedekkingen, buizen, tanks, troggen, bekkens, gootstenen, potten, enz.Fabrication d'ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires : plaques ondulées ou autres, panneaux, carreaux, tuiles, tuyaux, gaines, réservoirs, auges, bassins, éviers, cruchons, etc.Manufacture of asbestos-cement, cellulose fibre-cement or the like: corrugated sheets or other panels, tiles, tubes, pipes, reservoirs, troughs, basins, sinks, jars, etc.Herstellung von Erzeugnissen aus Faserzement, Zellulose-Zement und dergleichen: Wellplatten, sonstige Platten, Panele, Dachbedeckungen, Rohre, Tanks, Tröge, Becken, Spülbecken, Töpfe usw.
23690/0Vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cementFabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtreManufacture of other articles of concrete, plaster and cementHerstellung von sonstigen Erzeugnissen aus Beton, Zement und Gips a. n. g.
236902949/112Vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cementFabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtreManufacture of other articles of concrete, plaster and cementHerstellung von sonstigen Erzeugnissen aus Beton, Zement und Gips a. n. g.
2369001578/0Vervaardiging van overige artikelen van beton, cement, gips of kunststeen die geen rechtstreeks verband houden met de bouw : beeldjes, meubelen, bas- en haut-reliëfs, vazen, bloempotten, enz.Fabrication d'autres ouvrages en béton, ciment, plâtre ou pierre artificielle, sans rapport direct avec la construction :statues, meubles, bas-reliefs, hauts-reliefs, vases, pots de fleurs, enz.Manufacture of other articles of concrete, cement, plaster or artificial stone, not directly related to the construction: statues, furniture, bas-reliefs, high reliefs, vases, flowerpots, enz.Herstellung von anderen Erzeugnissen aus Beton, Zement, Gips oder Kunststein ohne direkte Beziehung zum Bauwesen: Statuetten, Möbel, Hoch- und Tiefreliefs, Vasen, Blumentöpfe usw.
2370/0Houwen, bewerken en afwerken van natuursteenTaille, façonnage et finissage de pierresCutting, shaping and finishing of stoneBe- und Verarbeitung von Naturwerksteinen und Natursteinen a. n. g.
23700/0Houwen, bewerken en afwerken van natuursteenTaille, façonnage et finissage de pierresCutting, shaping and finishing of stoneBe- und Verarbeitung von Naturwerksteinen und Natursteinen a. n. g.
237005618/941Houwen, bewerken en afwerken van natuursteenTaille, façonnage et finissage de pierresCutting, shaping and finishing of stoneBe- und Verarbeitung von Naturwerksteinen und Natursteinen a. n. g.
23700013433/1Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen voor gebruik in de bouw, op wegen, als dakbedekking, enz.Taille, façonnage et finissage de la pierre destinée à la construction de bâtiments ou de routes, à la couverture de toitures, etc.Cutting, shaping and finishing of stone for the construction of buildings or roads, coverage roofs, etc.Be- und Verarbeitung von Naturwerksteinen und Natursteinen zur Verwendung im Bau, Straßenbau oder als Dachbedeckung usw.
23700022739/1Bewerking van door steengroeven geleverde ruwe steenOpérations réalisées sur des pierres brutes fournies par les carriersTransactions on rough stones provided by quarriesOpérations réalisées sur des pierres brutes fournies par les carriers
23700032315/1Productie van grafstenen en -monumenten, inclusief de eventuele verplaatsingProduction de pierres tombales et de monuments funéraires y compris éventuellement leur poseStone production of gravestones and monuments including ...Herstellung von Grabsteinen und Grabdenkmalen, einschließlich deren eventuelle Verlegung
2390/0Vervaardiging van andere schuurmiddelen en niet-metaalhoudende minerale producten n.e.g.Fabrication de produits abrasifs et de produits minéraux non métalliques n.c.a.Manufacture of abrasive products and non-metallic mineral products n.e.c.Herstellung von Schleifkörpern und Schleifmitteln auf Unterlage sowie sonstigen Erzeugnissen aus nichtmetallischen Mineralien a. n. g.
23910/0Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelenFabrication de produits abrasifsProduction of abrasive productsHerstellung von Schleifkörpern und Schleifmitteln auf Unterlage
23910121/18Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelenFabrication de produits abrasifsProduction of abrasive productsHerstellung von Schleifkörpern und Schleifmitteln auf Unterlage
23990/0Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g.Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c.Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus nichtmetallischen Mineralien a. n. g.
23990379/84Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g.Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a.Manufacture of other non-metallic mineral products n.e.c.Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus nichtmetallischen Mineralien a. n. g.
239900141/0Vervaardiging van wrijvingsmateriaal en niet-gemonteerde artikelen daarvan, samengesteld met minerale grondstoffen of met celluloseFabrication de garnitures de friction et de pièces non montées pour ces garnitures, à base de substances minérales ou de celluloseManufacturing friction linings and unassembled parts for these fittings, based on inorganic substances or of celluloseHerstellung von Reibungsmaterialien und daraus gefertigten nicht montierten Teilen aus Mineralgrundstoffen oder Zellulose
2399002163/0Vervaardiging van asfalt werkenFabrication d'ouvrages en asphalteManufacture of asphalt worksAusführung von Asphaltarbeiten
239900341/0Vervaardiging van kunstmatig korundFabrication de corindon artificielArtificial corundum manufacturingHerstellung von künstlichem Korund
239901119/0Vervaardiging van asfaltpapierFabrication de papiers asphaltésManufacturing asphalt papersHerstellung von Asphaltpapier
2446/0Vervaardiging van metalen in primaire vormMétallurgieManufacture of basic metalsMetallerzeugung und -bearbeitung
24117/0Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringenSidérurgieManufacture of basic iron and steel and of ferro-alloysErzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen
24100/0Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringenSidérurgieManufacture of basic iron and steel and of ferro-alloysErzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen
24100923/225Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringenSidérurgieManufacture of basic iron and steel and of ferro-alloysErzeugung von Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen
2420/0Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staalFabrication de tubes, de tuyaux, de profilés creux et d'accessoires correspondants en acierManufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steelHerstellung von Stahlrohren, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus Stahl
24200/0Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staalFabrication de tubes, de tuyaux, de profilés creux et d'accessoires correspondants en acierManufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steelHerstellung von Stahlrohren, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus Stahl
242001182/173Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staalFabrication de tubes, de tuyaux, de profilés creux et d'accessoires correspondants en acierManufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steelHerstellung von Stahlrohren, Rohrform-, Rohrverschluss- und Rohrverbindungsstücken aus Stahl
2420001401/0Vervaardiging van gelaste buizen, koud of warm gevormd en gelast, vervormd en koudgetrokken of warm vervormd en gewalstFabrication de tubes soudés par formage et soudage à froid ou à chaud, par formage et étirage à froid ou par formage et réduction à chaudManufacture of tubes welded and cold forming or hot welding, by forming and cold drawing or by forming and hot reductionHerstellung von geschweißten Rohren, kalt- oder warmgeformt und geschweißt, verformt und kaltgezogen oder warmverformt und warmgewalzt
2420002780/0Vervaardiging van hulpstukken (fittings) van staal : platte flenzen en flenzen met gesmede kraag, door stomplassen te bevestigen verbindingsstukken, verbindingsstukken met schroefdraad e.d.Fabrication d'accessoires de tuyauterie en acier : brides plates ou à collerette forgée en acier, accessoires à souder bout à bout en acier, accessoires filetés et autres accessoires en acierManufacture of steel pipe fittings: flat flanges and flange forged steel accessories butt welding steel, threaded fittings and other steel accessoriesHerstellung von Zubehörteilen (Fittings) aus Stahl: Flachflansche und geschmiedete Flansche, Stumpfschweißfittings, Verbindungsstücke mit Gewinde u.ä.
2430/0Vervaardiging van andere producten van de eerste verwerking van staalFabrication d'autres produits de première transformation de l'acierManufacture of other products of first processing of steelSonstige erste Bearbeitung von Eisen und Stahl
24310/0Koudtrekken van stavenÉtirage à froid de barresCold drawing of barsHerstellung von Blankstahl
24310118/19Koudtrekken van stavenÉtirage à froid de barresCold drawing of barsHerstellung von Blankstahl
24320/0Koudwalsen van bandstaalLaminage à froid de feuillardsCold rolling of narrow stripHerstellung von Kaltband mit einer Breite von weniger als 600 mm
2432099/5Koudwalsen van bandstaalLaminage à froid de feuillardsCold rolling of narrow stripHerstellung von Kaltband mit einer Breite von weniger als 600 mm
243200147/0Vervaardiging van al dan niet beklede gewalste platte staalproducten, opgerold of rechte stroken niet breder dan 600 mm door het koud herwalsen van warmgewalste platte producten of stalen draadFabrication de produits laminés plats en acier, nus ou revêtus, enroulés ou non, d'une largeur n'excédant pas 600 mm, obtenus par relaminage à froid de produits plats laminés à chaudProduction of rolled flat steel products, uncoated or coated, in coils or not, of a width not exceeding 600 mm, obtained by cold re-rolling of hot rolled flat productsHerstellung von gewalzten Flachstahlprodukten mit oder ohne Überzug, aufgerollt oder in geraden, maximal 600 mm breiten Bändern, durch das Kalt-Auswalzen von warmgewalzten Flachstahlprodukten oder Sta
24330/0Koudvervormen of koudfelsenProfilage à froid par formage ou pliageCold forming or foldingHerstellung von Kaltprofilen
24330146/20Koudvervormen of koudfelsenProfilage à froid par formage ou pliageCold forming or foldingHerstellung von Kaltprofilen
24340/0Koudtrekken van draadTréfilage à froidCold drawing of wireHerstellung von kaltgezogenem Draht
24340143/26Koudtrekken van draadTréfilage à froidCold drawing of wireHerstellung von kaltgezogenem Draht
2434001126/0Vervaardiging van staaldraad door koudtrekken of -rekkenFabrication de fils d'acier par tréfilage ou étirage à froidThread steel fabrication by drawing and cold drawingHerstellung von Stahldraht durch kaltziehen oder -recken
2442/0Productie van edele metalen en van andere non-ferrometalenProduction de métaux précieux et d'autres métaux non ferreuxManufacture of basic precious and other non-ferrous metalsErzeugung und erste Bearbeitung von NE-Metallen
24410/0Productie van edelmetalenProduction de métaux précieuxPrecious metals productionErzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen
24410308/72Productie van edelmetalenProduction de métaux précieuxProduction of precious metalsErzeugung und erste Bearbeitung von Edelmetallen
24410016980/0Productie van legeringen van edele metalenProduction d'alliages de métaux précieuxProduction of precious metal alloysProduction d'alliages de métaux précieux
24423/0Productie van aluminiumMétallurgie de l'aluminiumAluminium productionErzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium
24420331/83Productie van aluminiumMétallurgie de l'aluminiumAluminium productionErzeugung und erste Bearbeitung von Aluminium
24430/0Productie van lood, zink en tinMétallurgie du plomb, du zinc ou de l'étainLead, zinc and tin productionErzeugung und erste Bearbeitung von Blei, Zink und Zinn
24430238/40Productie van lood, zink en tinMétallurgie du plomb, du zinc ou de l'étainLead, zinc and tin productionErzeugung und erste Bearbeitung von Blei, Zink und Zinn
24440/0Productie van koperMétallurgie du cuivreCopper productionErzeugung und erste Bearbeitung von Kupfer
24440152/18Productie van koperMétallurgie du cuivreCopper productionErzeugung und erste Bearbeitung von Kupfer
24450/0Productie van andere non-ferrometalenMétallurgie des autres métaux non ferreuxOther non-ferrous metal productionErzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen
24450244/38Productie van andere non-ferrometalenMétallurgie des autres métaux non ferreuxOther non-ferrous metal productionErzeugung und erste Bearbeitung von sonstigen NE-Metallen
24460/0Bewerking van splijt- en kweekstoffenÉlaboration et transformation de matières nucléairesProcessing of nuclear fuelAufbereitung von Kernbrennstoffen
2446032/5Bewerking van splijt- en kweekstoffenÉlaboration et transformation de matières nucléairesProcessing of nuclear fuelAufbereitung von Kernbrennstoffen
2450/0Gieten van metalenFonderie de métauxCasting of metalsGießereien
24511/0Gieten van ijzerFonderie de fonteCasting of ironEisengießereien
24510361/90Gieten van ijzerFonderie de fonteCasting of ironEisengießereien
2451001185/0Gieten van ijzeren eindproducten en halffabrikatenFonderie de produits finis ou de demi-produits en fonteCasting of finished or semi-finished iron productsGießen von Endprodukten und Halbfertigprodukten aus Gusseisen
24520/0Gieten van staalFonderie d'acierCasting of steelStahlgießereien
24520539/162Gieten van staalFonderie d'acierCasting of steelStahlgießereien
2452001307/0Gieten van stalen eindproducten en halffabrikatenFonderie de produits finis ou de demi-produits en acierCasting of finished products and semi-finished products of steelGießen von Endprodukten und Halbfertigprodukten aus Stahl
24530/0Gieten van lichte metalenFonderie de métaux légersCasting of light metalsLeichtmetallgießereien
24530282/39Gieten van lichte metalenFonderie de métaux légersCasting of light metalsLeichtmetallgießereien
24540/0Gieten van andere non-ferrometalenFonderie d'autres métaux non ferreuxCasting of other non-ferrous metalsBuntmetallgießereien
24540261/33Gieten van andere non-ferrometalenFonderie d'autres métaux non ferreuxCasting of other non-ferrous metalsBuntmetallgießereien
253/0Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en appa